Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Vad är teknik för försörjningskedjan?

Teknik för försörjningskedjan är maskin- eller programvara som gör processerna i försörjningskedjan mer effektiva. En mängd olika digitala tekniker samsas under detta paraply, allt från fysisk utrustning såsom robotteknik och sensoraktiverade enheter till programvara som är utformad för att optimera dataflödet, förutse trender, ansluta system, förbättra logistiken eller hantera lager. Genom att addera digital teknik i varje länk i försörjningskedjan kan du snabba upp produktion och leverans samtidigt som antalet kostsamma störningar minskar.

Genom den tekniska utvecklingen började företagen förändra verksamheten långt innan störningarna 2020 inleddes. Men de ovälkomna utmaningarna satte ett skarpare fokus på fördelarna med innovation av försörjningskedjan. Några av de långdragna utmaningarna som företagen ställts inför är snabba förändringar i kundernas förväntningar, oförutsägbara globala händelser som geopolitiska begränsningar och extremt väder samt nya affärsmodeller som gör konkurrensen knivskarp. Hantering av försörjningskedjan har alltid inneburit komplexa förhållanden, men aldrig tidigare har företag förväntats ställa om snabbare för att hantera dem.

För att kunna bibehålla konkurrenskraften är det viktigt att optimera verksamheten och minimera riskerna. Med den nya tekniken går det att skapa mer effektiva processer samtidigt som försörjningskedjan blir mer motståndskraftig. Det går också att bättre ta vara på möjligheter att skala upp eller ändra riktning när möjligheterna dyker upp.

1. Arbeta snabbare med hjälp av robotteknik

Robotar har i årtionden använts inom industriell tillverkning, men de används även vid distributionslager, effektueringsställen och distributionscenter. Företagens behov har sin grund i ökade kostnader för arbetskraften och brist på arbetskraft – för att inte tala om kundernas förväntningar på att produkter alltid ska finnas i lager och levereras snabbt. Dessa behov kan tillgodoses genom ny robotteknik. Genom robotteknik går det att effektuera order snabbare, så att medarbetarna kan ägna sig mindre åt monotona uppgifter och mer åt strategiska.

En innovation inom försörjningskedjan, och som blivit mycket vanlig, är samarbetsroboten – eller ”coboten”. Med hjälp av AI och maskininlärning har cobotarna blivit tillräckligt avancerade för att kunna plocka och packa order på ett säkert sätt tillsammans med sina mänskliga motsvarigheter, som hjälper dem att genomföra uppgifter, lyfta tunga varor och hämta produkter från långa lagergångar. Cobotar har visat sig inte bara öka produktiviteten, utan även bidra till att sänka kostnaderna, minska antalet anställda och förbättra arbetsmiljön.

2. Fatta dataunderbyggda beslut med hjälp av AI och avancerade analyser

Datavetenskapen spelar en viktig roll i den nya tekniken för försörjningskedjan. Vid varje punkt utmed en komplex försörjningskedja finns det ett stort antal datapunkter som kan samlas in. Om du redan använder AI och avancerade analyser blir det enkelt ta vara på dessa data och vända dem till din fördel.

AI och avancerade analyser arbetar i bakgrunden där de fördjupar sig i stordata med hjälp av algoritmer och prediktiva metoder, så att användare av försörjningskedjan kan fatta snabba, databaserade beslut som stärker lönsamheten och förebygger avbrott. Dessa typer av insikter om försörjningskedjan kan till exempel hjälpa ett företag att proaktivt anpassa sitt lager inför en period med förväntad hög efterfrågan, eller ändra en leveransplan efter en naturkatastrof. Många appar innehåller datavisualiseringsverktyg som kokar ned AI-härledda data till lättlästa diagram och grafer, så att medarbetarna inte behöver ägna lika mycket tid åt att tolka informationen.

3. Effektivisera med automatisering

Genom en automatiserad försörjningskedja ökar effektiviteten och hastigheten. Medarbetarna slipper tidsödande uppgifter som dessutom kan bli fel – i stället utförs de smidigt och korrekt.

