ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การอัปเดตผลิตภัณฑ์

ดูคุณลักษณะและการอัปเดตใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่

Microsoft Ignite

ดูรายละเอียดเจาะลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆ ในรีลีส 2021 เวฟ 2 สำหรับ Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform

แผนการรีลีส

Dynamics 365

Learn more about the 2022 release wave 1 plans and key milestones.

Microsoft Power Platform

Learn more about the 2022 release wave 1 plans and key milestones.

Dynamics 365

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรีลีส 2021 เวฟ 2 และหลักเป้าหมายสำคัญ

Microsoft Power Platform

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรีลีส 2021 เวฟ 2 และหลักเป้าหมายสำคัญ