ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ใช้เวลาทำเพียง 3 นาที

Microsoft Digital Contact Center

รับคำแนะนำที่ปรับเป็นแบบเฉพาะในการปรับปรุงระดับการพัฒนาของระดับการบริการลูกค้าในองค์กรของคุณ

กำลังมองหารายละเอียดทั้งหมดใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดกรอบงานและคำแนะนำเกี่ยวกับระดับการพัฒนาบริการทั้งหมด

การประเมินองค์กรอย่างเต็มรูปแบบสำหรับระดับการพัฒนาบริการในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำและข้อเสนอแนะเฉพาะสำหรับความสามารถแต่ละอย่าง