ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสามารถของ Dynamics 365 Fraud Protection

ช่วยป้องกันการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ที่เรียนรู้รูปแบบการฉ้อโกงที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

Fraud Protection

ความสามารถสำคัญที่จะป้องกันการฉ้อโกง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ Cloud for Retail
  • เชื่อมต่อลูกค้า พนักงาน และข้อมูลของคุณ

  • เร่งเวลาให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น

  • เพิ่มศักยภาพของข้อมูลของคุณเพื่อพลิกโฉมการค้าปลีก

รูปภาพ Commerce

มอบประสบการณ์การซื้อแบบเฉพาะบุคคลแบบรวมที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าและคู่ค้า

รูปภาพ Finance
  • สนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์ด้วย AI

  • รวมกระบวนการทางการเงินของคุณและปรับเป็นแบบอัตโนมัติ

  • ลดความซับซ้อนและความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป