Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Project Operations

Uppnå den synlighet, det samarbete och den agilitet som krävs för att lyckas i projektcentrerade företag.

Funktioner

 • Anpassa resursbaserad kostnadsredovisning och prissättning
 • Dra nytta av avtalsstrukturer som skräddarsys för projektbaserade organisationer
 • Förkorta avtalscykeln
 • Hantera din försäljningspipeline med en enhetlig instrumentpanel för försäljning
Anpassa resursbaserad kostnadsredovisning och prissättning

Anpassa resursbaserad kostnadsredovisning och prissättning

Utforma stabila prissättnings- och kostnadsredovisningsvarianter som baseras på geografi och lokal marknadsekonomi som påverkar din globala personal och dina valutakurser.

Dra nytta av avtalsstrukturer som skräddarsys för projektbaserade organisationer

Dra nytta av avtalsstrukturer som skräddarsys för projektbaserade organisationer

Skapa kontrakt för dina projekt som baseras på fast pris, tid och material eller arvode med hjälp av anpassade faktureringsmodeller som uppfyller kundens krav på kassaflöde.

Förkorta avtalscykeln

Förkorta avtalscykeln

När du har genererat en uppskattning på hög nivå kan du med hjälp av standardiserade mallar snabbt ta fram en detaljerad uppskattning, en tidsplan och monetära värden för en offert.

Hantera din försäljningspipeline med en enhetlig instrumentpanel för försäljning

Hantera din försäljningspipeline med en enhetlig instrumentpanel för försäljning

Konsolidera kunddata till en enda vy genom inbyggd integration med Dynamics 365 Sales och få användbara insikter för personligare kundkommunikation.

 • Ge projektledarna de verktyg de behöver för att lyckas
 • Beräkna och följ upp hur effektiva projekten är
 • Samarbeta enklare under projektets hela livscykel
 • Anpassa projektet utifrån viktiga insikter
Ge projektledarna de verktyg de behöver för att lyckas

Ge projektledarna de verktyg de behöver för att lyckas

Förbättra produktiviteten med inbäddade Microsoft Project-funktioner, bland annat instrumentpaneler, uppgiftshantering, schemaläggning, interaktiva Gantt-scheman och uppdelade arbetsstrukturer.

Beräkna och följ upp hur effektiva projekten är

Beräkna och följ upp hur effektiva projekten är

Ta fram korrekta uppskattningar för arbete, utgifter och material och spåra planerad och faktisk förbrukning allteftersom projekten fortskrider.

Samarbeta enklare under projektets hela livscykel

Låt tvärfunktionella team arbeta tillsammans med projektplaner, omfattning och budget. Samtidigt kan de fånga upp konversationer, dela innehåll och använda appar – allt på en enda plats.

Anpassa projektet utifrån viktiga insikter

Anpassa projektet utifrån viktiga insikter

Med hjälp av inbyggda insikter får du förståelse för hur projekten fortskrider och kan göra korrigeringar genom att fatta rätt beslut i rätt tid.

 • Maximera resursanvändningen
 • Utse rätt personer till rätt projekt
 • Förutse resursbehov med intelligent schemaläggning
Maximera resursanvändningen

Maximera resursanvändningen

Effektivisera projekten genom att fördela arbetsbelastningen bland dina resurser.

Utse rätt personer till rätt projekt

Utse rätt personer till rätt projekt

Matcha personalens kompetens enklare till projekt genom att skapa resursprofiler. Betygssätt färdigheterna med kompetensmodeller som passar ditt företags speciella behov.

Förutse resursbehov med intelligent schemaläggning

Förutse resursbehov med intelligent schemaläggning

Effektivisera schemaläggningen med intelligenta och relevanta kompetensbaserade tilldelningar och uppdaterad insyn i resursernas tillgänglighet med Universal Resource Scheduling.

