Gå vidare till huvudinnehållet

Översikt över Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Översikt över prioriteringar

Global plattform och produktivitet:

Skapa förutsättningar för innovation med en intelligent app som är enkel att skräddarsy, säkerställ global regelefterlevnad och bygg ut och anslut till andra appar och tjänster du redan använder.

Finans- och tjänstebranscherna:

Avsluta räkenskaperna snabbare, få en stabilare rapportering och öka lönsamheten med business intelligence.

Drift:

Optimera och koppla samman planering, tidsplanering, drift och kostnadshantering med flexibla och effektiva lösningar för leveranskedjan och tillverkningen.


Översiktsinformation och tidslinje

Dessa kommande funktioner är representativa för vårt åtagande ett leverera utifrån våra prioriteringar. Kontakta oss om du vill ha mer information om alla funktioner som planeras för våra nästa större uppdateringar.

Viktig information:

Allmänt tillgänglig förhandsversion:

Allmän tillgänglighet:

Kommande 12 månaderna
Finance and Operations
Funktion Tillgänglighet
En version
Allmän tillgänglighet
Förbättringar av utvecklarverktyg
Allmän tillgänglighet
Öka kundens produktivitet, bland annat genom personanpassning, avancerad filtrering och nya mobila funktioner
Allmän tillgänglighet
Möjliggöra dubbelriktad skrivning och dataintegration med Common Data Model
Allmän tillgänglighet
Möjliggöra bättre affärsprocesser och arbetsflödesintegration
Allmän tillgänglighet
Expandera regional distribution till Kina
Allmän tillgänglighet
Uppdateringar av regelverk för 37 länder
Allmän tillgänglighet
Konfigurerbar e-fakturering och SPED-rapportering (Sistema Público de Escrituração Digital) för Brasilien
Allmän tillgänglighet
Konfigurerbar e-fakturering för Mexico Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI)
Allmän tillgänglighet
Förbättrad konfigurerbar lokaliseringsupplevelse
Allmän tillgänglighet
Bättre konfigurationsmöjligheter för fakturalayout
Allmän tillgänglighet
Förbättringar av avancerad lager- och transporthantering
Allmän tillgänglighet
Bättre funktioner för faktisk/nominell vikt
Allmän tillgänglighet
Affärsprocessintegration mellan Dynamics 365 for Finance and Operations och Field Service
Allmän tillgänglighet
Bättre insikter för produktens hela livscykel och värdekedja
Allmänt tillgänglig förhandsversion
Intelligenta insikter direkt från arbetsstyrningen
Allmänt tillgänglig förhandsversion
Förbättrat användargränssnitt och produktivitet
Allmän tillgänglighet
Automatiserade kvittningar i redovisningen
Allmän tillgänglighet
Omvärdering av utländska valutabelopp för bankkonton
Allmän tillgänglighet
Följer regelkraven i IFRS 15 och ASC 606
Allmän tillgänglighet
Förenklad journalåterföring
Allmän tillgänglighet
Förbättrad utgiftshantering
Allmän tillgänglighet
Flexibla faktureringsregler
Allmän tillgänglighet
Automatiserade processer för kreditkontroll
Allmän tillgänglighet
Möjlighet att förutsäga när en kund kommer betala
Allmänt tillgänglig förhandsversion
Förbättringar för den offentliga sektorn
Allmän tillgänglighet

Läs mer om våra produktöversikter

Dynamics 365

Produktöversikter kommer snart

Power Platform

Översikt över Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Förhandsversioner av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt före kommersiell lansering. Den här översikten är bara en produktöversikt och är inte riktgivande för slutliga licenser eller enskilda funktioner. Microsoft utfärdar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen.

Dela dina förslag

SKICKA NU 

Bli en insider

REGISTRERA DIG 

Visa den senaste viktiga informationen

LÄS NU 

Visa den senaste produkttillgängligheten

VISA NU