Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Sales

Kom i gång med digital försäljning

Gå över till digitala upplevelser

Träffa kunderna där de finns och skapa säkra och smidiga inköpsmiljöer med digitala och fjärranslutna upplevelser.

Bygg upp relationer

Utveckla kundrelationerna med en enhetlig vy för LinkedIn Sales Navigator, Dynamics 365 och Microsoft 365.

Öka säljarnas produktivitet

Minska trycket på säljarna med välbekanta och enhetliga verktyg samt rationaliserade och automatiserade processer.

Anpassa verksamheten till snabba förändringar

Fatta snabbare och mer välunderbyggda beslut med insikter i realtid och utbyggbara och skalbara försäljningslösningar.

Verkliga kunder, faktiska resultat

Avkastning på investeringen på 11 månader

C.H. Robinson, en av världens största logistikplattformar, fick avkastning på sin investering genom att identifiera nya behov hos kunderna med hjälp av Dynamics 365 Sales.

Hjälp säljare att sälja och köpare att köpa

Underlätta kundens färd genom att sammanföra hela försäljningsteamet

 • Försäljningschefer
 • Försäljningsåtgärder
 • Prioriterade kunder och aktiviteter
 • Effektiv konversationsteknik
 • Kommunikation i flera kanaler
 • Planering och prognoser
 • Överblick i realtid
 • Coachning i stor skala
 • Skräddarsy för specifika roller
 • Anpassningsbar AI
 • Konfigurerbar försäljningsprocess

Magic Quadrant för Sales Force Automation

Microsoft har utnämnts till ledare i 2020 års upplaga av Gartner Magic Quadrant för Sales Force Automation

Bygg ut de digitala upplevelserna med kompletterande lösningar

Microsoft Teams

Dynamics 365 Virtual Agent

Dynamics 365 Customer Voice

Skapa ett koordinerat virtuellt engagemang med en samarbetshubb för hela företaget, där kollegor, kunder och sammanhangsbaserade kunddata sammanförs.

Läs mer

Skapa en snabb och effektiv upplevelse med chattrobotar som är aktiva dygnet. De kan kvalificera och hjälpa kunder samt skicka dem vidare till en live-handläggare.

Läs mer

Personanpassa kommunikation automatiskt baserat på kundfeedback som samlas in genom undersökningar.

Läs mer

Ta nästa steg

1 Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål. Gartner Peer Insights Customers’ Choice består av subjektiva åsikter från enskilda slutanvändares recensioner, betyg och data som tillämpats enligt en dokumenterad metod. De representerar inte några åsikter eller utgör en garant från Gartner eller dess dotterbolag.