Gå vidare till huvudinnehållet

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Supply Chain Management

Förnya med en intelligentare tillverkning

Skapa en uppkopplad fabrik där du kan få smartare processer och en effektivare drift med hjälp av IoT, AI, maskininlärning och mixad verklighet där människor, processer och utrustning används på ett optimalt sätt.

Förenkla resurshanteringen för alla arbetsbelastningar med en intelligent lösning som hjälper dig att spåra och hantera resurser – från personal till maskiner och verktyg.

Skapa de tillverkningsprocesser som fungerar bäst– diskret, lean, projektbaserad, processbaserat och blandat läge – som hanterar alla dina behov med en enda lösning.

Utveckla tillverkningsprocesser i blandat läge som stödjer alla dina strategier, inklusive tillverka för lagerhållning, tillverka mot beställning, konfigurera mot beställning och konstruera mot beställning.

Utför produktionsplanering i realtid– vilket minskar ledtiden för ny tillgång och efterfrågan – med förhandsversionen av Planeringsoptimering.

Förkorta tiden för produktleverans genom att automatisera informations- och materialflödet genom resurser och platser.


Optimera produktionens prestanda med förhandsversionen av IoT-intelligens

Fatta proaktiva beslut du kan agera efter med en realtidsvy över hela produktionen och lagret. Förbättra drifttiden, genomströmningen och kvaliteten genom att hantera arbetsstyrningen och utrustningen proaktivt.

Öka effektiviteten i dina tillgångar, processer och personal med hjälp av AI, maskininlärning och mixad verklighet så att du kan förutsäga och lösa problem.

Utför förebyggande underhåll innan problemen uppstår. Då kan du undvika dyra driftavbrott i verksamhetskritisk utrustning.


Maximera tillgångarnas livslängd med Tillgångshantering

Underhåll dina tillgångar bättre, från förvärv till utfasning, genom att effektivisera spårningen och övervaka KPI:er vilket förbättrar dina verksamhetskritiska tillgångars totala effektivitet.

Planera och förutse underhållet effektivare, då kan du maximera dina viktigaste tillgångars livslängd och prestanda och samtidigt minska kostnaderna och driftstopp i produktionen.

Stöd för olika typer av underhåll – prediktivt, korrigerade, villkorsbaserat och förebyggande – med en enda lösning.


Modernisera lagerstyrningen

Få en fullständig överblick över arbetet i distributionslagret och lagret så att du effektivare kan hantera kapacitet och förbrukning av råmaterial och förflyttning av färdiga varor i realtid.

Automatisera och skala lagerstyrningen för att optimera det utrymme som används – från enkla lagerlokaler till distributionscenter. Hantera material och färdiga varor effektivare med konfigurerbar och maskininlärningsbaserad guidning.

Hämta realtidsinformation om tillståndet för ditt distributionslager med färdiga Power BI-analyser av distributionslagret som ger dig en fullständig överblick över såväl ditt lager som inleverans, plockning och utleverans. Du kan också på ett enkelt sätt skapa anpassade termiska kartor av distributionslagerprocesserna, helt utan kod.

Förbättra produktiviteten med en mobil app som kan skräddarsys för medarbetare och distributionslagret, vilket förenklar de dagliga uppgifterna.


Automatisera och rationalisera försörjningskedjan

Få en fullständig översikt över försörjningskedjan för olika geografiska områden och tidszoner när du integrerar försäljning och inköp med hantering av logistik, lager, produktion, distributionslager och transport.

Effektivisera dina inköpsprocesser genom att använda en enda app för alla steg från anskaffning till betalning. Du kan till exempel hantera avtal, registrera leverantörer, övervaka att leveranserna sker i tid och samarbeta med externa leverantörer.

Effektivisera arbetet med kundorder och leverans med mer exakta uppskattningar av leveransdatum som tar hänsyn till materialens tillgänglighet och kapacitetsbegränsningar hos olika företag, platser och distributionslager.

Optimera leveranserna och minska kostnaderna genom att synkronisera logistik för platser, distributionslager och transportsätt.

Förkorta tiden för produktleverans genom att automatisera informations- och materialflödet genom resurser och platser.

Öka kvaliteten och kundnöjdheten med integrerade funktioner för kvalitetskontroll och identifiera och lös problemen snabbare genom prediktiva insikter i realtid.

Utforska färdiga lösningar

Bygg ut funktionerna i Dynamics 365 Supply Chain Management med färdiga lösningar från Microsoft  och våra partners.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Av Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Trade Revenue Management

Av Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Av Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Av To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Bluestar PLM - Engineering

Av PDM Technology

Dynamics 365 for Operations

The Missing Link Between Engineering and Manufacturing.

Ta nästa steg