Gå vidare till huvudinnehållet

Tips på hur du kan rekrytera och attrahera de bästa talangerna

Konkurrens och en digital arbetsstyrka har förändrat hur personalfunktionen (HR) förväntas arbeta. Anställande chefer måste satsa mer på att attrahera och introducera talanger, och även kunna erbjuda insikter om allt från varumärke till företagskultur. Med rätt teknik kan linjechefer frigöra tid för HR-cheferna så att de kan ägna mer tid åt strategiska aktiviteter.

1

Tips 1:

Sök efter programvara för talangrekrytering som kan hjälpa ditt företag.

Med rätt teknik kan du snabbt identifiera och bygga relationer med de bästa kandidaterna och:

 • Ta fram verktyg som skapar insikter om kandidatprofilerna och effektivisera allt från att ge feedback till att schemalägga intervjuer.
 • Förbättra upplevelsen för kandidaterna genom att erbjuda de bästa verktygen för rekrytering, anställning och introduktion.
 • Ge linjechefer möjlighet att frigöra tid för HR-chefer så de kan ägna sig åt andra aktiviteter.

2

Tips 2:

Implementera programvara för talangrekrytering som kan integreras med ditt befintliga HCM-system

HR-rekryterare och personer med anställningsansvar kan använda digitala verktyg för att lättare hitta rätt kandidater. Men det är inte nödvändigt att överge de system och processer som företaget använder i dag. Det finns verktyg som fungerar med de HCM-program (Human Capital Management) företaget redan använder.

Det är då viktigt att välja modulära appar som fungerar tillsammans med HCM-systemen och kan bidra till olika aspekter av HR-funktionen och annan personalhantering.

3

Tips 3:

Gör ett starkt första intryck

Om en jobbsökare besöker någon av ditt företags sociala kanaler och inte får ett klart och tydligt intryck av företagets mission och kultur, finns det en risk att de struntar i dig. Du måste visa upp din allra bästa sida.

Här följer några tips på hur du kan ge ett bra första intryck:

 • Utarbeta jobbeskrivningar som fokuserar mindre på vilken kompetens som behövs och mer på hur rollen kan bidra i företaget.
 • Ta fram annonser om företagets mission och kultur som attraherar jobbsökare.
 • Skapa tillgängligt och socialt medieinnehåll.

Mer information om introduktion av nya medarbetare.

4

Tips 4:

Var proaktiv i stället för reaktiv

De flesta anställande chefer väntar på att kandidater ska hitta dem eller kastar ut ett stort rekryteringsnät med förhoppningen att attrahera rätt talanger. Det är mer effektivt att ta fram preferenser och på så sätt begränsa och förbättra sökningen genom att:

 • Skapa filter så att du uppmärksammar rätt kandidater, även om de inte aktivt letar efter jobb.
 • Bygga profiler om potentiella kandidater genom att hämta information från olika resurser, som meritförteckningar och sociala medier.
 • Söka efter kandidater både internt och externt.

5

Tips 5:

Få rätt insikter om rätt åtgärd

HR-funktionen kan använda maskininlärning och talanganalyser för att söka efter och identifiera framtida anställningar och bygga upp en kandidatbank genom att:

 • Skapa insikter om potentiella kandidater och göra en prognos över vem som passar bäst.
 • Samla in och jämföra meritförteckningar och arbetsprover från de kandidater du är intresserad av.
 • Övervaka branschtrender för mer välgrundade anställningsbeslut.

Med prediktiva analyser kan du dessutom bli mer proaktiv när du anställer, med hjälp av verktyg som standardiserade prestationsmått, beteendebedömningar och kundtjänstbetyg. Då blir det enklare att förutse hur framtida medarbetare kommer att prestera.

6

Tips 6:

Visa hur företagskulturen är, berätta inte

De som söker jobb gillar företag med en profil och en historia som de kan knyta an till emotionellt. Följande bör du ha i åtanke när du skapar filmer om företagets insida som talangerna både kommer ihåg och berörs av:

 • Gör den mobil.
 • Håll den kort.
 • Var tydlig med vilka kärnvärden företaget har.
 • Skapa filmer som berättar för jobbsökarna om anställningsevent och lediga jobb.

Kandidater sätter dessutom ofta större tilltro till en tidigare eller nuvarande medarbetares åsikter än rekryterarens information. Här kan din personal vara organisationens bästa marknadsförare. Detta bör du tänka på när du låter personalen sköta snacket:

 • Låt personalen berätta om både för- och nackdelar med arbetsplatsen – man kommer långt med lite transparens.
 • Se till att medarbetarna kan dela information på sociala medier som jobbsökare använder, till exempel LinkedIn.
 • Skapa tipsprogram som belönar medarbetare som kan rekommendera kandidater.

7

Tips 7:

Ta reda på hur du kan effektivisera rekryteringsprocessen med digitala verktyg

Ladda ned den här kostnadsfria e-boken om du vill få mer insikter om hur du på ett effektivt sätt kan attrahera, utvärdera och anställa de bästa talangerna till en digital arbetsplats.

LADDA NED E-BOKEN 

8

Tips 8:

Glöm inte att vara mänsklig

Teknik är ingenting utan människan. De flesta kandidater är mer intresserade av ditt företags mission och kultur än funktionerna i din rekryteringsprogramvara. Tekniken ska göra det möjligt för dig och din personal att ägna mer tid åt mänskliga kontakter med kandidaterna.

Kom igång med att rekrytera talanger

Ta reda på hur du med programvara och appar för Microsoft Dynamics 365 for Talent snabbare kan hitta, engagera och rekrytera rätt personer till ditt företag.

Nästa steg: Nu när du har hittat de bästa talangerna, hur ska du behålla dem? Ta reda på hur du kan effektivisera introduktionsprocessen.