ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสามารถของ Dynamics 365 Customer Voice

เพิ่มศักยภาพให้องค์กรของคุณในการรวบรวมและทำความเข้าใจข้อคิดเห็นจากช่องทาง Omni ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น

ภาพหน้าจอ Dynamics 365 Customer Voice

ความสามารถ

สำรวจโซลูชันเสริมของ Microsoft AppSource

โซลูชันที่สร้างไว้ก่อนแล้วและและการให้คำปรึกษาจากคู่ค้าของ Microsoft

บุคคลที่สวมหูฟัง

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Customer Voice

บุคคลที่สวมหูฟัง