Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Vad är Dynamics 365?

Det handlar om hur du blir mer agil och kan göra dina kunder nöjdare. Med Dynamics 365 får du den enda portföljen med intelligenta affärsappar som gör det möjligt för alla att arbeta effektivare och skapa mer engagerande kundupplevelser.

Agilitet som gör kunderna nöjdare. Varje dag.

Skapa effekt snabbare

Leverera mer värde på kortare tid. Se till att lösningarna snabbt får acceptans – eller utöka befintliga lösningar – så att dina team kan uppnå resultat snabbare.

Använd modulbaserade, fördefinierade appar

Anslut Dynamics 365-apparna enkelt till de system och verktyg du redan använder genom att lägga till och bygga ut funktioner för dina befintliga lösningar.

Anslut kompletta lösningar

Få verksamheten att växa genom att optimera driften, innovera i tvärfunktionella team och kommunicera bättre med kunderna med hjälp av sammankopplade affärsappar.

Distribuera och introducera snabbare

Implementera din lösning och se till att den används – på bara några dagar eller veckor i stället för månader – och nå snabbare resultat.

Övervinn hindren

Utgå från dina data. Skapa bättre kundupplevelser genom att samordna och koppla dina data till Microsoft AI för att skapa insikter och ta fram åtgärder.

Åtkomst till data överallt

Anslut till hundratals datakällor redan första dagen – till exempel Microsoft 365, Azure, LinkedIn och andra källor – eller skapa dina egna anslutningsprogram.

Generera insikter kontinuerligt

Få bättre resultat i hela verksamheten genom att kombinera dina data med AI till kraftfulla och målinriktade insikter.

Skydda och säkra din verksamhet

Dina affärs- och kunddata får säkerhet och regelefterlevnad som standard – från identitetsskydd, kryptering och rollbaserad åtkomst till granskning och loggning.

Anpassning efter behov

Få friheten att kunna anpassa verksamheten efter nya affärsprioriteringar, marknadsvillkor och kundmöjligheter – direkt när förändringarna sker.

Reagera snabbt på förändringar

Med fördefinierade lösningar från Microsoft och partner kan du snabbt anpassa verksamheten efter förändringar i kundernas behov, trender och marknadsvillkor.

Omforma och omvandla

Få snabbare affärsresultat – och högre värde från Dynamics 365 – genom att samarbeta med betrodda Microsoft-partner och använda fördefinierade branschlösningar.

Gör dig redo för framtiden

Var alltid förberedd på vad som kan hända härnäst genom att integrera ny teknik i din verksamhet – som mixad verklighet, Sakernas Internet (IoT) och avancerade analyser.

Innovera överallt

Lös problem med kraftfulla lösningar som du bara får från Microsoft Cloud – allt är byggt för att fungera tillsammans redan från start.

Arbeta i ett integrerat moln

Vänd dig till den enda affärsplattform som fungerar integrerat med Microsoft Cloud – med Microsoft 365, Azure och Microsoft Power Platform – och få ojämförlig interoperabilitet mellan system och processer.

Förverkliga dina idéer

Ge alla, oavsett kunskaper, möjlighet att innovera med Microsoft Power Platform-tjänsterna med lite kod – som används av över 97 procent av Fortune 500-företagen.

Förbättra teamsamarbetet

Kom snabbt åt och dela information för samarbete mellan roller, team och avdelningar. Dynamics 365 har skapats från grunden för att fungera tillsammans med produktivitetsapparna i Microsoft 365.

Kunder förverkligar hela sin potential med Dynamics 365

Lösningar som passar dig. Inte tvärtom.

Välj en, vissa eller alla. Dynamics 365-apparna har skapats för att fungera tillsammans – och med dina befintliga system – till en omfattande lösning som kopplar samman hela verksamheten. Så att du kan komma i kontakt med alla kunder.

Bild som representerar försäljning

Omvandla kundinsikter till effektfull försäljning

 • Individualisera försäljning i stor skala.
 • Öka intäkterna med AI.
 • Coacha säljarna med beteendeinsikter.
Bild som representerar marknadsföring

Fokusera på dina kunder

 • Ta kontroll över kundrelationen.
 • Skapa hängivna supportrar.
 • Kommunicera på nya sätt.
Bild som representerar service

Omdefiniera kundtjänsten

 • Personanpassa serviceupplevelserna.
 • Öka medarbetarnas effektivitet.
 • Optimera servicearbetet.
Bild som representerar ekonomi

Bygg upp agil ekonomi och drift

 • Undvik avbrott genom snabbare anpassning.
 • Öka effektiviteten genom att arbeta smartare.
 • Uppnå bättre resultat med automatisering.
Bild som representerar handel

Gör kunderna nöjda – varje gång

 • Skapa smidiga shoppingupplevelser.
 • Differentiera och automatisera med AI.
 • Bli mer agil och anpassa verksamheten snabbt.
Bild som representerar försörjningskedjan

Anpassa och expandera verksamheten med en digital försörjningskedja

 • Maximera tillgångarnas prestanda.
 • Förnya tillverkningen.
 • Uppfyll ett växande behov av digital handel.

Större flexibilitet. Oändliga möjligheter.

Anpassa Dynamics 365 efter eget behov. Skräddarsy och bygg din lösning med Microsoft Cloud – Microsoft Power Platform, Microsoft Azure och Microsoft 365 – eller hundratals andra välbekanta verktyg. Du kan också lägga till mixad verklighet och Sakernas Internet (IoT) för att skapa nya innovativa upplevelser.

Bild som representerar mer agilitet med Dynamics 365

Bli mer agil med Dynamics 365

Bild som representerar mer agilitet med Dynamics 365