Gå vidare till huvudinnehållet

Förändringar av Dynamics 365 Talent

Dynamics 365 Talent har bytt namn till Dynamics 365 Human Resources för att hjälpa till att skapa en ännu bättre arbetsplats där både anställda och ditt företag kan bli framgångsrika.

Personer som samtalar på ett kontor

Dynamics 365
Human Resources

Optimera HR-verksamheten för att ge värdefulla medarbetarinsikter.

Läs mer

Från och med den 1 februari 2020 går det inte längre att köpa Dynamics 365 Talent: Attract och Dynamics 365 Talent: Onboard.

Ge medarbetarna bättre möjligheter med Microsoft och LinkedIn

Utveckla dina team och stöd HR-behov med LinkedIn-erbjudanden och Dynamics 365 Human Resources.

LinkedIn Talent Solutions

Hitta rätt kandidater snabbare, bygg ditt varumärke och fatta smartare beslut angående talanger med data och insikter från LinkedIn.

Läs mer

LinkedIn Learning

Erbjud de anställda expertledda kurser så att de kan utveckla relevanta och tillämpliga färdigheter.

Läs mer

Glint Engage och Perform

Skapa engagerade, högpresterande team genom att hjälpa medarbetarna att nå sin potential.

Läs mer