ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คนหนึ่งคนกำลังทำงานในคอลเซ็นเตอร์ คาดว่ากำลังให้บริการลูกค้า

What is customer service?


การบริการลูกค้าคือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและการสนับสนุนลูกค้าก่อนและหลังการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจของคุณ

คุณควรเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงการบริการลูกค้า การเดินทางของลูกค้าจะอธิบายเส้นทางที่บุคคลใช้ตั้งแต่เริ่มใช้แบรนด์ของคุณในฐานะลูกค้าใหม่ไปจนถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจของคุณในภายหลัง

การบริการลูกค้าเกี่ยวข้องกับการแนะนำ การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนลูกค้าตลอดการเดินทางของลูกค้า การบริการลูกค้าเป็นมากกว่าแค่การสื่อสารเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในช่วงเริ่มต้น การบริการลูกค้าที่ดีคือกระบวนการที่ต่อเนื่อง


เหตุใดการบริการลูกค้าจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

การบริการลูกค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ เนื่องจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าของคุณ และท้ายที่สุดจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของธุรกิจของคุณ การบริการลูกค้าเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณในการรักษาค่านิยม พันธกิจ และการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การเสนอการบริการลูกค้าที่ดีจะกระตุ้นให้ลูกค้าภักดีต่อธุรกิจของคุณ ที่จริงแล้ว ธุรกิจมักจัดตั้งทีมผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก กระบวนการนี้เรียกว่าการรักษาลูกค้า เนื่องจากการรักษาลูกค้ามักจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ จึงมักจะส่งผลดีต่อต้นทุนธุรกิจของคุณ เนื่องจากธุรกิจของคุณดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสม พวกเขาจึงรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะรายงานประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าและแนะนำธุรกิจของคุณต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า


การบริการลูกค้าประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง

การบริการลูกค้าสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารแต่ละรูปแบบมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ธุรกิจของคุณสามารถใช้รูปแบบการบริการลูกค้าเหล่านี้เพื่อรับ มีส่วนร่วม และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริการลูกค้าและการสื่อสารมีสี่ประเภท ดังนี้:

__1. การบริการลูกค้าเชิงรับ __

การบริการลูกค้าเชิงรับทำให้ธุรกิจของคุณจะให้บริการตามคำขอของลูกค้าหรือพร้อมต์ สิ่งสำคัญคือธุรกิจของคุณต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อลูกค้าต้องการ

2. การบริการลูกค้าเชิงรุก

การบริการลูกค้าเชิงรุกหมายความว่าธุรกิจของคุณคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและมีส่วนร่วมกับพวกเขาโดยไม่ได้รับแจ้งจากลูกค้าให้ทำเช่นนั้น ธุรกิจของคุณสามารถใช้การบริการลูกค้าเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย หลีกเลี่ยงการเลิกใช้บริการของลูกค้า และรักษาสถานะที่ดีกับลูกค้า การเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าของคุณสำหรับการซื้อในอนาคต การขอข้อคิดเห็น หรือการเริ่มเช็กอินบัญชีลูกค้า ทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการลูกค้าเชิงรุก

__3. การสื่อสารแบบซิงโครนัส __

การสื่อสารแบบซิงโครนัสทำให้ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ สามารถใช้การสื่อสารแบบซิงโครนัสในการบริการลูกค้าเชิงรุกหรือเชิงรับ

__4. การสื่อสารแบบซิงโครนัส __

การสื่อสารที่เริ่มต้นและหยุดเรียกว่าการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสระหว่างธุรกิจของคุณและลูกค้าจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ตามความสะดวก ตัวอย่างเช่น ข้อความสนับสนุน อีเมล และแชท ในการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส คุณและลูกค้าของคุณสามารถทำงานต่อจากที่ค้างไว้ได้ โดยมีบริบทของการสื่อสารครบถ้วนทั้งหมด การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสยังสามารถใช้สำหรับบริการลูกค้าเชิงรุกหรือเชิงรับได้เช่นกัน

