ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เข้าใช้บัญชี Dynamics 365 Customer Insights

สร้างบัญชีใหม่

ผสานรวมข้อมูลในแหล่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อเรียกใช้มุมมองเดียวของลูกค้า ปรับปรุงการมีส่วนร่วม และค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่ปรับแต่งให้เป็นส่วนบุคคล ลดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับ Customer Data Platform (CDP) พร้อมใช้งานที่เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด การขาย และบริการเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบดิจิทัลแบบหนึ่งต่อหนึ่งตามขนาด