Gå vidare till huvudinnehållet
En person som antas göra efterforskningar om "inbound marketing"

Vad är ”inbound marketing”?

I "inbound marketing" används en kombination av sökmotoroptimering (SEO), marknadsföring i sociala medier, innehållsmarknadsföring och andra metoder för att locka och engagera konsumenter och konvertera dem till leads.

Genom en "inbound marketing"-strategi går det att få in nya användare och generera leads genom att presentera, erbjuda och leverera relevant information som konsumenter tenderar att söka efter när de överväger ett inköp. Genom att ge dem värdefullt och engagerande innehåll undviker man inte bara det spill som är förknippat med traditionell marknadsföring, utan "inbound marketing" skapar också djupare kontakter med kunderna.


Inbound marketing kontra traditionell marknadsföring (outbound marketing)

Den största fördelen med "inbound marketing" är att den attraherar personer som aktivt söker efter information för ett visst behov. Framgångsrik "inbound marketing" innebär att marknadsförarna i betydligt större utsträckning kan attrahera och påverka exakt rätt personer vid exakt rätt tidpunkt.

Traditionell marknadsföring (outbound marketing) omfattar i första hand betalda kanaler som tv-reklam, annonser, direktreklam eller e-postmarknadsföring med en stor målgrupp som kanske inte är intresserad av en viss produkt eller tjänst.

Ett viktigt och växande problem med traditionell marknadsföring i vårt medietrötta samhälle, är att användarna fortsätter sålla bort traditionella reklambudskap. De snabbspolar förbi tv-reklamen, slänger direktreklamen utan att öppna den eller föredrar streamingtjänster framför linjär radio och tv.

Det är anledningen till att dagens marknadsförare ser "inbound marketing" som ett effektivt och mätbart sätt att nå ut till konsumenterna, få uppmärksamhet i sociala medier, skapa större e-postlistor och få in värdefulla potentiella kunder i marknadsföringstratten.


Byggstenarna i en strategi för "inbound marketing"

En strategi för "inbound marketing" bygger på en rad olika metoder, kanaler och innehållstyper som marknadsförare använder för att attrahera och engagera kunder och potentiella kunder.

Sökmotoroptimering

Marknadsförare använder sökmotoroptimering för att öka trafiken till en webbplats. Om SEO-metoden genomförs på rätt sätt hamnar webbinnehållet högre upp i sökresultatet utan att man behöver betala för det.

Marknadsförare använder SEO-metoder för att underlätta för sökmotorer som Google att hitta, indexera och rangordna innehållet, vilket ökar sannolikheten för att den som söker får del av det. Dessa metoder omfattar användning av nyckelord (ord och fraser som kunderna sannolikt använder när de gör efterforskningar i ett ämne), användning av relevanta länkar och bakåtlänkar på webbsidor samt övertygande och högkvalitativt innehåll som är värt att dela.

Landningssidor

En landningssida är den målsida du kommer till genom att klicka på ett sökmotorresultat. Det kan vara startsidan för en webbplats i en "inbound marketing"-kampanj, men ofta en fristående sida på ett företags webbplats som har skapats för en viss kampanj.

Landningssidan är det första stoppet på besökarens färd och bör därför motsvara de förväntningar som kunden fått genom sökresultatet han eller hon klickat på. En landningssida kan innehålla en översikt över ett ämne, en produkt eller en tjänst, eller innehålla länkar till mer djuplodande innehåll som kan laddas ned. I båda fallen bör de fokusera på att motivera besökarna att vidta en åtgärd, som att klicka på en länk eller fylla i ett formulär för att sedan fortsätta färden.

Nyckeln till en effektiv landningssida är att hålla den enkel. Använd en kortfattad rubrik, en tydlig och en åtgärdsorienterad text som marknadsför ditt erbjudande och en knapp som fångar ögat och uppmanar till handling.

När du skapar landningssidor måste du vara medveten om att över hälften av dagens webbtrafik kommer från mobilen, så att landningssidan måste vara responsiv.

Formulär

Ett formulär är den del av en landningssida där besökarna konverteras till leads och flyttas till och genom marknadsföringstratten. Marknadsförare försöker ofta få besökarna att dela med sig av sin kontaktinformation genom att erbjuda värdefullt innehåll i utbyte mot att de fyller i formuläret som visas på en landningssidan. Nyckeln till ett formulär som ger hög konvertering är att hitta en balans mellan sin önskan att samla in mycket information om en potentiell kund mot kundens försiktighet med att uppge den.

Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring omfattar medier som bloggar, e-böcker, videor, nyhetsbrev, webbseminarier och event som potentiella kunder och kunder uppfattar som mer användbar information än reklam. Innehållsmarknadsföring ökar engagemanget genom att erbjuda innehåll av stort värde som informerar och utbildar – utan uppenbart hårdsälj.

Sociala medier

På sociala medier som LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram och andra kan marknadsförare marknadsföra sitt innehåll till riktade målgrupper och driva trafik till en landningssida. En fördel är också att man kan samla in information om dem som klickat.

Betala per klick

PPC-reklam (betala per klick) används för att förbättra rangordningen av innehållet i sökresultatet på nätet och driva trafik till innehållet. Med PPC kanske marknadsförarna kan få innehållet att hamna högst upp i sökresultaten, men annonsmärkningen kan få användarna att betrakta innehållet som mindre trovärdigt än organiska sökresultat.

Retargeting (återanvändning av målgrupper)

Vid återanvändning av målgrupper (retargeting) används cookies för att engagera personer som tidigare har interagerat med ditt varumärke via webben och sociala medier. Med den metoden får marknadsförarna upprepade möjligheter att tillhandahålla relevant innehåll och vårda leads.

Genom att använda de här komponenterna i en strategi för "inbound marketing" går det att skapa fler leads och vägleda dessa leads till och genom en engagerande kundens färd som skapar efterfrågan.


Färden vid "inbound marketing"

"Inbound marketing" täcker in en hel del – både vad gäller de många komponenterna och antalet medier kan användas i en "inbound marketing"-kampanj. Ett bra sätt att förstå hur allt hänger ihop är att gå igenom stadierna i en förenklad kampanj.

Skapa

Färden inleds med att en marknadsförare skapar en samling innehåll om en produkt eller tjänst. I ett tidigt skede bör dessa vara tydliga informationsresurser – varumärkesneutrala och sökmotoroptimerade e-böcker, blogginlägg och videor som förklarar vad produkten eller tjänsten gör, vem som använder den och hur du väljer den bästa produkten eller tjänsten i kategorin. Företaget planerar också en serie direktsända webbseminarier och event runtom i landet.

Attrahera

När innehållselementen i kampanjen finns på plats är det dags att börja attrahera potentiella kunder.

Företaget lanserar en LinkedIn-kampanj som lyfter fram flera av de innehållstillgångar som skapats, där vart och ett av inläggen länkas till en viss landningssida för en viss tillgång. Samtidigt börjar betala per klick-annonser som riktar sig mot personer som söker efter relaterad information att synas online, och sökmotoroptimerat innehåll ser till att företagets landningssida hamnar högt upp i sökresultaten.

Konvertera och leverera

De som söker efter användbar information om företagets produkt eller tjänst kommer att avskräckas av alltför tydliga säljbudskap från ett viss varumärke. Om du vill att besökarna ska fylla i formuläret på landningssidan och få tillgång till ditt innehåll (och det vill du!), måste landningssidan fokusera på värdet och trovärdigheten hos den e-bok, det webbseminarium eller den video som du erbjuder. När allt kommer omkring handlar "inbound marketing" om att attrahera kunder – inte skrämma bort dem.

Återanvändning av målgrupper (retargeting och remarketing)

När du har attraherat besökare till landningssidan har du en ypperlig möjlighet att kommunicera med dem medan de fortfarande är köpbenägna.

Om de fyller i formuläret på landningssidan får du en e-postadress som du löpande kan skicka relevant och med tiden alltmer varumärkesspecifikt innehåll till, så att de får det direkt till inkorgen. Även om de inte fyller i formuläret får de via cookies eller pixelbaserad återanvändning av målgrupper (retargeting) hjälp med att ”hitta” ditt innehåll igen, genom att målgruppsbaserade annonser visas i sökmotorer och på sociala medier som LinkedIn, Twitter och Facebook.

Varför är "inbound marketing" så effektivt?

När du sätter kunden i centrum – så att de själva kan bestämma när och hur de vill kommunicera med ditt varumärke – skapar du möjligheter för djupa och långsiktiga affärsrelationer.

En lyckad "inbound markering"-kampanj som bygger på verkligt värdefullt innehåll kan dessutom göra dagens köpare till morgondagens ambassadörer för ditt varumärke, allteftersom de delar och rekommenderar ditt innehåll i sina professionella och sociala nätverk.

Inled din egen "inbound marketing"-färd

Se hur du kan skapa responsiva och kopplade upplevelser som är skräddarsydda för varje kund med hjälp av förutsägbara insikter och AI-rekommendationer från Dynamics 365 Customer Insights.