Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Översikt över Dynamics 365 Customer Service

Översikt över prioriteringar

Insikter och AI:

Hjälp handläggare och arbetsledare att fatta mer välgrundade beslut och förbättra organisationens effektivitet.

Flerkanalskommunikation:

Gör det möjligt för kunderna att kommunicera enklare med ditt företag genom de kanaler de föredrar.

Handläggarnas produktivitet:

Ge handläggarna möjlighet att ge mer enhetlig och effektiv support genom att avlägsna hinder som hämmar produktiviteten.

Självbetjäning:

Ge kunderna möjlighet att lösa problem på egen hand och få de svar de behöver med hjälp av resurser som artiklar i kunskapsbasen, community-forum och virtuella handläggare.

Proaktiv service:

Med hjälp av insiktsverktyg och inbäddad intelligens kan du ge kunderna möjlighet att lösa sina supportproblem på egen hand innan de skickar ett supportärende.

Mer information och tidslinjer

I utgivningsplanen beskrivs hur vi planerar att leverera nya funktioner och skapa en tidig översikt över kommande utgivningsvågor. I Kontakta oss finns mer information.

Läs mer om våra produktöversikter

Dynamics 365

Microsoft Power Platform


Produktöversikter kommer snart

Dynamics 365

Översikt över Dynamics 365 Customer Service

Förhandsversioner av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt före kommersiell lansering. Den här översikten är bara en produktöversikt och är inte riktgivande för slutliga licenser eller enskilda funktioner. Microsoft utfärdar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen.

Dela dina förslag

Bli en insider

Kom i kontakt med andra och få nya erfarenheter i communityn

Visa den senaste produkttillgängligheten