ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำรวจความสามารถของ Dynamics 365 Business Central

ความสามารถในการแสดงข้อมูลด้านการเงิน

ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อในด้านการบัญชี การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง และดูธุรกรรมของลูกค้า

จัดทำแผนภาพแสดงประสิทธิภาพทางการเงินในแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด Power BI ในตัว ระบุรูปแบบและแนวโน้ม และรับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและมิติที่ไม่จำกัด

เร่งการปิดและการรายงานทางการเงิน และรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความถูกต้องของการคาดการณ์ ด้วยการกำหนดโมเดลข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแชร์รายงานด้วยการใช้งานร่วมกับ Excel อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด


ปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณ

คาดการณ์เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเติมสินค้าคงคลัง ด้วยระบบข่าวกรองในตัว ใช้การคาดการณ์ยอดขายและสินค้าขาดแคลนเพื่อสร้างแผนการผลิตและใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

รับภาพรวมสินค้าคงคลังแบบมุมมองเดียวเพื่อเติมสินค้าตามใบสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามทุกธุรกรรมและการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยการตั้งค่าช่องเก็บตามการจัดวางพื้นที่คลังสินค้าและขนาดของหน่วยจัดเก็บ

คำนวณและปรับปรุงกำลังการผลิตและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนากำหนดการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการคำนวณระดับปริมาณสินค้าคงคลัง ระยะเวลารอคอยสินค้า และจุดสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ แนะนำสินค้าทดแทนเมื่อสินค้าที่ร้องขอไม่มีในสินค้าคงคลัง ระบบจะแนะนำให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ


ส่งเสริมการขายและปรับปรุวการบริการ

จัดลำดับความสำคัญของผู้ที่มีโอกาสซื้อตามศักยภาพทางรายได้ ติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มการขาย การขายสินค้าชนิดอื่น และโอกาสในการเริ่มการขายใหม่ตลอดทั้งช่วงวงจรการขาย

เร่งกระบวนการขาย ตั้งแต่การเสนอราคาจนได้รับเงิน ดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับการขายอย่างรวดเร็ว จัดการคำขอรับบริการ และประมวลผลการชำระเงิน ทุกขั้นตอนจากใน Outlook

ดูภาพรวมของงานบริการ ปริมาณงาน และทักษะของพนักงานอย่างครอบคลุม เพื่อกำหนดทรัพยากรและเร่งให้เกิดการแก้ไขกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ส่งมอบโครงการทันเวลาและอยู่ในงบประมาณ

สร้าง จัดการ และติดตามโครงการของลูกค้า โดยใช้แผ่นเวลาควบคู่กับความสามารถในการคิดต้นทุนงานและการรายงานขั้นสูง พัฒนา ปรับเปลี่ยน และควบคุมงบประมาณเพื่อสร้างผลกำไรให้กับโครงการ

จัดการระดับทรัพยากรด้วยการวางแผนกำลังการผลิตและยอดขาย ติดตามการออกใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนด้านคำสั่งซื้อและใบเสนอราคาที่วางแผนไว้

ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ความสามารถในการทำกำไร และเมตริกการใช้ทรัพยากรแบบเรียลไทม์


ปกป้องข้อมูลของคุณและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ GDPR

รักษาสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ และกำหนดให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) ให้และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในระดับต่างๆ และใช้งานบันทึกการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความรับผิดชอบ

จัดการ จัดเก็บ และส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยทั่วทั้งระบบ พร้อมกับปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสเอกสารอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล Microsoft


ดำเนินธุรกิจได้ทุกที่

รับประสบการณ์ผู้ใช้แบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะปรับใช้งานอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในระบบคลาวด์หรือในสถานที่ หรือทั้งคู่

นำธุรกิจไปทุกที่ด้วยประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและไม่ขาดตอนในทุกอุปกรณ์ทั้ง Windows, Android หรือ iOS เพื่อการเข้าใช้ Business Central ผ่านระบบเคลื่อนที่

สำรวจโซลูชันเพิ่มเติมใน AppSource

ขยายความสามารถของ Business Central เพื่อตอบสนองกระบวนการทางธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะหรือความต้องการทางอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันจาก Microsoft และคู่ค้าของเรา

VAT & WHT Localization for Thailand

โดย Ubiz Solution Co., Ltd.

Dynamics 365 for Financials

Full VAT and WHT functionalities of Thai legal requirements and localization for accounting.

Scaptify

โดย Scapta

Dynamics 365 for Financials

The app that connects your Shopify Store with Microsoft Dynamics 365 Business Central(SAAS)

VAT and Withholding Tax Localization for Thailand

โดย AVISIONTH

Dynamics 365 for Financials

Thai Localization that ensure you can leverage Dynamics 365 Business Central on the Thailand market.

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป