ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บุคคลหนึ่งกำลังใช้แท็บเล็ตและดูเหมือนว่ากำลังใช้ระบบ E R P สากล

ระบบ ERP สากลคืออะไร

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สากลช่วยสร้างระบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรข้ามชาติ โดยการรวมข้อมูลและสารสนเทศเข้าในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อระหว่างแผนกต่างๆ

สำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายประเทศ ระบบ ERP ให้มุมมองเดียวในแบบเรียลไทม์สำหรับทุกแง่มุมของธุรกิจ

ระบบอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะสำคัญของระบบ ERP ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันแบบครบวงจร งานที่เคยทำด้วยตนเองก่อนหน้านี้สามารถดำเนินการในแบบอัตโนมัติผ่านระบบ ERP ซึ่งจะสร้างประสิทธิภาพที่สำคัญ ลดงานเอกสาร และลดการเลิกใช้บริการ

หน้านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคุณลักษณะและประโยชน์ของระบบ ERP สากลได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้คุณพิจารณาได้ว่าระบบ ERP สากลเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่


ERP คืออะไรและเพราะเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับคุณ

ระบบ ERP สากลและระบบ ERP มาตรฐานแตกต่างกันอย่างไร

ระบบ ERP สากลมีคุณลักษณะและประโยชน์แบบเดียวกับที่คุณจะพบใน ระบบ ERP แบบดั้งเดิมมากกว่า รวมถึงคุณลักษณะเพิ่มเติมที่สำคัญต่อธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายประเทศ คุณลักษณะเพิ่มเติมเหล่านี้รองรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น:

 • หลายสกุลเงิน
 • หลายภาษา
 • ข้อบังคับด้านภาษีในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

นอกเหนือจากคุณลักษณะเฉพาะสำหรับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้แล้ว ระบบ ERP สากลยังให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชี การผลิต การค้าปลีก ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง ทรัพยากรบุคคล และการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

ระบบ ERP สากลเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่

การมีมุมมองระดับสูงของแต่ละสาขาธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางธุรกิจ แต่สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่อบริษัทในเครือต่างๆ ดำเนินธุรกิจด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน และมีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ

คำถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทราบว่า ERP สากลเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่:

 • ธุรกิจของคุณดำเนินการในหลายประเทศหรือไม่
  ทุกประเทศมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะซึ่งระบบ ERP มาตรฐานอาจไม่สามารถรองรับได้ ระบบ ERP สากลมีคุณลักษณะเพื่อรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่แตกต่างกัน
 • ธุรกิจของคุณรองรับหลายสกุลเงินหรือไม่
  หากคุณมียอดขาย ค่าใช้จ่าย หรือซัพพลายเออร์ในประเทศต่างๆ คุณอาจพบสกุลเงินที่แตกต่างกัน ระบบ ERP สากลจะช่วยติดตามความต้องการทางบัญชีโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน
 • คุณต้องจ่ายภาษีในประเทศต่างๆ หรือไม่
  ระบบ ERP สากลสามารถช่วยให้คุณตามทันและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีปัจจุบันและกฎระเบียบการรายงานในหลายประเทศและพื้นที่ภูมิศาสตร์
 • คุณมีศูนย์ข้อมูลทั่วโลกหรือไม่
  แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจทำงานอยู่ในประเทศเดียว แต่การดำเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณที่อยู่นอกประเทศบ้านเกิดอาจมีข้อบังคับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ERP สากลสามารถช่วยจัดการความจำเป็นในการรายงานของหลายๆ ประเทศ
 • คุณเพิ่งซื้อบริษัทใหม่หรือคุณมีการขยายตลาดในอนาคตของคุณหรือไม่
  การซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการใหม่ส่งผลให้มีการรายงาน เครื่องมือ และข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจำเป็นต้องรวมเข้ากับระบบของคุณ ระบบ ERP สากลจะเป็นประโยชน์ หากคุณต้องการเชื่อมโยงระบบจากบริษัทที่แตกต่างกัน

หากสถานการณ์เหล่านี้เป็นแบบเดียวกับธุรกิจของคุณ ระบบ ERP สากลอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติในหลายแผนกและสายงานของธุรกิจคุณ

คุณลักษณะและประโยชน์ของระบบ ERP สากล

ระบบ ERP สากลมีคุณลักษณะมากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของธุรกิจคุณ คุณลักษณะสำคัญบางประการและประโยชน์ของระบบ ERP สากลมีดังนี้:

 • การกำหนดมาตรฐานและความสอดคล้อง
  สร้างและดูแลรูปแบบการดำเนินงานทั่วโลกด้วยเมตริกที่เป็นมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน
 • ระบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพ
  เพิ่มศักยภาพให้พนักงานมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจโดยการกำจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง
 • นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้
  ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการรักษาไว้ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานระดับโลกที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง
  ลดความเสี่ยงด้วยการติดตามและตรวจสอบข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานที่ตั้งและพื้นที่ภูมิศาสตร์ทุกแห่ง
 • การดำเนินงานที่คล่องตัว
  ปรับปรุงการมองเห็นและขจัดปัญหาคอขวดด้วยการสร้างการทำงานที่ราบรื่นกว่าที่เคยเป็นมา
 • ต้นทุนที่ลดลง
  ปรับปรุงการควบคุมงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

สิ่งที่ควรมองหาในระบบ ERP สากล

เมื่อพิจารณาระบบ ERP สากล การตรวจสอบว่าความท้าทายหลักของคุณคืออะไร ข้อมูลใดบ้างที่อาจต้องรวมเข้าด้วยกัน และสิ่งใดที่ต้องรวมไว้ในระบบของคุณ จะเป็นประโยชน์ ข้อมูลนี้จะช่วยคุณค้นหาระบบที่มีคุณลักษณะที่คุณต้องการ ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรพิจารณาเมื่อคุณประเมิน ERP สากลที่เป็นไปได้:

ทันสมัยและเชื่อมต่อกัน

พิจารณาระบบที่ช่วยเชื่อมต่อระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมดของคุณ อย่ามุ่งเน้นที่ ERP เพียงอย่างเดียว แต่ให้มองที่ปัญญาประดิษฐ์ สื่อสังคม แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่องทางการสื่อสารทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลของคุณด้วย

สามารถปรับเปลี่ยนได้

ค้นหาระบบที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ โดยให้คุณผสานรวมกับเทคโนโลยีต่างๆ ขยายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ และสร้างโซลูชันใหม่ๆ ตามที่คุณต้องการ

ราบรื่นและปรับขนาดได้

ยิ่งระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เพื่อให้มีการสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวและมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น


ค้นพบ Microsoft Dynamics 365

พลิกโฉมธุรกิจของคุณสำหรับยุคดิจิทัลด้วย Microsoft Dynamics 365 แอปพลิเคชันทางธุรกิจอัจฉริยะที่ผสานรวมความสามารถของ ERP ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ขจัดการแยกส่วนในธุรกิจของคุณด้วยระบบที่เชื่อมต่อ ซึ่งทำให้คุณเห็นมุมมองการขายและการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว