ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำรวจความสามารถของ Dynamics 365 Business Central

ดำเนินธุรกิจได้ทุกที่

เลือกระบบคลาวด์หรือในสถานที่ก็ได้ Business Central ทำงานได้ทุกแห่งตามที่คุณต้องการ และมอบประสบการณ์ผู้ใช้แบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะปรับใช้งานอย่างไรก็ตาม

นำธุรกิจไปทุกที่  รุ่นของมือถือสนับสนุนผู้ใช้งานระบบคลาวด์และในสถานที่ด้วยการมอบประสบการณ์ที่ไม่ขาดตอนในทุกอุปกรณ์ Windows, Android และ iOS

ภาษาไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป Business Central รองรับ 25 ภาษาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

จัดเก็บและส่งข้อมูลในระบบต่างๆ ของคุณอย่างปลอดภัย ช่วยปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสเอกสารอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล Microsoft


จัดการข้อมูลทางการเงินของคุณ

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อจากรายงาน แผนภูมิ และแดชบอร์ด Microsoft Power BI ทั้งด้านการเงินและการบัญชี การขาย การจัดซื้อ และสินค้าคงคลัง ส่วนขยายการคาดคะเนการชำระเงินล่าช้าช่วยให้จำนวนลูกหนี้ของคุณลดลง

ดูแผนภูมิและรายงานแบบเรียลไทม์ ผ่านรายงานแบบในตัว, Excel หรือ Power BI ใช้มิติข้อมูลที่ไม่จำกัดเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้ม

เร่งเวลาการปิดบัญชีและการรายงานทางการเงินให้เร็วขึ้น ด้วยความสามารถด้านบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้แบบรวม ปรับปรุงกระบวนการด้วยเวิร์กโฟลว์การอนุมัติและการผนวกรวม Microsoft Power Automate

ติดตามผลการดำเนินงานทางการเงิน ด้วยบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L) แบบกำหนดเองและการรายงานกำหนดการทางบัญชี ประเมินการรายงานต้นทุน รายได้ หรือกำไรในโมดูลการบัญชีต้นทุน


ปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณ

คาดคะเนเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเติมสินค้าคงคลัง ด้วยระบบข่าวกรองในตัว ใช้การคาดการณ์ยอดขายและสินค้าขาดแคลนเพื่อสร้างแผนการผลิตและใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

ดูมุมมองแบบองค์รวมของสินค้าคงคลัง และใช้วิธีการคิดต้นทุนเดียวกันหรือวิธีการอื่นสำหรับสินค้าคงคลังของคุณ ย้ายสินค้าระหว่างสถานที่ตั้งได้อย่างอิสระ และควบคุมปริมาณคงเหลือโดยใช้การตรวจนับตามรอบ

มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ของคุณในเชิงรุกและคุ้มค่า ลงทะเบียนซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ ส่งข้อซักถาม และแปลงข้อเสนอที่ดีที่สุดให้เป็นคำสั่งซื้อ กำหนดค่าผู้อนุมัติที่จำเป็นเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายภายในและภายนอกองค์กร

ใช้ข้อเสนอแนะของระบบ เพื่อเติมสินค้าคงคลังตามความต้องการและความพร้อมของสินค้าตามจริงและที่คาดการณ์


เร่งกระบวนการขายของคุณให้เร็วขึ้น

จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายตามศักยภาพทางรายได้ ติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มการขาย การขายสินค้าชนิดอื่น และโอกาสในการเริ่มการขายใหม่ตลอดทั้งช่วงวงจรการขาย

เพิ่มรายได้และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยโครงสร้างราคาและส่วนลดที่ยืดหยุ่นได้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและกลุ่มลูกค้า

ตรวจสอบภาพรวมของข้อตกลง ด้วยใบสั่งขายและกระบวนการของใบสั่งขายแบบล็อตใหญ่ ให้รายละเอียดลูกค้าอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับราคา ส่วนลด วันที่จัดส่ง สินค้าที่มีอยู่ และสถานะการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

รับมือการส่งคืนของลูกค้า ด้วยการจัดการใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย รวมถึงใบลดหนี้ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยน


ส่งมอบโครงการทันเวลาและอยู่ในงบประมาณ

สร้าง จัดการ และติดตามโครงการของลูกค้า โดยใช้แผ่นเวลาและความสามารถในการคิดต้นทุนงานและการรายงานขั้นสูง พัฒนาและปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อสร้างผลกำไรให้กับโครงการ

จัดการระดับทรัพยากรด้วยการวางแผนกำลังการผลิตและยอดขาย ติดตามการออกใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนด้านคำสั่งซื้อและใบเสนอราคาที่วางแผนไว้และที่เกิดขึ้นจริง

ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ความสามารถในการทำกำไร และเมตริกการใช้ทรัพยากรแบบเรียลไทม์


จัดการคลังสินค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพสถานที่จัดเก็บของคุณด้วยการตั้งค่าช่องเก็บและโซนต่างๆ ใน Business Central เพื่อแสดงการจัดวางพื้นที่ของคลังสินค้าของคุณ รวมทั้งชั้นเก็บสินค้าและชั้นวาง

ปรับปรุงการรับและการจัดเก็บสินค้าโดยใช้เท็มเพลต เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดของสินค้าตามชนิด ขนาด และความจุช่องเก็บ

รับคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะย้ายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และกระบวนการเบิกสินค้า เพิ่มความเร็วในการจัดส่งและลดความไม่ตรงกันที่เกิดจากการส่งสินค้าผ่านศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า

ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับโซน ช่องเก็บ และปริมาณของสินค้าทุกรายการเพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ดีขึ้น


สร้างผลลัพธ์ในระดับที่ดีที่สุดของคุณ

ผลิตตามข้อจำกัดด้านอุปทานและกำลังการผลิตของคุณ ใช้กระบวนการผลิตของคุณได้ตามแผนแม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความคล่องตัวและมีความซับซ้อน

ระบุรายการสินค้าที่ขายได้ วัตถุดิบ ส่วนประกอบย่อย หรือทรัพยากรเป็นสูตรการผลิตที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือชุดสินค้า

ใช้ใบสั่งชิ้นส่วนประกอบเพื่อเติมสินค้าในสินค้าคงคลัง บันทึกความต้องการพิเศษของลูกค้าในสูตรการผลิต และใช้ได้โดยตรงจากใบเสนอราคาขายและรายการใบสั่งขายในกระบวนการผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อของคุณ

ใช้ใบสั่งผลิต สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น ลงทะเบียนปริมาณการใช้วัสดุและผลผลิต และจัดการสูตรการผลิตและกระบวนการผลิตหลายรายการ กระทบยอดของเสียและสินค้าที่มีความเบี่ยงเบนในปริมาณการใช้วัสดุและผลผลิต

*ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium


ปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการของคุณ

ดูภาพรวมที่ครอบคลุม ของงานด้านการบริการและปริมาณงานของคุณเพื่อมอบหมายใบสั่งงานให้บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข้อตกลงในการให้บริการเพื่อส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของคุณ

ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนผ่านราบรื่น ตั้งแต่การขายไปจนถึงหลังการขายด้วยการลงทะเบียนสินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าบริการโดยอัตโนมัติ เก็บรายละเอียดที่จำเป็นไว้ในที่เดียวเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด

จัดการปัญหาหลังการขาย ไม่ว่าการปรับปรุงนั้นต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือการซ่อมแซมทั่วไป

ติดตามรายละเอียดการซ่อมแซม รวมถึงสินค้าบริการที่ใช้แล้ว อะไหล่ และค่าแรงในใบสั่งบริการใบเดียว เพิ่มความภักดีของลูกค้าด้วยการจัดหาอุปกรณ์สำรองให้ลูกค้าขณะที่อุปกรณ์อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา

*ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium

สร้างมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

Business Central มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมแบบในเจาะลึกและกว้างขวาง จึงทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและสามารถปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบนิเวศพันธมิตรระดับโลกของเรานำเสนอโซลูชันทางธุรกิจเสริมที่สามารถปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ

เยี่ยมชม Microsoft AppSource Marketplace เพื่อค้นหาแอปและแพคเกจการใช้งานหลายร้อยรายการที่จะมอบโซลูชันอันหลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญหลักเป็นแบบไหน Business Central สามารถช่วยให้ธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ แอปเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

ChargeLogic Payments

โดย ChargeLogic, LLC

Dynamics 365 for Financials

PCI-validated credit card processing software for all your sales channels.

Warehouse Insight WMS

โดย Insight Works

Dynamics 365 for Financials

Improve warehouse accuracy and boost efficiency with mobile device and barcode integration.

LS Express

โดย LS Retail

Dynamics 365 for Financials

Retail POS for AU, AT, BE, DK, DE, IS, NZ, NL, ES, CH, GB, ZA, AE, FR, SG and SE.

Visual Jobs Scheduler

โดย NETRONIC Software GmbH

Dynamics 365 for Financials

Ease your project and resource planning with an interactive Gantt planning board

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป