Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Kommunicera med kunder på nya sätt

Skapa enastående kundkommunikation och uppnå bättre resultat genom att använda generativ AI och modulbaserade lösningar för kontaktcenter.

Erbjud enastående kundfärder

Personanpassa kundupplevelser

Skapa uppkopplade serviceupplevelser som ger nöjdare kunder.

Öka medarbetarnas effektivitet

Lös problem snabbare med generativ AI och användbara insikter.

Optimera servicearbetet

Hitta nya intäktsströmmar och minska servicekostnaderna.

Stärk dina kundrelationer

Erbjud service i flera kanaler

Bygg upp förtroendet hos kunderna genom att erbjuda smidiga upplevelser i alla kanaler, inklusive konversations-AI, direktkontakter och självbetjäningslösningar.

Lös kundproblemen snabbare

Spara tid åt handläggarna med Copilot, en AI-baserad assistent som hjälper till att söka efter relevant information på olika tillförlitliga webbplatser och i interna dokument.

Förbättra ärendehanteringen

Öka medarbetarnas effektivitet och förbättra samarbetet mellan team, samtidigt som du erbjuder personanpassade upplevelser som ökar kundernas lojalitet.

Utveckla hanteringen av fältservice

Utveckla nya affärsmodeller genom att ställa om från reaktiva till proaktiva och prediktiva servicerelationer och smidig självbetjäning.

Logotyp för Forrester

Ge handläggare möjlighet att stänga ärenden snabbare och minska eftersläpning

Aktivera skalning genom automatisering av repetitiva uppgifter och uppfyll kundernas behov snabbt och enkelt genom självbetjäning.

80 %

Minskning av ärenden som släpar efter1

73 %

Genomsnittlig minskning av handläggningstid1

50 %

Tidsbesparingar genom förbättrad handläggarproduktivitet1

1 Resultat från myndighet som intervjuats för The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Customer Service, 2020, en uppdragsundersökning utförd av Forrester Consulting.

Vi presenterar Microsoft Digital Contact Center Platform

Gör all kundkommunikation speciell. Upptäck hur du kan förenkla ditt kontaktcenter med en enda plattform.

Kunder som levererar enastående service

Bild för S H I Cryogenics Group

Effektiviserar produktservice

SHI Cryogenics Group kortade reparationstiden för sina produkter från två månader till två veckor, så att kunderna fick bättre support och större värden.

Bild av University Of Salford Manchester

Lära sig engagera nya elever

University of Salford ökade ansökningarna från elever från andra kontinenter med 300 procent och dubblerade samtidigt internationella registreringar genom att automatisera viktiga antagningsprocesser.

Bild för Miami Dolphins

Erbjuder en fantastisk upplevelse för sina supportrar

Miami Dolphins hanterar nu 97 procent av de rutinartade kundförfrågningarna med en chattrobot, så att handläggarna kan ägna sig åt mer komplicerade ärenden.

En bild på flera tåg som illustrerar hur Siemens har effektiviserat C R M-lösningen

Förnyar CRM-lösningen på bara några månader

För Siemens Mobility tog det bara ett par månader från att skissa på en CRM-lösning till att distribuera den. På så sätt kunde företaget hålla jämna steg med en starkt samarbetspräglad försäljningsprocess.

Bild för P H D C

Ökar effektiviteten genom automatisering

PHDC automatiserade uppgifter och kunde minska antalet steg från 22 till 7 och centraliserade sina data, vilket innebar att de kunde betala sina underleverantörer på halva tiden.

Utforska produkter för service och support

Överträffa kundernas förväntningar med produkter som utformats för att fungera tillsammans.

Dynamics 365 Customer Service

Leverera konsekvent och uppkopplad support i olika kanaler genom att skapa smidiga och kompletta kundtjänstupplevelser.

Dynamics 365 Field Service

Erbjud proaktiv service som optimerats med AI och ge dina kundnära medarbetare bättre förutsättningar att göra kunderna nöjda.

Dynamics 365 Remote Assist

Ge de kundnära medarbetarna bättre förutsättningar ett lösa service- och supportproblem i realtid på HoloLens-, Android- och iOS-enheter.

Dynamics 365 Customer Insights

Omvandla kunddata till användbara insikter och få bättre förståelse för kundens beteende med hjälp av digitala analyser.

Dynamics 365 Customer Voice

Skapa bättre kundupplevelser genom att snabbt samla in och förstå feedback från olika kanaler.

Power Virtual Agents

Skapa snabbt avancerade och intelligenta chattrobotar som kan lösa vanliga problem och besvara service- och supportfrågor dygnet runt.

Azure Communication Services

Lägg till funktioner för röst, video, chatt och SMS i appar och på webbplatser med bara några få rader kod med denna fullständigt hanterade kommunikationsplattform.

Microsoft Teams

Genom att chatta, mötas, ringa och samarbeta kan dina service- och supportteam uppnå mer och kommunicera med kunder.

Power Automate

Öka effektiviteten i alla service- och supportarbetsströmmar genom att automatisera rutinuppgifter, så att dina team kan fokusera på det som är viktigast.

Power BI

Anslut till och visualisera alla dina kunddata med en enhetlig, skalbar plattform för självbetjäning och företags-BI (business intelligence).

Azure IoT

Anslut till, övervaka och kontrollera IoT-tillgångar så att du kan ge service och support på distans och analysera insamlade data för planering.

Azure Synapse Analytics

Fråga efter data på dina villkor med hjälp av en analystjänst utan begränsningar som kan hantera hela ditt behov av kundservice och support.

Azure Machine Learning

Erbjud proaktiv och förebyggande service och underhåll genom att korta livscykeln för maskininlärning samt analysera kund- och produktdata.

Azure Bot Service

Skapa upplevelser med konversations-AI, inklusive flerspråkiga och multimodala robotar, för alla kundkommunikationsscenarier.

Utforska skräddarsydda branschlösningar

Få nöjdare kunder med innovativ teknik som utvecklats för just din bransch.

Illustrativ bild för finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Skapa kraftfulla serviceupplevelser som stärker förtroendet.

Läs mer
Illustrativ bild för tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustri

Erbjud extraordinär service för alla dina produkter.

Läs mer
Bild av klädbutik

Detaljhandel

Bygg ditt butiksvarumärke på intuitiv och personanpassad service.

Läs mer
Bild av medicinsk utrustning

Hälso- och sjukvård

Skapa upplevelser för hälso- och sjukvården utifrån kraftfulla datainsikter.

Läs mer
Bild på en manlig kundtjänstmedarbetare

Läs mer om servicelösningar

Bild på en manlig kundtjänstmedarbetare