Gå vidare till huvudinnehållet

Översikt över Microsoft Dynamics 365 Business Central

Översikt över prioriteringar

Ett modernt program:

Bättre funktionalitet med fokus på användbarhet och de funktioner kunderna efterfrågar.

En anpassningsbar programtjänst:

Utökar funktionerna i våra hanteringsverktyg för programmens livscykel och gör att våra partners självständigt kan uppgradera och hantera program och kunder.

Ett intelligent system:

Mer intelligens överallt som skapar insikter som kan omvandlas till åtgärder, och gör det möjligt att identifiera och tillvarata möjligheter till förbättringar av kvalitet, genomströmning och lönsamhet.


Översiktsinformation och tidslinje

Dessa kommande funktioner är representativa för vårt åtagande ett leverera utifrån våra prioriteringar. Kontakta oss om du vill ha mer information om alla funktioner som planeras för våra nästa större uppdateringar.

Viktig information:

Allmänt tillgänglig förhandsversion:

Allmän tillgänglighet:

Kommande 12 månaderna
Business Central
Funktion Tillgänglighet
Leverera de mest efterfrågade programfunktionerna
Allmän tillgänglighet
Förbättringar av den moderna klienten
Allmän tillgänglighet
Stöd för iOS- och Android-enheter
Allmän tillgänglighet
Integration med Dynamics 365-appar
Allmän tillgänglighet
Designverktyg för smarta listor
Allmän tillgänglighet
Förbättringar av maskininlärning
Allmän tillgänglighet
Livscykeltjänster för ISV:er
Allmän tillgänglighet
Livscykeltjänster för systemintegratörer/systemimplementerare
Allmän tillgänglighet
Fortsatta investeringar i integrationen med Visual Studio-kod
Allmän tillgänglighet

Läs mer om våra produktöversikter

Dynamics 365

Produktöversikter kommer snart

Power Platform

Översikt över Microsoft Dynamics 365 Business Central

Förhandsversioner av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt före kommersiell lansering. Den här översikten är bara en produktöversikt och är inte riktgivande för slutliga licenser eller enskilda funktioner. Microsoft utfärdar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen.

Dela dina förslag

SKICKA NU 

Visa den senaste viktiga informationen

LÄS NU 

Visa den senaste produkttillgängligheten

VISA NU