Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Supply Chain Management

Förnya med en intelligentare tillverkning

Skapa en uppkopplad fabrik där du kan få smartare processer och en effektivare drift med hjälp av Sakernas Internet (IoT), AI, maskininlärning och mixad verklighet där människor, processer och utrustning används på ett optimalt sätt.

Automatisera och förbättra resurshanteringen för olika typer av arbetsbelastningar. Spåra och hantera personal, maskiner och verktyg med den integrerade lösningen Dynamics 365 Field Service.

Utveckla tillverkningsprocesser i blandat läge som stöder alla dina strategier, inklusive tillverka för lagerhållning, tillverka mot beställning, konfigurera mot beställning och konstruera mot beställning.

Förkorta leveranstiderna med produktionsplanering i realtid. Ta hänsyn till kundefterfrågan, tillgängligt material och kapacitetsbegränsningar vid olika anläggningar och distributionslager med tillägget Planeringsoptimering.


Modernisera hanteringen av distributionslager

Få en fullständig överblick över arbetet i distributionslagret och lagret så att du effektivare kan hantera kapacitet och förbrukning av råmaterial och förflyttning av färdiga varor i realtid.

Automatisera och skala hanteringen av distributionslager för att optimera det utrymme som används – från enkla lagerlokaler till distributionscenter. Hantera material och färdiga varor effektivare med konfigurerbar och maskininlärningsbaserad guidning.

Hämta realtidsinformation om tillståndet för ditt distributionslager med färdiga Microsoft Power BI-analyser av distributionslagret. Skaffa en fullständig överblick över såväl ditt lager som inleverans, plockning och utleverans. Du kan också på ett skapa anpassade termiska kartor av distributionslagerprocesserna, helt utan kod.

Förbättra produktiviteten med en mobilapp som kan skräddarsys för medarbetare och distributionslagret, vilket förenklar de dagliga uppgifterna.


Optimera produktionens prestanda

Förbättra drifttiden, genomströmningen och kvaliteten genom att hantera arbetsstyrningen och utrustningen proaktivt med en realtidsvy över hela produktionen och lagret via IoT.

Öka effektiviteten i dina tillgångar och processer med hjälp av AI, maskininlärning och mixad verklighet så att du kan förutsäga och lösa problem.

Öka personalens effektivitet och säkerhet när du utför underhåll på de verksamhetskritiska tillgångarna genom att undvika fel med hjälp av Dynamics 365 Guides med mixad verklighet.


Maximera tillgångarnas livslängd

Förbättra den totala effektiviteten hos dina tillgångar genom att utföra förebyggande underhåll som baseras på prestandadata i realtid från IoT och fältdata från Field Service.

Maximera dina viktigaste tillgångars livslängd genom att planera förebyggande underhåll (även utan arbetare med rätt kompetens), utbilda nya medarbetare och åtgärda kunskapsbrister med hjälp av Guides.

Stöd för olika typer av underhåll – prediktivt, korrigerade, villkorsbaserat och förebyggande – med tillägget Tillgångshantering.


Automatisera och rationalisera försörjningskedjan

Få en fullständig översikt över försörjningskedjan för olika geografiska områden och tidszoner när du integrerar försäljning och inköp med hantering av logistik, lager, produktion, distributionslager och transport.

Effektivisera dina inköpsprocesser genom att använda en enda app för alla steg från anskaffning till betalning. Hantera avtal, registrera leverantörer, övervaka att leveranserna sker i tid och samarbeta med externa leverantörer.

Förbättra kassaflödet genom att anpassa lagernivåerna utifrån ändrad kundefterfrågan och kapacitetsbegränsningar med hjälp av tillägget Planeringsoptimering.

Minska driftstoppen hos viktiga tillgångar genom att automatisera fältservicen, så att rätt resurser finns på rätt plats, i rätt tid att utföra förebyggande underhåll.

Optimera leveranserna och minska kostnaderna genom att synkronisera logistik för platser, distributionslager och transportsätt.

Öka produkternas kvalitet och kundnöjdheten med integrerade funktioner för kvalitetskontroll och identifiera och lös problemen snabbare genom prediktiva insikter i realtid.

Utforska färdiga lösningar

Bygg ut funktionerna i Supply Chain Management med färdiga lösningar från Microsoft och våra partner.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Av Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Pricing & Rebate Management with Flintfox TRM

Av Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Av Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Av To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Ta nästa steg