การบริการลูกค้าคือการสนับสนุนลูกค้าที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณ ดังนั้นจึงมีวิธีการที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งวิธี และสำหรับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนลูกค้าหลายรูปแบบ ดังนั้น การบริการลูกค้าเชิงรุก เชิงรับ แบบซิงโครนัส หรือแบบอะซิงโครนัสจึงไม่จำเป็นต้องดีไปกว่ากัน  กำหนดวิธีการใช้รูปแบบการสื่อสารและบริการต่างๆ โดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมของคุณ และความสามารถของธุรกิจของคุณ 


การบริการลูกค้าที่ดีคืออะไร

การบริการลูกค้าที่ดีกำลังดำเนินต่อไปและให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา การบริการลูกค้าส่งผลต่อการรับรู้ธุรกิจของคุณ นอกเหนือจากการตลาดและการโฆษณาเพียงอย่างเดียว และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะและกิจกรรมที่สามารถจำแนกเป็นหลักการได้แปดข้อ ดังนี้:

1. การบริการลูกค้าอย่างเห็นอกเห็นใจ

การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความเห็นอกเห็นใจ ธุรกิจของคุณสามารถใช้การบริการลูกอย่างเห็นอกเห็นใจเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยความอบอุ่น ความเข้าใจ และทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกคุ้นเคย การบริการลูกอย่างเห็นอกเห็นใจแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขามีคุณค่าและไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำรายการกับธุรกิจของคุณเท่านั้น เพิ่มความเห็นอกเห็นใจในการบริการลูกค้าโดยการค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติในการเอาใจใส่ เช่น มีความอ่อนไหวและเมตตากรุณา

การฝึกอบรมพนักงานโดยใช้สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับลูกค้าและการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจที่เป็นมาตรฐาน ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจในการบริการลูกค้า เช่น ประโยค"ผมเข้าใจ" "ผมพร้อมให้ความช่วยเหลือ" และ "ดิฉันรับฟังคุณ" เป็นประโยคแสดงความเห็นอกเห็นใจที่ยอดเยี่ยม

2. การรับฟังอย่างกระตือรือร้น

การรับฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นการเอาใจใส่ลูกค้าของคุณอย่างใกล้ชิดตลอดการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีที่สุด การรับฟังรายละเอียดอย่างตั้งใจ เช่น วันที่ เวลา จุดบอด เรื่องราว และความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะประเมิน แก้ปัญหา หรือแก้ไขความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

การนำเสนอช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าของคุณเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการปรับปรุงความสามารถในการรับฟังความต้องการของพวกเขาอย่างกระตือรือร้น การใช้กลยุทธ์ช่องทาง omni จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาแนวทางการสื่อสารสำหรับการรับฟังอย่างกระตือรือร้น ซึ่งปรับให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง

3. ความรู้เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของคุณ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางธุรกิจของคุณ ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมเป็นประจำ การมีความรู้เกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์และการนำเสนอบริการจะทำให้ลูกค้าว่ารู้ว่าพวกเขาได้รับการดูแลอย่างดี และธุรกิจของคุณสามารถจัดการและแก้ไขความต้องการของพวกเขาได้

4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับบริการและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ทางธุรกิจ ลูกค้ามักมีความต้องการ มีคำถาม และมีความท้าทายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นั่นคือเหตุผลที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความสำคัญมาก ลองนึกถึงนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญภายในธุรกิจของคุณ ควรจ้างหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จัดหาข้อมูลเชิงลึกและจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพะทางของคุณ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ และติดตามนวัตกรรมและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ

5. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลหมายถึงความสามารถในการโต้ตอบ มีส่วนร่วม และสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลนำเอาองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์มาสู่การมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้คน และช่วยตัดสินว่าพวกเขาจะกลายเป็นลูกค้าของคุณหรือไม่ และจะยังคงเป็นลูกค้าของคุณต่อไปหรือไม่ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากเป็นการยากที่จะลอกเลียนแบบ

วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือ การฝึกอบรมและคำติชม การทำความเข้าใจเป้าหมายของการโต้ตอบกับลูกค้า การรักษาน้ำเสียงให้เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ และการใช้คำแนะนำในการสนทนา แต่เมื่อใช้คำแนะนำในการสนทนา พนักงานควรแน่ใจว่าได้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการพูด น้ำเสียง และบุคลิกภาพของตนเอง

6. การสื่อสารที่ชัดเจน

สื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจตัวแปรของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ การช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าคุณสามารถให้บริการอะไรได้บ้างจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาและธุรกิจของคุณได้อย่างไร การสื่อสารที่ชัดเจนสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาและส่งผลดีต่อประสบการณ์ของลูกค้าคุณ ปรับปรุงการสื่อสารของคุณโดยเสนอช่องทางการสื่อสารให้ลูกค้าโต้ตอบกับธุรกิจของคุณมากขึ้น ไม่ว่าจะผ่านไลฟ์แชท วิดีโอคอลออนไลน์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ การจัดหาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายจะช่วยให้คุณให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

7. การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

ทักษะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งจำเป็นในการให้บริการลูกค้าหลายรายและดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของคุณควรมีความสะดวกในการจัดการงานต่างๆ และลูกค้าได้ตามลำดับพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม การทำงานหลายอย่างพร้อมกันจะต้องไม่เป็นอุปสรรคของพนักงานในการทำงานต่างๆ ของบริษัทได้อย่างถูก เพื่อปรับปรุงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและหลีกเลี่ยงการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน ธุรกิจและพนักงานของคุณควรตระหนักถึงความสามารถของภาระงาน และตั้งเป้าหมายอย่างรอบคอบและบรรลุผลได้

8. การติดตามผล

การติดตามผลกับลูกค้าอาจเป็นวิธีการเชิงรุกในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามผลมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสนใจ แผนงาน และความท้าทายของลูกค้าของคุณ

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการติดตามผลก็คือ การติดต่อหาลูกค้าเฉพาะบุคคล การติดตามผลแบบเฉพาะบุคคลสามารถทำได้ผ่านทางอีเมล โปรโมชัน และการสื่อสารอื่นๆ ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโปรไฟล์ลูกค้าของคุณ การติดต่อหาลูกค้าเฉพาะบุคคลจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขามีความพิเศษและมีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ


ยกระดับบริการของคุณด้วยส่วนผสมทั้งห้านี้

รับอีบุ๊กเล่มนี้และเรียนรู้วิธีปรับปรุงประสบการณ์การบริการของคุณ

รับอีบุ๊ก


What are some methods of customer service?

Today, customer service is evolving, and changing the way your business interacts with people. Here are examples of traditional and emerging customer service methods:

Customer nurture

Customer nurture entails regular engagement of your customers after they purchase your product or service. Reaching out to check for customer satisfaction, offering valuable services, and communicating any upcoming product changes, helps to foster a sense of community among your customers. With an effective customer nurture strategy, your customers will more likely recommend your business to other people and choose your services rather than flock to your competitors.

Personalized service

Personalized service has revolutionized how customers interact with businesses. Today, customers receive recommendations, guides, and marketing content based on their individual customer profiles and preferences, like their location, buying history, and interests.

Personalized service gives your business a competitive edge, by providing an experience to your customers that’s hard to re-create. Personalizing your customer experiences to fit their specific needs and tastes helps your business retain customers.

Timely response

In your business, challenges are sure to arise. Using soft skills like good interpersonal communication to address customer needs and solve challenges in a timely fashion, builds confidence in the capabilities of your business among your customers. Resolving your customers’ issues quickly and accurately helps keep them loyal to your brand and is an opportunity to differentiate your business from competitors.

Multichannel service

Multichannel service is a continuously expanding example of customer service. Today, your customers expect to communicate with your business via social media, email, text, phone, and in person. As the channels for communication and service increase, your business should consider offering services via multiple channels. Increasing channels of communications and service gives your business more opportunities to expand your brand and customer base.


เทคโนโลยีช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างไร

ปัจจุบัน ธุรกิจของคุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เทคโนโลยีสามารถช่วยธุรกิจของคุณอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายและรายได้ ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณด้วยเทคโนโลยีต่อไปนี้:

AI

AI ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ลูกค้าโดยการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างธุรกิจของคุณและลูกค้า และโดยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่เป็นประโยชน์ การใช้เทคโนโลยี AI จะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการวิเคราะห์ความคิดเห็น แชทบอท และการวิเคราะห์เสียง

AI สามารถตรวจจับสิ่งต่างๆ ได้ เช่น น้ำเสียงที่เขียนและพูด สารประโยชน์ ความเป็นมิตร หรือความจริงจังได้ ธุรกิจของคุณสามารถให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าโดยการให้คำแนะนำ ส่งข้อความ และรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีค่าโดยใช้ AI

การดำเนินการอัตโนมัติ

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ระบบอัตโนมัติสามารถปรับปรุงความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างมากโดยการสร้างระบบบริการตนเองแบบอัตโนมัติให้ลูกค้าของคุณได้ใช้งาน การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและซ้ำซากจะช่วยให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เคสของลูกค้าที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า และสิ่งนี้สามารถช่วยลดการลาออกของพนักงานได้ พนักงานของคุณจะไม่รู้สึกเบื่อและทำงานได้ไม่เต็มที่ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เช่น ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ สามารถตอบกลับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแนะนำพวกเขาผ่านพอร์ทัลการชำระเงิน ระบบอัตโนมัติสามารถใช้ในการประมวลผลและกำหนดเวลาการชำระเงิน ให้ข้อมูลบัญชี และกำหนดเวลาการนัดหมาย

CRM

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยธุรกิจของคุณจัดการและจัดระเบียบบัญชีลูกค้า เป้าหมาย และโอกาสในการขาย เทคโนโลยี CRM ช่วยให้ธุรกิจของคุณติดตามการโต้ตอบระหว่างลูกค้ากับธุรกิจของคุณ กำหนดและคาดการณ์โอกาสทางการตลาด การขยายการตลาด และโอกาสในการขายต่อยอด ตลอดจนระบุบัญชีที่อาจเสี่ยงต่อการเลิกเป็นลูกค้า

ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีสภาพแวดล้อมในการสร้างสคริปต์การขายและติดตามความสำเร็จของสคริปต์และข้อความอื่นๆ ในบัญชีและกลุ่มลูกค้า เทคโนโลยี CRM สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีและระบบอื่นๆ ได้ เช่น อีเมล วิดีโอแชท และแพลตฟอร์มการทำบัญชี ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ CRM สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังตัวแทนขายและลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ ตามพฤติกรรมบัญชีลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

การปรับแต่ง

เทคโนโลยีการปรับแต่งจะปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าแต่ละรายตามความต้องการ และเพิ่มพูนความเข้าใจในธุรกิจของคุณเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ธุรกิจของคุณสามารถสังเกตรูปแบบการซื้อได้ เช่น การซื้อสินค้ายอดนิยม กำหนดการการซื้อ และการกำหนดลักษณะผลิตภัณฑ์

การปรับแต่งยังช่วยให้คุณระบุโอกาสในการขายต่อยอดได้ง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการกินส่วนแบ่งตลาดกันเองของผลิตภัณฑ์ หมายถึงเมื่อผลิตภัณฑ์ของธุรกิจของคุณสองรายการขึ้นไปตอบสนองความต้องการเดียวกัน การใช้การปรับแต่งทำให้คุณสามารถจัดประสบการณ์ของลูกค้าให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาชอบเกี่ยวกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจของคุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า และวัดความสำเร็จของการขายและการตลาดของธุรกิจคุณได้ การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและจุดข้อมูลของคุณในทุกปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีกับธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถรายงานยอดดูหน้าเว็บ การคลิก การขาย หรือช่วยคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลได้  

ด้วยการวิเคราะห์ ธุรกิจของคุณสามารถพัฒนาเรื่องราวและทำการสรุปเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์และแดชบอร์ด การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถบอกกลยุทธ์และยุทธวิธีทางธุรกิจของคุณได้ เช่น เมื่อใดควรลดราคาสินค้า โปรโมทบริการ หรือหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ 


ซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าช่วยเพิ่มความสามารถของธุรกิจของคุณในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสาร และความรู้ของลูกค้า เมื่อเลือกซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ให้คำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทำความเข้าใจว่าลูกค้าของคุณใช้ช่องทางใดมากที่สุด และให้ความสนใจกับความสามารถที่แตกต่างกันของเทคโนโลยีการบริการลูกค้าต่างๆ สุดท้าย เลือกซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ทำงานได้ดีกับระบบที่คุณกำลังใช้อยู่

มีตัวเลือกซอฟต์แวร์มากมาย รวมถึง Dynamics 365 Customer Service ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณปรับการดำเนินงานด้านการบริการ ปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าให้มีความเฉพาะตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณด้วยซอฟต์แวร์บริการลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dynamics 365