Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som tittar på en bärbar dator

Dynamics 365 Supply Chain Management

Skapa en motståndskraftig och hållbar försörjningskedja

Anpassa verksamheten snabbt och arbeta hållbart med en prediktiv försörjningskedja.

Undvik problem i försörjningskedjan

Skapa en intelligent och motståndskraftig försörjningskedja

Skapa en anpassningsbar och motståndskraftig försörjningskedja som automatiskt reagerar på utmaningar genom insyn i realtid, agil planering och avancerade insikter.

Planering, prognostisering och lagerhantering

Förutse efterfrågan med hjälp av AI och fatta lagerbeslut prioritetsbaserad leveransplanering i nära nog realtid, och se till att du alltid har rätt mängd i lager.

Tillverkning och verkstadshantering

Skapa agila tillverkningsprocesser med IoT (Sakernas internet) och mixad verklighet medan du arbetar med dina befintliga produktionskörningssystem.

Distributionslagerhantering och uppfyllelse

Korta leveranstiderna genom att optimera lagret, automatisera verksamheten i distributionslagret och öka genomströmningen.

Inköp och anskaffning

Effektivisera anskaffningsprocesserna och förbättra kostnadshanteringen genom att använda portaler för leverantörssamarbete och länkar till leverantörskataloger.

Orderhantering och prissättning

Uppfyll kundlöftena med korrekt lagertillgänglighet och centralisera prishanteringen över flera orderkanaler.

Hantering och underhåll av tillgångar

Minska driftstoppen och förbättra effektiviteten hos utrustningen genom att utföra proaktivt eller förebyggande underhåll.

Logotyp för Forrester

The Total Economic Impact™ för Supply Chain Management

Läs studien som genomförts av Forrester Consulting på uppdrag av Microsoft för mer information om att realisera en betydande avkastning på investeringarna genom att implementera Dynamics 365 Supply Chain Management.

90 %

Avkastning på investeringarna med Dynamics 365 Supply Chain Management under tre år

1,5 miljoner USD

Förbättrad drifteffektivitet genom att minska oplanerade maskinavbrott

Upp till 50 %

Ökad produktivitet för utvecklare

Resultaten är över tre år för en blandad organisation och baseras på intervjuer med kunder. The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, august 2021.

Kunder som rationaliserar verksamheten

Bild som representerar Tillamoks lager

Förbättra lagergenomflödet

Tillamook aktiverade automation på sitt lager för att uppfylla efterfrågan och förbättra genomflödet med mer än 50 procent.

Bild som representerar Alterra Mountain Company

Centralisera anskaffning för snabb tillväxt

Alterra Mountain Company kombinerade sju äldre ERP-system för att på så sätt effektivisera sina processer för anskaffning till betalning och tillgångshantering.

Bild som representerar Peet’s Coffee

Underhålla fyllningsandel samtidigt som handeln ökar

Peet's Coffee automatiserade sin planerings- och påfyllnadsprocess och har nu en 98-procentig fyllningsandel i sin e-handel som fortsätter att öka.

Bild som representerar ChemTreat

Förnyar servicen

ChemTreat moderniserade sin hantering av försörjningskedjan för att på så sätt förbättra lager-, tillverknings- och distributionsprocesserna.

Bild som representerar Microsofts lager

Minskar slöseriet och öka effektiviteten

Genom Microsofts återvinningsprogram återanvänds 83 procent av viktiga delar vilket minskar slöseriet och koldioxidutsläppen.

Modernisera försörjningskedjan

Effektivisera driften av distributionslager

Förbättra servicenivåerna och säkerställ mesta möjliga kompletta leveranser i tid genom att minska inskolningstiden för nya medarbetare och minimera transporttiden i distributionslagret med:

  • Samarbete med leverantörer av automatisk materialhantering för plockning.
  • Anpassningsbara arbetsinstruktioner.
  • En avancera mobilapp som finns för Android, iOS och Windows.

Bygg en intelligent fabrik

Förbättra effektiviteten i arbetsstyrningen och för samman data för att skapa intelligenta tillverkningsprocesser med:

  • Sensordataintelligens för fjärrövervakning och insiktsfull beslutsprocess.
  • Plug-and-play integration med extern MES.
  • AI-förbättrad produktionsplanering och schemaläggning.

Maximera tillgångarnas produktivitet

Optimera tillgångsutnyttjande och öka den totala effektiviteten för utrustningen med:

  • Prediktivt underhåll baserat på IoT-telemetri.
  • Interaktiva holografiska instruktioner för arbetsorder.
  • Mobilapp för underhåll i farten.

Erkänd som ledare

Microsoft har i september 2022 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.1

1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 september 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.
Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med deras tillåtelse. Med ensamrätt.
Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.