ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เข้าใช้บัญชี Dynamics 365 Customer Service Insights ของคุณ

สร้างบัญชีใหม่

เปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินการได้ให้เป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานและแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งาน AI