Många uppgifter i försörjningskedjan kan automatiseras, vilket sparar tid och kraft. Automatiserade processer kan till exempel vara att hämta data från inköpsorder för att fylla i fakturor, skicka orderbekräftelser och spårningsinformation till kunderna, beräkna de mest kostnadseffektiva rutterna och transportföretagen eller signalera personalen om att det är dags att fylla på lagret. Det här är ett område inom logistik och teknik som också innebär möjligheter.

4. Skapa ett förenklat och modulbaserat IT-system

Modulbaserat är en ny tekniktrend för försörjningskedjan där modulbaserade programvarubaserade byggstenar används för att koppla samman data från olika system, vilket ger större insyn i försörjningskedjan och driften. Modulbaserade lösningar kan vara särskilt användbara för företag med en utspridd IT-miljö.

Genom att systemet är modulbaserat går det att integrera olika separata system, och genom dessa fatta välgrundade beslut i rätt tid. Du behöver inte byta ut programvaran du redan använder varje dag, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ om du vill skapa en bredare bild av försörjningskedjan – även i global skala.

5. Samla in data vid varje punkt med hjälp av IoT-enheter (Sakernas Internet)

Med Wi-Fi och Bluetooth kan du använda IoT-enheter som viktiga verktyg för försörjningskedjan. IoT-enheterna är sensorutrustade objekt som kan placeras i till exempel distributionslager, containrar och färdiga produkter, och som överför data till dem som behöver fatta snabba beslut.

IoT-enheter kan spåra information som plats och varornas skick, väder och trafik i realtid, så att du kan övervaka dina tillgångar och resurser och proaktivt förhindra problem.

6. Utforska konsekvensscenarier med digitala tvillingar och kontrolltorn

Alltfler företag kompletterar sina tekniska resurser för försörjningskedjan med digitala tvillingar. En tvilling för en digital försörjningskedja är en virtuell miljö som hämtar data från den faktiska försörjningskedjan, så att den kan köra simuleringar som kan ligga till grund för bättre beslut. En digital tvilling kan hjälpa dig att identifiera olika sätt att öka produktiviteten och samtidigt hitta snabba och ekonomiska lösningar på utmaningarna.

Kontrolltorn ger också insikter som kan hjälpa dig med konsekvensscenarier. Kontrolltorn är instrumentpaneler där nyckeldata, statistik och händelser samordnas, och som ger dig komplett insyn i realtid. De utgör en viktig innovation för försörjningskedjan som effektiviserar och skyddar verksamheten inom logistik, koordinering av försörjningen, lager och effektuering.

7. Registrera utbyte av varor med blockkedjeteknik

Blockkedjeteknik kanske inte det man förväntar sig vara en trend för försörjningskedjan. Du har förmodligen hört talas om begreppet i samband med kryptovalutor. Men en blockkedja är ett användbart verktyg eftersom den skapar ett flöde av transaktioner som inte kan ändras. Detta kan göra utbytet av varor till en mer tillförlitlig process.

Det har blivit allt viktigare att ha insyn i varors och materials ursprung och resa. Myndigheterna måste se till att företagen följer reglerna och företagen vill bygga upp ett tillförlitligt leverantörsnätverk. Konsumenterna är också intresserade av var varorna de köper kommer ifrån, och varornas hållbarhet, vilket innebär att blockkedjetekniken kan ses som en investering för framtiden.

Gör mer korrekta efterfrågeprognoser

Vid traditionella efterfrågeprognoser tittar man på tidigare försäljningsdata, gör kvalificerade gissningar och hoppas på det bästa. Genom att använda AI-baserad teknik minskar man samtidigt både spekulationerna och riskerna. Om du har insyn i realtid i aktiviteter både uppströms och nedströms, och kopplar dem till externa faktorer som väder, aktuella händelser och kundrecensioner, kan du fatta bättre beslut för att tillgodose efterfrågan. Genom att använda prediktiva dataanalyser för att förhindra att lagret tar slut, fylla på lagret i tid och optimera lagernivåer i distributionslagret håller du lönsamheten uppe.

Logistik och leverans i rätt tid

Oavsett vilka produkter och tjänster ditt företag erbjuder är kundupplevelsen beroende av att det går fort. Med ny teknik kan du uppfylla det kundlöftet. Genom robotteknik och automatiserade arbetsflöden kan du effektuera och leverera dina produkter så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt – vilket är exakt vad kunderna förväntar sig.

