Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person på ett distributionslager som använder en surfplatta och antas använda programvara för hantering av försörjningskedjan för att styra flödet av varor och tjänster

Vad är hantering av försörjningskedjan?

Med hantering av försörjningskedjan kan produktbaserade företag bättre kontrollera flödet av varor och tjänster, vilket omfattar allt från logistik, produktutveckling och produktion till programvara och system för hantering av försörjningskedjan.


Vad är en försörjningskedja?

En försörjningskedja är i grunden den process där du får ut din produkt eller tjänst till kunden, och hantering av försörjningskedjan är hanteringen av denna process. En enkel version av en försörjningskedja omfattar dig, dina leverantörer och kunderna. Här är ett exempel på en försörjningskedja:

  • Producent av råmaterial
  • Tillverkare
  • Distributör
  • Butik
  • Kund

Det kanske ser enkelt ut. Men när du tillverkar och säljer produkter på flera kontinenter och över flera tidszoner måste du kunna följa internationella regler och föreskrifter och snabbt hålla dig informerad om förändringar i marknadens efterfrågan. Det kan vara en komplicerad och utmanande process.


Tre utmaningar vid hantering av försörjningskedjan

Globalisering

Trots att hanteringen blivit så mycket mer komplex måste företagen ändå klara av att snabbt leverera sina produkter i tid till kunder som kan finnas över hela världen.

För att du ska kunna ha rätt lager vid rätt tidpunkt och på rätt plats i världen – utan att ha för mycket i lager eller att det tar slut – måste företaget optimera försörjningskedjan och öka lageromsättningen. På så sätt ökar kassaflödet och kostnaderna minskar.

De som ansvarar för försörjningskedjan måste också ha detaljerade riskhanteringsplaner, eftersom risken för att påverkas av globala händelser är större.

Marknader som snabbt förändras

En annan utmaning är att kundernas preferenser ändras snabbt. Du måste hålla kolla på de senaste trenderna och ständigt ta fram nya och innovativa produkter samtidigt som du håller tillverkningskostnaderna nere.

Dessa snabba förändringar på marknaden innebär att produkternas livslängd blir kortare och det krävs ständigt nya innovationer. Dessutom måste du snabbt och ofta uppdatera befintliga produkter med nya funktioner. Alla dessa trender innebär att verksamheten måste ha en flexibel försörjningskedja som kan anpassas efter ny och förändrad efterfrågan och nya produktionskrav.

Efterlevnad

För att kunna hantera globaliseringen och snabba förändringar i kundtrender behöver företagen också utveckla säkra produkter av hög kvalitet som uppfyller en mängd olika regler och föreskrifter innan de kommer ut på marknaden.

Du måste se till att produkterna uppfyller olika regionala, nationella och internationella föreskrifter för tillverkning, förpackning, hantering och leverans. Detta kan omfatta säkerhetsföreskrifter, miljöskyddslagar och riktlinjer för inkludering och tillgänglighet.

För att dessa krav ska uppfyllas måste dina produkter godkännas i en mängd olika kvalitetskontroller och säkerhetstester. Du måste därtill fylla i en rad olika efterlevnadsdokument som exempelvis tillstånd, licenser och certifiering. Allt detta innebär en stor belastning på systemet för hantering av försörjningskedjan.


Tre fördelar med programvara för hantering av försörjningskedjan

Även om du kanske redan har ett system för hantering av försörjningskedjan, är det inte säkert att det klarar organisationens ständigt nya utmaningar. Du behöver den senaste programvaran – med AI, mixad verklighet och Sakernas Internet (IoT) – som kan byggas ut i samma takt som behoven växer och som ger företaget konkurrensfördelar.

Uppkopplad upplevelse

När ditt företags försörjningskedja sträcker sig över flera länder och tidszoner, kan det bli en dyr affär om hanteringssystemet inte är synkroniserat. Med programvara för hantering av försörjningskedjan får du en uppkopplad och sammanhängande upplevelse som ger dig insyn i alla delar av försörjningskedjan, som försäljning, inköp, logistik, produktion och lagerstyrning.

Lägre kostnader

Du kan sänka kostnaderna för att hantera en global försörjningskedja genom att använda programvara som effektiviserar anskaffningen med automatiserade processer från inköp till betalning. Du kan också sänka kostnaderna genom att optimera fullgörandeprocessen genom att synkronisera logistiken mellan platser, distributionslager och transportsätt.

Lägre risk

Med en integrerad programvara för hantering av försörjningskedjan blir det enklare att följa och hålla sig uppdaterad om nya regler och rättsliga myndighetskrav på till exempel elektroniska fakturor, betalningsformat och skatteregler. Dessutom har programvaran inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel identitets- och åtkomsthantering, krypterade anslutningar och datacenter som erbjuder säkerhet och datasekretess.

Rationalisera försörjningskedjan med Dynamics 365

Få alla fördelar med en lösning för hantering av försörjningskedjan med Dynamics 365 Supply Chain Management. Läs mer om hur en sådan lösning kan hjälpa dig med utmaningarna samtidigt som du maximerar effektiviteten, produktkvaliteten och lönsamheten.