Gå vidare till huvudinnehållet
En grupp personer som arbetar i förhöjd verklighet

Vad är förhöjd verklighet eller AR?

Genom att integrera den senaste tekniken blir det enklare att upprätthålla företagets konkurrenskraft. Med förhöjd verklighet (AR) kan du koppla samman den fysiska världen med den digitala, och på så sätt vägleda och utbilda medarbetare, lösa problem snabbare, optimera effektiviteten, förbättra produktiviteten och samarbetet samt förbereda verksamheten för framtiden.


Förstå förhöjd verklighet

Vad är AR? Förhöjd verkligheten är en förbättrad, interaktiv version av en verklig miljö som du skapar med hjälp av digitala visuella objekt, ljud och andra sensoriska stimuli via holografisk teknik. AR utgörs av tre element: en kombination av den digitala och fysiska världen, interaktioner som sker i realtid samt korrekt 3D-identifiering av virtuella och verkliga objekt.

Med förhöjd verkligheten går det att bättre designa, moderera och leverera användbara instruktioner genom att skapa ett överlägg med digitalt innehåll som placeras ovanpå verkliga arbetsmiljöer. Genom att ta vara på de möjligheter som finns med AR, och använda tekniken fullt ut, kan företag se till att deras medarbetare kan arbeta och samarbeta effektivt på distans.


Jämförelse mellan AR, virtuell verklighet, mixad verklighet och XR

Under senare år har olika typer av virtuella verkligheter växt fram, och det kan vara svårt att hålla reda på vad som är vad. Man brukar tala om följande typer av digitala verkligheter:

 • Förhöjd verklighet (AR): Digitala element läggs till ovanpå verkliga vyer med begränsad interaktion.
 • Virtuell verklighet (VR): Integrerade upplevelser som gör det enklare att isolera användare från den verkliga världen, oftast via ett headset och hörlurar som anpassats för sådana aktiviteter.
 • Mixad verklighet (MR): Genom att kombinera AR- och VR-element, så att digitala objekt kan samverka med den verkliga världen, kan företag designa element som förankras i en verklig miljö.
 • Konstgjord verklighet (XR): Omfattar all typ av teknik som förstärker våra sinnen, inklusive de tre typer som tidigare nämnts.

Eftersom gränserna mellan olika typer av teknik kan vara suddiga, är det viktigt att ta fram ett lämpligt användningsfall för din verksamhet. För många företag är AR oftast det som är enklast att integrera i företagets processer.

Olika typer av förhöjd verklighet (AR)

När du ska ta reda på vilken typ av AR-teknik du behöver för din verksamhet måste du först ta reda på vilken typ av AR som bör användas. Det finns två typer av AR: markörbaserad och markörfri. Beroende på vilken av dessa typer av AR du väljer, kan du visa bilder och information på olika sätt.

Markörbaserad AR skapas genom bildigenkänning som identifierar objekt som redan är programmerade i din AR-enhet eller AR-app. När du placerar objekt i vyn som referenspunkter kan AR-enheten fastställa kamerans position och riktning. Det uppnår du i allmänhet genom att ställa om kameran till gråskala och identifiera en markör som kan jämföras med andra markörer som finns i informationsbanken. När enheten hittar en matchning används dessa data för att matematiskt bestämma kroppsställningen och placera AR-bilden på rätt plats.

Markörfri AR är mer komplext eftersom det inte finns någon punkt som enheten ska fokusera på. Det innebär att enheten måste känna igen objekten allteftersom de visas i vyn. Med hjälp av en igenkänningsalgoritm söker enheten efter färger, mönster och liknande egenskaper för att bestämma vad det är för objekt och sedan, utifrån tid, accelerometer, GPS och information från kompassen, ändrar enheten riktning och använder en kamera för att skapa ett överlägg av det du vill ha från omgivningarna i den verkliga miljön.

Så här fungerar förhöjd verklighet

Med förhöjd verklighet kan du skapa en integrerad upplevelse för alla användare. AR använder man vanligtvis med hjälp av glasögon eller en kameralins, men intresset växer och fler typer av linser och maskinvara kommer ut på marknaden. Det finns fem viktiga komponenter i AR:

 1. Artificiell intelligens. De flesta AR-lösningar behöver artificiell intelligens (AI) för att kunna fungera, vilket innebär att användarna kan utföra åtgärder med röstinstruktioner. Med AI går det också att bearbeta information för AR-appen.
 2. AR-programvara. Detta utgör de verktyg och appar som används för att få åtkomst till AR. Vissa företag skapar sin egen form av AR-programvara.
 3. Bearbetning. Du behöver bearbetningskraft för att AR-tekniken ska fungera, vilket du vanligtvis får genom att utnyttja enhetens interna operativsystem.
 4. Linser. Du behöver en lins eller bildplattform för att kunna visa innehåll eller bilder. Ju bättre kvalitet bildskärmen har, desto mer realistisk blir bilden.
 5. Sensorer. AR-systemen måste sammanställa data om miljön för att kunna samordna den verkliga världen med den digitala. När informationen registreras skickas den via programvaran för bearbetning.

Integrera AR i personalutbildningen

Genom att använda AR i processer och procedurer på arbetsplatsen går det att förbättra personalutbildningen och förståelsen för arbetsuppgifterna. AR-baserad utbildning levereras via programvara på olika AR-enheter, och gör det möjligt för medarbetarna att tillägna sig viktiga yrkeskunskaper. Den här typen av utbildning kan med rätt programvara genomföras när och var som helst.

AR kan också bidra till att vägleda och stötta medarbetare oavsett var de befinner sig, vilket leder till bättre samarbete och säkrare arbetsförhållanden. Genom att förbättra de traditionella utbildningsmetoderna med den här metoden kan medarbetarna få bättre förståelse för sina arbetsuppgifter. Dina team kan till exempel använda AR inom följande områden:

 • Prestandastöd
 • Moduler för utbildning och träning
 • Introduktion av nyanställda
 • Utbildning på begäran
 • Kundservice

Många branscher och sektorer använder redan AR för sina affärsprocesser, bland annat på följande sätt:

 • Detaljhandel. Medarbetare kan använda AR för introduktion och utbildning. Nyanställda kan introduceras i sitt kommande arbete, till exempel genom säljutbildning, guidning på verkstadsgolvet eller visning av butiksmiljön. Med AR kan kunder också testa produkter innan de köper dem eller lära sig använda dem i avsedd miljö. På så sätt kan man skapa ett djupare engagemang eller hjälpa kunderna lösa problem genom att erbjuda relevant information i sitt verkliga sammanhang.
 • Tillverkningsindustri. Med teknikens hjälp går det att erbjuda anvisningar steg för steg, och de som genomgår utbildningen kan lämna feedback som kan ligga till grund för förbättringar. Med mixad verklighet kan medarbetarna också utbilda sig handsfree, samtidigt om de utför själva uppgiften.
 • Hälso- och sjukvård. Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att riskfritt kunna öva praktiskt på olika rutiner. Med AR får man vägledning att på ett praktiskt sätt – men samtidigt säkert – lära sig om anatomi och kirurgi.
 • Militärväsendet. AR har integrerats i krigsövningar för att simulera olika situationer och miljöer, vilket gör soldaterna medvetna om tid, plats och styrkor.
 • Fordonsindustri. AR kan underlätta för specialister att utforska befintliga och framtida modeller, tillsammans med interna system.

Förutom branschspecifika användningsområden använder många branscher AR-appar för att identifiera, spåra och lösa tekniska problem. AR kan också användas inom andra icke-fysiska procedurer, till exempel vid marknadsföring där AR fungerar som ett verktyg för annonsering, underhållning och event där användarna helt enkelt får information via sina telefoner.


Kom i gång med ett AR-verktyg som vägleder dig och ditt team

Allteftersom ditt team börjar integrera teknik i arbetsflödet och processerna, kan en lösning med förhöjd verklighet öka verksamhetens produktivitet samtidigt som effektiviteten maximeras tack vare databaserade insikter.

Med Dynamics 365 Guides och AR kan du lösa problem i realtid. Genom utbildningsguider för dagliga rutiner kan du snabbt anpassa verksamheten, lösa problem snabbare och optimera driften genom vägledning under själva uppdraget.