ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แหล่งข้อมูล Dynamics 365 Customer Voice

สำรวจอีบุ๊ก วิดีโอ และการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันการจัดการข้อคิดเห็น

E-book และอินโฟกราฟิก

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันการจัดการข้อคิดเห็น

พลังงานแห่งการรู้จักลูกค้าของคุณ

อ่าน e-book

รู้จักลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง

ดูอินโฟกราฟิก

Delight Your Customer in Just Three Steps

อ่าน e-book

วิดีโอ

ดูว่า Dynamics 365 Customer Voice ช่วยคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างไร

ส่งการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ใน Dynamics 365

ส่งการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ใน Dynamics 365

สร้างแบบสํารวจแบบเฉพาะบุคคล

สร้างแบบสํารวจแบบเฉพาะบุคคล

นําเข้าข้อคิดเห็นจากบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์

นําเข้าข้อคิดเห็นจากบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์

การใช้การสํารวจทางโทรศัพท์

การใช้การสํารวจทางโทรศัพท์

โซลูชันข้อคิดเห็นของลูกค้าแบบทำด้วยตนเองสำหรับการธนาคาร

โซลูชันข้อคิดเห็นของลูกค้าแบบทำด้วยตนเองสำหรับการธนาคาร

ใช้แบบสํารวจในสถานการณ์ COVID-19

ใช้แบบสํารวจในสถานการณ์ COVID-19

ระบุปัจจัยส่งเสริมความพึงพอใจและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ระบุปัจจัยส่งเสริมความพึงพอใจและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

ส่งแบบสำรวจหลังจากช่วงเวลาการสนทนากับส่วนบริการลูกค้า

ส่งแบบสำรวจหลังจากช่วงเวลาการสนทนากับส่วนบริการลูกค้า

สร้างมุมมองแบบองค์รวมของลูกค้าและการดำเนินการของลูกค้าด้วย Customer Insights

สร้างมุมมองแบบองค์รวมของลูกค้าและการดำเนินการของลูกค้าด้วย Customer Insights

เรื่องราวความสำเร็จ

อ่านเกี่ยวกับความสำเร็จที่ลูกค้าของเราได้รับจาก Dynamics 365 Customer Voice

Panduit ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นและเพิ่มความภักดี

อ่านเรื่องราว

Toyota ปรับการสื่อสารและการตัดสินใจให้สอดคล้องเพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมจากพนักงาน

อ่านเรื่องราว

DAI ปรับปรุงสุขภาพของผู้หญิงด้วยการให้ความเห็นแบบเรียลไทม์

อ่านเรื่องราว

Care Quality Commission ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและประกันสังคมโดยการสำรวจความคิดเห็นผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

อ่านเรื่องราว

การสัมมนาผ่านเว็บ

เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นจากลูกค้า

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสำเร็จของลูกค้าด้วยโปรแกรมความเห็นจากลูกค้า (VoC)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสำเร็จของลูกค้าด้วยโปรแกรมความเห็นจากลูกค้า (VoC)

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บ
สร้างโปรแกรมความเห็นจากลูกค้าที่ดีที่สุดและส่งเสริมการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในธุรกิจ

สร้างโปรแกรมความเห็นจากลูกค้าที่ดีที่สุดและส่งเสริมการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในธุรกิจ

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บ

การฝึกอบรม

หลักสูตร Microsoft Learn แบบตามต้องการ

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Customer Voice

ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นโดยอัตโนมัติด้วย Microsoft Power Automate

สร้างรายงานลูกค้าด้วย Microsoft Power BI

บุคคลสวมหูฟังที่อยู่หน้าแล็ปท็อป

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Customer Voice

บุคคลสวมหูฟังที่อยู่หน้าแล็ปท็อป