Gå vidare till huvudinnehållet

Översikt över Dynamics 365 for Customer Service

Översikt över prioriteringar

Kundkommunikation i flera kanaler:

Gör det möjligt för kunderna att kommunicera sömlöst med ditt företag via intelligent självbetjäning eller personanpassade assisterade servicekanaler.

Bättre förutsättningar för handläggare och arbetsledare:

Du kan ge handläggarna och deras arbetsledare bättre möjligheter att åstadkomma det bästa resultatet genom att ge dem full insyn i kundkontakterna och sentimenten i både självbetjäningskanaler och assisterade supportkanaler över tiden.

Kunskapshantering:

Förbättra handläggarnas produktivitet och gör det enklare för kunden genom att använda internt framtagna kunskapsbasartiklar från olika forum och communities.

Intelligens:

Använd insikter och AI-drivna åtgärder för att förenkla driften, förbättra supporten och effektivisera verksamheten.

Proaktiv support:

Du kan minska antalet supportärenden från kunderna med hjälp av prediktiv kundvård och anslutna enheter som upptäcker problemen innan kunderna gör det.

Mer information och tidslinjer

I utgivningsplanen beskrivs hur vi planerar att leverera nya funktioner och skapa en tidig översikt över kommande utgivningsvågor. I Kontakta oss finns mer information.

Läs mer om våra produktöversikter

Dynamics 365

Produktöversikter kommer snart

Power Platform

Översikt över Dynamics 365 for Customer Service

Förhandsversioner av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt före kommersiell lansering. Den här översikten är bara en produktöversikt och är inte riktgivande för slutliga licenser eller enskilda funktioner. Microsoft utfärdar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen.

Dela dina förslag

SKICKA NU 

Bli en insider

REGISTRERA DIG 

Kom i kontakt med andra och få nya erfarenheter i communityn

GÅ MED 

Visa den senaste produkttillgängligheten

VISA NU