Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Prissättning för Dynamics 365 Sales

Välj de produkter som passar dig bäst.

Dynamics 365 Sales Professional

 

567,90 kr

Per användare/månad

Grundläggande säljstöd och Microsoft 365-integration

Dynamics 365 Sales Enterprise

 

830 kr

Per användare/månad

Branschledande säljstöd med sammanhangsberoende insikter och avancerade anpassningsfunktioner

Dynamics 365 Sales Premium

 

1.179,50 kr

Per användare/månad

Dynamics 365 Sales Enterprise plus fördefinierade anpassningsbara intelligenslösningar för säljare och chefer

Microsoft Relationship Sales

 

1.136,31 kr

Per användare/månad

Dynamics 365 Sales Enterprise plus LinkedIn Sales Navigator Enterprise

  • Kräver minst 10 licenser

Jämför olika prenumerationsavtal på Dynamics 365 Sales

Välj de funktioner som passar bäst för din verksamhet.

Dynamics 365 Sales-produkter

Begränsat   Ingår   Tillägg
  • Dynamics 365 Sales Professional
  • Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Dynamics 365 Sales Premium
  • Microsoft Relationship Sales
Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Premium Microsoft Relationship Sales
Hantering av leads och affärsmöjligheter
Marknadsföringslistor och snabbkampanjer
Produkter, prislistor och produktpaket
Offerter, order och fakturor
CPQ och identifiering av databerikningslösning
Aktiva organisationsscheman
Mobile app
Prognoser
Produkt, relationer och hierarkier
Ärenden (för Sales)
Visitkortsskanner1
Assistenten (standardkort)
E-postintelligens (e-postövervakning och autoregistrering)
Spelböcker för försäljning
Konkurrenter, försäljningsmål och områdeshantering
Hantering av partnerrelationer
Outlook
Exchange
Excel
Teams
OneDrive / SharePoint
OneNote
Gamification
Kunskapshantering
Exportera till Excel, avancerad analys med en separat Power BI-licens
Försäljningsrapporter i realtid och instrumentpaneler
Portaler2
Appanpassningar
Anpassade appar4 (Microsoft Power Apps)
Arbetsflödesautomation5(Microsoft Power Automate)
Inbäddad Sales Navigator i Dynamics 365 Sales
Synkronisering av aktiviteter från Sales Navigator
Konton, leads och kontakter som sparats i Sales Navigator
Smarta länkar

Tillägget Sales Insights för Dynamics 365 Sales6

Ingår   Tillägg
  • Dynamics 365 Sales Professional
  • Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Dynamics 365 Sales Premium
  • Microsoft Relationship Sales
Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Premium Microsoft Relationship Sales
Prediktiva försäljningsprognoser
Pipelineintelligens
Prediktiv bedömning
Relationsanalyser
Kopplingsinsikter (vem som känner vem och samtalsämnen)
Kommentarsanalys
Anpassning av Assistenten och premiumkort
Smart arbetslista
Widgeten Nästa
Sekvensdesigner
Inbäddad e-post och uppringning
Samtalsavskrift
Nyckelord, sentiment och känsloanalys
Konkurrenskraftiga produkter och varumärkesanalys
Pipelineanalys
Analys av säljarnas beteende och de bästa säljarna
Verktyg för coachning
Personanpassade instrumentpaneler för säljare

1 Visitkortsskannern är bara tillgänglig för Sales Professional-kunder om de köper en licens för AI Builder.

2 Finns som ett tillägg. Mer information finns i Power Apps-portaler.

3 Mer information om anpassning finns i Licensguide för Dynamics 365.

4 Gäller anpassade appar inom samma miljö som Dynamics 365-appen.

5 Gäller flöden som mappas till sammanhanget för Dynamics 365-appen.

6 Ingår i Dynamics 365 Sales Premium eller finns som ett tillägg till Dynamics 365 Sales Enterprise och Microsoft Relationship Sales. Måste distribueras i samma geografiska område som Dynamics 365-instansen. Mer information finns i Datablad för tillägget Sales Insights.

Ingår i Dynamics 365-produkterna

Datasäkerhet

SLA för 99 procent eller mer drifttid

Fungerar med Microsoft 365 och LinkedIn

Intelligent teknik

Telefon- och webbsupport

Ta nästa steg