Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Supply Chain Management

Skapa en uppkopplad och motståndskraftig försörjningskedja som säkerställer verksamhetens kontinuitet men samtidigt minskar kostnaderna

En instrumentpanel i Supply Chain Management

Funktioner

 • Kortare tid till marknaden
 • Sänk kostnaderna för produktutveckling
 • Följ standarder och regler enklare
 • Lös problem och hantera produkternas kvalitet

Kortare tid till marknaden

Skaffa konkurrensfördelar genom att hantera produktinformation från anläggningar och dotterbolag runtom i världen – från en enda central plats.

Sänk kostnaderna för produktutveckling

Uppfyll snabbt kundernas förändrade behov och sänk kostnaderna för produktutveckling genom att återanvända konfigurerade produkter.

Följ standarder och regler enklare

Följ standarder och regler och leverera i tid genom att snabbt reagera på nya kundkrav och lättare hantera produktförändringar.

Lös problem och hantera produkternas kvalitet

Förhindra avbrott som beror på produktens kvalitet. Lös problemen genom hantering av konstruktionsförändringar, vilket säkerställer att produktionen aldrig behöver stoppas.

 • Undvik att lagret fylls på för mycket eller tar slut
 • Optimera försörjnings- och distributionsplanering
 • Förbättra behovsplaneringen
 • Optimera resursplaneringen

Undvik att lagret fylls på för mycket eller tar slut

Förbättra lagerhanteringen genom att anpassa produktnivåerna utifrån ändrad kundefterfrågan och kapacitetsbegränsningar.

Optimera försörjnings- och distributionsplanering

Planera försörjning och distribution i nära nog realtid med tjänster In Memory som ser till att rätt lager finns på rätt plats och i rätt tid.

Förbättra behovsplaneringen

Använd AI-förbättrade efterfrågeprognoser och effektivisera försäljnings- och driftplaneringen. Då kan du säkerställa kundleveransen utan att ha för mycket i lager.

Optimera resursplaneringen

Automatisera och effektivisera produktionsplanering och resursallokering samtidigt som du minimerar övertiden och utnyttjar utrustningen bättre.

 • Få bättre överblick över lagret
 • Förbättra kostnadshanteringen
 • Förenkla anskaffningsprocesserna
 • Automatisera verksamheten i distributionslagret
 • Undvik driftstopp i distributionslagret
 • Leverera alltid i tid

Få bättre överblick över lagret

Effektivisera produktion och uppfyllelse samt optimera lagret så att det inte finns för mycket eller för lite. Få en bättre överblick i realtid och i olika kanaler.

Förbättra kostnadshanteringen

Förenkla policyerna för kostnadshantering och utför lönsamhetsanalyser i realtid med hjälp av flera globala kostnadsredovisningar.

Förenkla anskaffningsprocesserna

Samarbeta med leverantörer, hantera kontrakt, skapa säkerhetsmarginaler för viktigt förbrukningsmaterial och förhandla bästa pris för direkt och indirekt förbrukningsmaterial baserat på resultat, utgifter, ledtider och kvalitet.

Automatisera verksamheten i distributionslagret

Optimera kapaciteten, planlösningen och flödet av varor genom att förbättra överblicken över verksamheten på lagret och distributionslaget med hjälp av värmekartor och arbetsflöden.

Undvik driftstopp i distributionslagret

Håll i gång viktiga distributionslagerprocesser vid högt dataflöde och säkerställ att verksamheten drivs utan avbrott på externa anläggningar även om de inte är anslutna till molnet.

Leverera alltid i tid

Optimera transporten av kundens beställningar genom att samordna insikter från olika system med hjälp av fraktövervakning, transportplanering och rutthantering.

 • Skapa en uppkopplad fabrik
 • Skapa agila tillverkningsprocesser
 • Bättre förutsättningar för innovation
 • Håll produktionen i gång
 • Omvandla personalstyrkan

Skapa en uppkopplad fabrik

Hantera arbetsstyrningen genom en översikt i realtid av produktion och lager, vilket förbättrar dataflödet och kvaliteten samtidigt som driftstoppen minskar.

Skapa agila tillverkningsprocesser

Underlätta diskret och processbaserad tillverkning men även lean manufacturing med strategier tillverkning för lagerhållning, tillverkning mot beställning, konfiguration mot beställning och konstruktion mot beställning.

Bättre förutsättningar för innovation

Implementera hållbara och anpassningsbara tillverkningsprocesser som använder AI, Sakernas Internet (IoT) och mixad verklighet för att snabbare komma ut på marknaden med nya produkter.

Håll produktionen i gång

Håll i gång viktiga tillverkningsprocesser vid stora dataflöden i molnet eller vid nätverksgränsen i en distribuerad modell, och säkerställ att verksamheten hålls i gång även på externa anläggningar när de inte är anslutna till molnet.

Omvandla personalstyrkan

Förbättra säkerheten, öka effektiviteten och minska antalet fel genom att använda den interaktiva och holografiska upplevelsen i Dynamics 365 Guides.

 • Minska de dyra driftavbrotten
 • Hantera geografiskt spridda tillgångar effektivare
 • Förbättra utrustningens totala effektivitet

Minska de dyra driftavbrotten

Hantera verksamhetskritisk utrustning proaktivt genom att utföra alla typer av underhåll – prediktivt, korrigerande, villkorsbaserat och förebyggande.

Hantera geografiskt spridda tillgångar effektivare

Automatisera och optimera resursplaneringen. Minimera restiden och maximera tiden som ägnas åt underhåll av geografiskt spridda tillgångar genom integration med Dynamics 365 Field Service.

Förbättra utrustningens totala effektivitet

Öka dataflödet, förbättra kvaliteten och minska driftavbrotten för verksamhetskritiska tillgångar genom förbättrad resursplanering, IoT och mixad verklighet.

Logotyp för Bel
"Alla som arbetar med Dynamics 365 – från beslutsfattare till arbetsledare på fabriksgolvet – är uppkopplade och har tillgång till användbara data."

Stefan Naude, General Manager, Slovakia Bel

Logotyp för Fortnum & Mason
"Detta är marknadens bästa verktyg för att få produkterna att flöda genom distributionssystemet – till våra butiker, ut genom vår onlinekanal och vidare till våra internationella kunder. Med Microsoft Dynamics 365 får vi en fantastisk position som gör att vi kan växa för framtiden."

Ewan Venters, Chief Executive Officer, Fortnum & Mason

Relaterade produkter

Bild av Finance
 • Fatta strategiska ekonomiska beslut med AI

 • Samordna och automatisera dina ekonomiska processer

 • Minska krånglet och riskerna i den globala ekonomin

Bild av Commerce
 • Effektivisera verksamheten i din butik

 • Kommunicera med kunder i olika kanaler

 • Skapa lojalitet och överträffa förväntningarna

Bild på Guides
 • Minska antalet fel och öka säkerheten

 • Minska kunskapsklyftorna och bygg upp kompetensen

 • Anpassa ditt arbete i realtid

Bild på Field Service
 • Leverera service proaktivt

 • Schemalägg resurser på ett smart sätt

 • Åtgärda problem vid första besöket

Explore AppSource solutions for Dynamics 365

Prebuilt solutions and consulting from Microsoft partners

Ta nästa steg