ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
A person seated in front of a desk with two monitors

Accelerate your Dynamics 365 implementation

Implement high-quality solutions successfully with expert guidance based on FastTrack for Dynamics 365 best practices.

ใช้งานจริงอย่างมั่นใจ

Get the maximum value from your cloud investment with Success by Design, the Microsoft methodology for architecting, building, and deploying Dynamics 365 solutions.

Initiate

Use a systematic approach for successful cloud deployment.

Implement

Design the solution to meet your business objectives.

Prepare

Assess go-live readiness and drive user adoption.

Operate

Maintain the long-term health of your solution.

Engage with Success by Design experts

Design, deploy, and adopt Dynamics 365 solutions—all at your own pace. Built on the Success by Design methodology, the FastTrack for Dynamics 365 program gives eligible customers access to proactive guidance, workshops, checklists, go-live reviews, and more.

Benefits of FastTrack for Dynamics 365

Validate the architecture and design of your solution with guidance based on recommended practices.

Mitigate risk and overcome deployment blockers with documentation and training from the FastTrack team.

Connect with product experts and user communities to adopt new features and capabilities.

ลูกค้าจริง ผลลัพธ์จริง

รูปภาพ The Heico Companies

"เราได้รับความช่วยเหลือและแนวทางจากทีม Microsoft FastTrack และทีม Customer Success Management ซึ่งช่วยเราในการจัดการกับปัญหาท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก"

Saugaat Narula
Vice President ของ Program Management Office,
The Heico Companies

รูปภาพ Danish Agro

"Microsoft ให้การสนับสนุนและแนวทางแก่เราเกี่ยวกับเส้นทางที่ควรไปและวิธีการใช้งานจริง โดยได้ให้คําตอบและการอัปเดตแก่เราอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยแนะแนวทางให้เราและลดความซับซ้อน"

Thavarajah Sabanathan
Dynamics 365 Solutions Architect, Danish Agro

รูปภาพ Wonder Cement

"เมื่อมีทีม EY และ FastTrack for Dynamics 365 ที่คอยช่วยเรา เราจึงสามารถจัดการกับปัญหาท้าทายต่างๆ"

Arun Attri
Vice President (IT), Wonder Cement

รูปภาพ CRC Industries

"การทำงานร่วมกับ FastTrack และวิศวกรอื่นๆ ของ Microsoft ช่วยปรับปรุงความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและคุณลักษณะมาตรฐานหลายอย่างให้ดีขึ้นต่อไป"

William McLendon
Global Manager Business Applications, CRC Industries

รูปภาพ Okuma America

"เราทราบถึงความสำคัญที่ลูกค้าต้องเชื่อมโยงกับเราโดยตรง เราได้รับความพึงพอใจเช่นเดียวกันเมื่อได้ทำงานร่วมกับสมาชิกทีม Microsoft โดยตรง ซึ่งสามารถช่วยเหลือเราเกี่ยวกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงได้"

Jim King
President และ Chief Operating Officer, Okuma America

Browse resources

Explore learning modules and on-demand resources to help you get started with Dynamics 365.

A person drawing on a whiteboard while several others look on

Success by Design

Learn how to use the Success by Design framework to design, build, and deploy Dynamics 365 solutions.

เข้าร่วมหลักสูตร
A person looking at a laptop, presumably reading about product and program updates

FastTrack Blog

Learn about the latest Dynamics 365 product and FastTrack program updates.

อ่านบล็อก
A person giving a tech talk

FastTrack TechTalks

Watch in-depth sessions on product capabilities, tools, and best practices—live or on demand.

ดูเดี๋ยวนี้