ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพของการเชื่อมต่อการดำเนินงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณ

Dynamics 365 Business Central

เชื่อมต่อการดำเนินงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณ

เชื่อมต่อกับทีมของคุณโดยใช้โซลูชันเดียว

การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

รับประกันความต่อเนื่องของธุรกิจด้วยโซลูชันระบบคลาวด์ที่เชื่อมต่อทีมขาย บริการ การเงิน และปฏิบัติการเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวและส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น

ย้ายไปใช้ระบบคลาวด์ได้เร็วขึ้นด้วยความมั่นใจ

นำโมเดลธุรกิจใหม่มาใช้ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับใช้งานที่ยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

เชื่อมต่อบุคลากร กระบวนการและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วยคำแนะนำในตัว แดชบอร์ดและการทำงานร่วมกันกับ Microsoft 365 และ Microsoft Teams

เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและธุรกิจ

เร่งการปิดบัญชีทางการเงิน ปรับปรุงการคาดการณ์ และรับตัวชี้วัดและการรายงานประสิทธิภาพการทำงานในแบบเรียลไทม์ขณะที่ยังคงส่งเสริมการปฏฺิบัติตามกฎระเบียบในบริษัทสาขา

ส่งเสริมการขายและปรับปรุงการบริการลูกค้า

ดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดจากภายใน Microsoft Outlook และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยการดำเนินการบริการที่เชื่อมต่อกัน

จบโครงการทันเวลาและอยู่ในงบประมาณ

รับประกันการดำเนินงานโครงการที่ประสบความสำเร็จและความสามารถในการทำกำไรด้วยการวางแผน การจัดหาทรัพยากร การติดตาม การคิดต้นทุน การเรียกเก็บเงิน การบัญชีและข่าวกรองแบบเรียลไทม์

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและห่วงโซ่อุปทาน

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลาและปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมการมองเห็นข้อมูลการจัดซื้อ การผลิต สินค้าคงคลังและคลังสินค้า

ลูกค้าจริง ผลลัพธ์จริง

รูปภาพกล่องกระดาษที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
Call 2 Recycle

เป็นผู้นำในการรีไซเคิล

เรียนรู้ว่า Call2Recycle จะใช้ Business Central อย่างไรกับข้อมูลแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติเพื่อรีไซเคิลและลดของเสียอันตราย

โซลูชันการจัดการธุรกิจที่เชื่อมต่อกัน

ก้าวไปสู่ระบบคลาวด์อย่างมั่นใจด้วยความเร็วในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ทางธุรกิจของคุณกลายเป็นจริง

 • ปรับใช้ในระบบคลาวด์หรือในองค์กร
 • โซลูชันที่ปรับแต่งและขยายได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถใช้กับอุปกรณ์ใดก็ได้ในทุกที่
slide1_image
 • การรายงาน เวลาวงจรและการปิดบัญชีทางการเงินที่เร็วขึ้น
 • พื้นที่ทำงานตามบทบาทและคำแนะนำเวิร์กโฟลว์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft 365 ในตัว
slide2_image
 • คาดคะเนยอดขายโดยใช้ข้อมูลในอดีต
 • การแสดงภาพจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
 • ข่าวกรองธุรกิจในตัว
slide3_image

ดู Total Economic Impact™ ของ Business Central

เรียนรู้วิธีการที่ธุรกิจลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมโดยใช้ Business Central ในการศึกษา Forrester Consulting Total Economic Impact™ นี้ที่จัดทำขึ้นโดย Microsoft

เปรียบเทียบตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งาน

เลือกความสามารถที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

Dynamics 365 Business Central

 • Dynamic 365 Business Central Essentials
 • Dynamic 365 Business Central Premium
Dynamic 365 Business Central Essentials
Dynamic 365 Business Central Premium
ผู้ใช้ไม่จำกัด

รวม

รวม

ไม่จำกัดจำนวนบริษัท

รวม

รวม

การกำหนดเองและความสามารถในการขยาย

รวม

รวม

สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

รวม

รวม

การจัดการทางการเงิน

รวม

รวม

การขายและการตลาด

รวม

รวม

การขายและการจัดส่ง

รวม

รวม

การจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้

รวม

รวม

สินค้าคงคลัง

รวม

รวม

การวางแผนและความพร้อมในการจัดหา

รวม

รวม

การจัดการโครงการ

รวม

รวม

การจัดการงานบริการ

ไม่รวม

รวม

การจัดการคลังสินค้า

รวม

รวม

การผลิต

ไม่รวม

รวม

ดาวน์โหลดคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน
บุคคลกำลังใช้งานแท็บเล็ต

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Business Central

บุคคลกำลังใช้งานแท็บเล็ต