ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365 Customer Service

Save up to 50% compared with similar customer service solutions from major competitors.1

Dynamics 365 Customer Service Professional

 

$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

ความสามารถหลักของ Customer Service

Dynamics 365 Customer Service Enterprise

 

$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

ความสามารถขั้นสูงของ Customer Service

Customer Service add-ins2

Add-in ช่องทางการสื่อสารทางเสียง

 

$75

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มความสามารถด้าน Native Voice ให้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วมร่วมในช่องทาง Omni

  • จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานระดับองค์กร

Add-in การส่งข้อความดิจิทัล

 

$75

ต่อผู้ใช้/เดือน

การมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง Omni ที่หลากหลายสำหรับช่องทางการส่งข้อความดิจิทัล รวมถึงแชท

  • จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานระดับองค์กร

Add-in แชท

 

$60

ต่อผู้ใช้/เดือน

การมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง Omni ด้วยแชทสดระหว่างลูกค้าและตัวแทน

  • จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานระดับองค์กร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบโซลูชัน Customer Service

Easily identify the customer service capabilities that are best suited to your business needs.

Dynamics 365 Customer Service

จำกัด

จำกัด   

รวม

รวม   

Add-in

Add-in   
  • Dynamics 365 Customer Service Professional
  • Dynamics 365 Customer Service Enterprise
Dynamics 365 Customer Service Professional
Dynamics 365 Customer Service Enterprise
ผู้ใช้ที่ระบุชื่อไม่จำกัด

รวม

รวม

Case Management

รวม

รวม

การจัดการข้อมูลความรู้

รวม

รวม

เคลื่อนที่

รวม

รวม

Unified Service Desk

ไม่รวม

รวม

Embedded Intelligence

ไม่รวม

รวม

คำแนะนำตามบริบท

ไม่รวม

รวม

การวิเคราะห์และการรายงาน KPI

ไม่รวม

รวม

การกำหนดเส้นทางแบบรวม1

ไม่รวม

รวม

ลูกค้าเป้าหมาย (การสร้างเท่านั้น)

รวม

รวม

การรองรับหลายเซสชัน

ไม่รวม

รวม

Microsoft Power BI2

รวม

รวม

พอร์ทัล

ไม่รวม

รวม

จำกัด

รวม

การกำหนดแอปพลิเคชันเอง

Add-in

รวม

แอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง3 (Microsoft Power Apps)

ไม่รวม

รวม

การทำงานอัตโนมัติของลำดับงาน4 (Microsoft Power Automate)

ไม่รวม

รวม

รวม

รวม

Outlook

รวม

รวม

Exchange

รวม

รวม

Excel

รวม

รวม

OneDrive/SharePoint

รวม

รวม

OneNote

รวม

รวม

ไม่รวม

Add-in

การส่งข้อความดิจิทัลและการสื่อสารทางเสียง2

ไม่รวม

Add-in

การสื่อสารทางเสียง2

ไม่รวม

Add-in

การส่งข้อความดิจิทัล2

ไม่รวม

Add-in

แชท2

ไม่รวม

Add-in

1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365
2 การสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Customer Service จะรวมตัวเลือกเพื่อฝังเนื้อหา Power BI อาจต้องใช้สิทธิ์การใช้งาน Power BI แบบแยกต่างหากเพื่อกำหนดค่าการเข้าถึงเนื้อหา
3 นำไปใช้กับแอปพลิเคชันที่กำหนดเองภายในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับแอปพลิเคชัน Dynamics 365
4 นำไปใช้กับเวิร์กโฟลว์ที่แม็ปกับบริบทของแอปพลิเคชัน Dynamics 365

รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365 และ LinkedIn

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ

บุคคลสวมหูฟังที่กำลังทำงานบนแล็ปท็อป

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Customer Service

บุคคลสวมหูฟังที่กำลังทำงานบนแล็ปท็อป