Effektivisera anskaffningsprocesserna

Tidigare brukade det vara tidskrävande att försöka hitta nya sätt att spara pengar vid varje länk i försörjningskedjan. Men företag som använder avancerad teknik låter AI arbeta i bakgrunden med att bearbeta siffrorna. Med AI-baserad programvara som är kopplad till portaler för leverantörssamarbete och kataloger kan du spara pengar och snabbt fatta anskaffningsbeslut.

Övervaka driften i realtid

Med hjälp av sensoraktiverad IoT kan information om tillgång och efterfrågan kontinuerligt utnyttjas i verksamheten – oavsett hur snabbt förändringarna sker. Maximera verksamhetens effektivitet och bygg upp motståndskraft med logistik och teknik som reagerar automatiskt på utmaningarna.

Så här implementerar du ny teknik för försörjningskedjan

Försörjningskedjan tar ingen paus medan du implementerar den nya tekniken, så det är viktigt att välja lösningar som snabbt kan distribueras och som fungerar tillsammans med dina befintliga system. Börja med att

  • sätta samman team som kan identifiera vilka områden i verksamheten som behöver nya viktiga funktioner
  • prioritera varje ny innovation som du vill ha, och genomföra ändringarna stegvis för att säkerställa verksamhetens kontinuitet
  • fundera över färdiga lösningar som inte kräver anpassad kodning
  • välja ett gränssnitt i molnet som bara kräver lite eller ingen kodning där du kan samordna dina data
  • utnyttja fördelarna med programvara som omfattar de senaste funktionerna inom AI, maskininlärning och automatisering.

Du kan göra det enklare och mer kostnadseffektivt att införa den nya tekniken genom att implementera Microsoft Dynamics 365. Det blir också enklare att bygga upp en mer motståndskraftig försörjningskedja med en modulbaserad plattform som integreras med de system du redan använder. Med Dynamics 365 Supply Chain Management får du agilitet och insyn i realtid i all verksamhet – så att du kan förbereda dig inför vad som komma skall.

Vanliga frågor och svar

Vilken är den senaste tekniken inom hantering av försörjningskedjan?

Den senaste tekniken inom hantering av försörjningskedjan omfattar bland annat sensoraktiverad IoT, robotteknik, AI och avancerade analyser, automatiska arbetsflöden, digitala tvillingar, kontrolltorn, blockkedjeteknik och modulbaserade programvarulösningar. Alla dessa innovationer medför betydligt större effektivitet i en mängd olika branscher.

Vad används tekniken för försörjningskedjan till?

Teknik för försörjningskedjan används för att få insyn i realtid över drift, lager och efterfrågan, vilket gör att man kan effektivisera processer inom olika affärsområden. Den kan hjälpa företag att snabbt reagera på signaler från leverantörer, kunder och omvärlden så att de kan minimera kostsamma störningar.

Vad kännetecknar de nya teknikerna för försörjningskedjan?

De nya teknikerna är inriktade på att använda avancerade och nya funktioner som AI, robotteknik, geoplacering och IoT, som gör det enklare att hantera utmaningarna med försörjningskedjan, leverera snabbare och optimera tillverknings- och effektueringsprocesserna.

Hur ser framtiden ut för försörjningskedjan?

Framtiden för försörjningskedjan präglas av allt större hastighet och företagens förmåga att på ett agilt sätt uppfylla kundernas ständigt nya förväntningar. Med optimeringsteknik går det att uppnå nya effektivitetsvinster inom hela verksamheten, i allt från anskaffning av råmaterial till att leverera färdiga produkter.

Hur kan försörjningskedjan förbättras med hjälp av teknik?

Med hjälp av teknik går det att förbättra försörjningskedjan genom att företagen får större insyn i alla sina data, kan analysera data för att fatta bättre beslut samt automatisera processer så att medarbetarna slipper tidsödande uppgifter som också kan generera fel. Den nya tekniken gör det också enklare för företagen att tillgodose kundernas efterfrågan på produkternas tillgänglighet, kvalitet och leverans.