 • Skicka tid- och utgiftsrapporter var du än är
 • Gör det enklare för teammedlemmarna att följa lagar och regler
 • Se till att företagets policyer för rapportering och utgifter följs

Skicka tid- och utgiftsrapporter var du än är

Använd mobilappen eller en webbläsare för tids- och utgiftsrapportering oavsett var du befinner dig. Skapa utgiftsrader automatiskt från uppladdade kvittobilder.

Gör det enklare för teammedlemmarna att följa lagar och regler

Gör det enklare för teammedlemmarna att följa lagar och regler

Ge teamen lättanvända verktyg för uppföljning av tid och utgifter så att de lättare kan följa företagets policyer.

Se till att företagets policyer för rapportering och utgifter följs

Se till att företagets policyer för rapportering och utgifter följs

Gör det enklare att följa företagets policyer för tid- och utgiftsrapportering med konfigurerbara regler och automatiska arbetsflöden för överföringar, godkännanden och rapportering.

 • Redovisa intäkterna korrekt och i tid
 • Förbättra kassaflödet genom att fakturera kunderna snabbare
 • Hantera projektredovisning med högre precision
 • Bygg ut till ett servicecentrerat ERP-system
Redovisa intäkterna korrekt och i tid

Redovisa intäkterna korrekt och i tid

Hjälp dina globala team att följa redovisningsregler och -metoder, till exempel att intäktsredovisningen sker enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Förbättra kassaflödet genom att fakturera kunderna snabbare

Förbättra kassaflödet genom att fakturera kunderna snabbare

Få en exaktare fakturering genom att hantera faktureringsköer och lägga till ad hoc-transaktioner. Anpassa kundfakturor genom att lägga till mer detaljer och gruppera transaktioner så att granskningen och avstämningen blir enklare.

Hantera projektredovisning med högre precision

Hantera projektredovisning med högre precision

Använd projektkostnads- och intäktsprofiler för fast pris och tids- och materialfakturering genom en kombination av redovisningsregler för kostnader och intäkter, periodisering och bokföring.

Bygg ut till ett servicecentrerat ERP-system

Bygg ut till ett servicecentrerat ERP-system

Använd den inbyggda integrationen med Dynamics 365 Finance eller använd öppna API:er med ett externt ERP-system om du vill komplettera funktionerna för leverantörsreskontra, kundreskontra och redovisning.

 • Fatta snabba men välgrundade beslut genom att visualisera viktiga insikter
 • Eliminera datasilor – gör data tillgängliga för alla
Fatta snabba men välgrundade beslut genom att visualisera viktiga insikter

Fatta snabba men välgrundade beslut genom att visualisera viktiga insikter

Med de inbyggda instrumentpanelerna kan du få fram KPI:er för exempelvis resursutnyttjande, prognoser och budgetering så att verksamheten snabbt kan förändras utifrån nya förutsättningar.

Eliminera datasilor – gör data tillgängliga för alla

Eliminera datasilor – gör data tillgängliga för alla

Uppnå bättre resultat genom att på ett enkelt sätt visualisera och dela Business Intelligence med dina projektteam via Microsoft Power BI.

Videor

Ta hem fler affärer med bättre avtalshantering

Optimera resursanvändningen

Genomför projekten snabbare

Förbättra samarbetet och förenkla tid- och utgiftsrapporteringen

Gör projekten lönsammare

Gör verksamheten mer agil

Relaterade produkter

Dynamics 365 Finance
 • Fatta strategiska ekonomiska beslut med AI

 • Samordna och automatisera dina ekonomiska processer

 • Minska krånglet och riskerna i den globala ekonomin

Dynamics 365 Sales Enterprise
 • Kom i gång med digital försäljning

 • Ge säljarna bättre förutsättningar att bygga relationer på distans

 • Öka säljarnas produktivitet med enhetliga verktyg

Dynamics 365 Field Service
 • Leverera service proaktivt

 • Schemalägg resurser på ett smart sätt

 • Åtgärda problem vid första besöket

Ta nästa steg