Gå vidare till huvudinnehållet

Översikt över Dynamics 365 for Retail

Översikt över prioriteringar

Handel i flera kanaler:

Skapa en holistisk och smidig verksamhet i flera kanaler som ökar kundens lojalitet genom en sömlös upplevelse både online och offline, effektiv merchandising och intelligenta insikter.

Branscheffektivitet och regelefterlevnad:

Höj branschkompetensen, förbättra användarnas produktivitet, säkerställ global regelefterlevnad och gör det enklare att utöka, anpassa och ansluta till andra tjänster som uppfyller dina behov.


Översiktsinformation och tidslinje

Dessa kommande funktioner är representativa för vårt åtagande ett leverera utifrån våra prioriteringar. Kontakta oss om du vill ha mer information om alla funktioner som planeras för våra nästa större uppdateringar.

Viktig information:

Allmänt tillgänglig förhandsversion:

Allmän tillgänglighet:

Kommande 12 månaderna
Retail
Funktion Tillgänglighet
Använda intelligent orderorkestrering för att optimera uppfyllelse i hela företaget
Allmän tillgänglighet
Använda flexibla program för att skapa varumärkeslojalitet
Allmän tillgänglighet
Möjligt med samordnad betalningsbearbetning i flera kanaler
Allmän tillgänglighet
Förbättra orderhantering i flera kanaler
Allmän tillgänglighet
Förbättra merchandising i flera kanaler
Allmänt tillgänglig förhandsversion
Hög skalbarhet och kontinuitet i verksamheten via flexibel skalenhet
Allmän tillgänglighet
Bättre stöd för datalagring
Allmän tillgänglighet
Bättre utbyggbarhet och upplevelse för utvecklare
Allmän tillgänglighet
Exempel för integration av räkenskapstjänst för Österrike
Allmän tillgänglighet
Exempel för integration av kvittoskrivare för Polen
Allmän tillgänglighet
Exempel för integration av räkenskapstjänst för Tjeckien
Allmän tillgänglighet

Läs mer om våra produktöversikter

Dynamics 365

Produktöversikter kommer snart

Power Platform

Översikt över Dynamics 365 for Retail

Förhandsversioner av produkter eller funktioner kan komma att ändras avsevärt före kommersiell lansering. Den här översikten är bara en produktöversikt och är inte riktgivande för slutliga licenser eller enskilda funktioner. Microsoft utfärdar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen.

Dela dina förslag

SKICKA NU 

Visa den senaste viktiga informationen

LÄS NU 

Visa den senaste produkttillgängligheten

VISA NU