Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Två kvinnor står och diskuterar hur marknadsstöd fungerar över en bärbar dator

Vad är marknadsstöd?

Vissa marknadsföringsuppgifter som e-postmarknadsföring, inlägg i sociala medier och sätta i gång annonskampanjer kan ta tid att utföra för hand. Det är inte bara ineffektivt – kommunikationen blir också opersonlig och får svårt att nå ut. Insatserna blir då inte särskilt effektiva, vilket innebär att avkastningen på marknadsinvesteringen blir lägre och kundens engagemang minskar.

Med programvara för marknadsstöd kan du hantera dessa utmaningar. Om du automatiserar dessa uppgifter i olika kanaler och gör det möjligt att kommunicera med kunderna på ett personligt sätt, blir marknadsföringen effektivare och du får större avkastning på marknadsinvesteringen. Dessutom får du gladare och nöjdare kunder.

Syftet med programvara för marknadsstöd

Den primära syftet med lösningar för marknadsstöd är att förbättra, effektivisera och förenkla tidsödande marknadsföringsuppgifter. I stället för att marknadsförarna ska ägna tid åt att skicka e-postmeddelanden eller SMS och göra inlägg i sociala medier, kan de med hjälp av programvara för marknadsstöd skapa uppsättningar med instruktioner – så kallade arbetsflöden – som automatiserar dessa processer.

Om du automatiserar dessa rutinuppgifter går det snabbare och enklare att vårda säljklara leads av hög kvalitet, samtidigt som medarbetarna får mer tid över för att fokusera på strategiskt arbete som skapar större värden.

Så här fungerar marknadsstöd

Med hjälp av marknadsstöd kan du genomföra en digital marknadsföringsstrategi utan att behöva utföra varje steg manuellt. Du sparar inte bara tid, utan du får också värdefulla dataunderbyggda insikter om vad dina kunder vill ha och behöver. Med dessa insikter blir det enklare att skapa och genomföra riktade och personanpassade kampanjer.

Exakt vilka funktioner som ingår varierar mellan olika lösningar, men automatiseringssystem för marknadsföring kan hjälpa organisationer med:

 • Generering och kvalificering av leads. Generera fler leads genom att personanpassa innehåll som är relevant för vad kunderna söker efter. Med leadbedömning i realtid kan du ta reda på vilka av dessa leads som sannolikt kommer att köpa något, så att säljteamet kan prioritera de mest lovande affärsmöjligheterna.
 • Målgruppsidentifiering. Få hjälp med att hitta rätt målgrupp för respektive kampanj så att du kan maximera kampanjens effektivitet.
 • Innehållsdesign. Se till att varumärket upplevs som konsekvent i kampanjer i olika kanaler med generativ AI eller med färdiga anpassningsbara mallar.
 • Efterfrågegenerering. Få hjälp med att skapa, vårda och hantera en potentiell kunds intressen med hjälp av lead- och datahantering i flera kanaler.
 • Kampanjleverans. Lansera, justera och hantera kampanjer automatiskt och uppnå bättre resultat genom detaljerade mått på vad som fungerar och inte fungerar.
 • Arbetsflöden som baseras på tidsplaner och kundbeteenden. Ställ in nästa automatiska steg – till exempel uppföljning av e-post och SMS – som utlöses av kundens åtgärder.
 • Eventhantering. Planera, hantera och koordinera onlinebaserade och fysiska event som ökar räckvidden och effekten av din marknadsföring.

Hur marknadsstöd ser ut för kunden

Om en och samma kampanj riktas till alla kunder kan den lyckas i vissa fall och i andra fall inte. Antingen är innehållet relevant för deras behov eller så är det inte det, vilket innebär att varje kampanj blir ett vågspel.

Relevant och personligt anpassat innehåll som levereras där och när kunderna vill ha det är en förutsättning för att kampanjen ska lyckas. Om kunden kan engagera sig i ett varumärke i den kanal som är mest praktisk – oavsett om det är mobilen, e-post eller webben – blir inköpsresan smidigare. Det blir också enklare för kunderna att se vilket innehåll de är intresserade av och lättare att interagera med ditt företag.

Genom att hantera kundupplevelsen kan du skapa ett större engagemang och bättre resultat från start till mål, och göra kunderna nöjdare och mer lojala till ditt varumärke.

Fördelarna med programvara för marknadsstöd

Förutom att du kan skapa en personligare marknadsföring och ägna mer tid åt strategi, innebär marknadsstöd många andra fördelar, som:

 • Ökad produktivitet. Marknadsföringsteam får mer gjort på kortare tid genom att automatisera tidskrävande manuella uppgifter.
 • Högre precision. Genom att automatisera rutinuppgifter kan du minska risken för mänskliga fel och säkerställa att upplevelsen blir mer enhetlig och håller hög kvalitet oavsett kanal.
 • Större avkastning på marknadsinvesteringen. Personanpassade kampanjer är effektivare och skapar fler säljklara leads.
 • Mer engagerade kunder. Med en smidig, personanpassad kundupplevelse blir kunderna nöjdare och mer lojala till dina produkter och ditt företag.
 • Relationsmarknadsföring. Med en helhetsbild av kund, marknad och trendinformation blir det enklare att konvertera potentiella kunder till affärsrelationer.
 • Bättre insyn i kampanjresultat. Genom noggranna mätningar av vad som fungerar och inte fungerar får du de insikter du behöver för att kunna göra förbättringar. Viss programvara för marknadsstöd har även stöd för AI-funktioner, vilket gör dessa mätvärden ännu mer användbara. Du kan då få hjälp med att snabbt uppnå förändringar och förbättringar.

Tips på hur du kan utforma en strategi för marknadsstöd

Programvara för marknadsstöd är inte någon universallösning. För att dina kampanjer ska lyckas måste de kombineras med en gedigen strategi för marknadsstödet, där hela marknadsförings- och försäljningsprocessen beaktas.

Om du planerar att komplettera din marknadsföringsstrategi med marknadsstöd har vi några bra tips:

 • Planera stadierna för ett lead. Om du kartlägger de olika stadierna för att underhålla leads och potentiella kunder kan du lättare avgöra vilka åtgärder som är mest effektiva vid varje stadium.
 • Sätt upp en leadbedömningsprocess. Då blir det enklare att prioritera försäljningsresurser och lägga fokus på de mest lovande affärsmöjligheterna – där chansen är störst att du kan konvertera dem till kunder.
 • Ställ upp tröskelvärden för leadkvalificering. Om du använder en leadbedömningsprocess och ställer in tröskelvärden för leadkvalificering behöver du inte lägga tid och pengar på mindre lovande leads.
 • Kartlägg kundresan. Betrakta insatserna från kundens perspektiv. Då kan du identifiera vilka områden där kundupplevelsen kan förbättras.
 • Skapa ett innehållsbibliotek. Om du har flera alternativ av intressant, engagerande och relevant innehåll ökar dina valmöjligheter och det blir enklare att anpassa innehållet för kunderna.
 • Var noga med utrullningen. Implementera marknadsstödet i steg och testa ofta så att du kan optimera allteftersom.
 • Anpassa taktiken i rätt tid. Marknadsföring är ingen statisk verksamhet. För att lyckas bör du justera ditt tillvägagångssätt under kampanjens gång och göra förbättringar som baseras på olika mätvärden.

Läs mer om vad ditt företag kan ha för nytta av marknadsstöd

Hitta och vårda säljklara leads av hög kvalitet med Dynamics 365 Customer Insights. Automatisera och personanpassa din marknadsföring med AI-verktyg och -funktioner som ökar organisationens påverkan och produktivitet.