ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

FastTrack Recognized Solution Architects—Dynamics 365

ทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ยกย่องสถาปนิกโซลูชันในด้านการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสถาปัตยกรรมอย่างลึกซึ้ง และสร้างโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าในระหว่างการมีส่วนร่วมที่ดูแล Dynamics 365 FastTrack โดยทั่วไป FastTrack Recognized Solution Architect มักทำงานกับคู่ค้าผู้วางระบบด้วยแนวทาง Dynamics 365 อ่านเกี่ยวกับสถาปนิกที่สร้างความแตกต่างนี้

กำลังแสดง 12 จาก 65 สถาปนิก

Unified Operations

รูปภาพของ Christian Winzeler

Christian Winzeler


Principal, RSM US LLP

 • ประสบการณ์ 20 ปี กับแอปพลิเคชัน ERP ของ Dynamics 365
 • 11 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 2 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม

Customer Engagement

รูปภาพของ Christopher Kenyon

Christopher Kenyon


Senior Architect, Hitachi Solutions America, Ltd.

 • ประสบการณ์ 14 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 8 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 4 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: การผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูง การดูแลรักษาสุขภาพ ประกันภัย บริการทางการเงิน เชื้อเพลิงหมุนเวียน โทรคมนาคม

Customer Engagement

รูปภาพของ Christopher Strauß

Christopher Strauß


Senior Manager, ORBIS SE, Germany

 • ประสบการณ์ 15 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 14 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 5 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค การผลิต การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การสร้างเครื่องจักรยานยนต์

Unified Operations

รูปภาพของ David Brown

David Brown


Director, Business Applications Solution & Technical Architect, Avanade, United States

 • ประสบการณ์ 21 ปี กับแอปพลิเคชัน ERP ของ Dynamics 365
 • 12 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 6 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: บริการสำหรับเที่ยวบิน การจัดจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ การผลิต การบำรุงรักษาอากาศยาน การสร้างแฟรนไชส์

Customer Engagement

รูปภาพของ David Gabathuler

David Gabathuler


Senior Solution Architect, ORBIS Schweiz AG, Switzerland

 • ประสบการณ์ 19 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 24 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 14 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: การผลิต การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การสร้างเครื่องจักร การศึกษา บริการทางการเงินและ ทางวิชาชีพ

Unified Operations

รูปภาพของ Donald Clark

Donald Clark


Enterprise Architect, Alithya USA, Inc.

 • ประสบการณ์ 19 ปี กับแอปพลิเคชัน ERP ของ Dynamics 365
 • 7 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 2 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: การผลิต

Customer Engagement

รูปภาพของ Fabrice Kwetchet

Fabrice Kwetchet


Senior Solution Architect, Prodware Belgium

 • ประสบการณ์ 15 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 6 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 7 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: บริการทางการเงิน พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง การผลิต ภาครัฐ

Customer Engagement

รูปภาพของ Faiz Muhammad

Faiz Muhammad


Solution Architect, Mazik Global Inc., United Kingdom

 • ประสบการณ์ 11 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 16 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 3 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: การดูแลรักษาสุขภาพ, ภาครัฐ, การผลิต, บริการทางการเงิน

Customer Engagement

รูปภาพของ Gangadhar Banakar

Gangadhar Banakar


Lead Solution Architect, EY India

 • ประสบการณ์ 13 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 7 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 4 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: ภาครัฐ, หน่วยงานภาครัฐ, บริการทางการเงิน, น้ำมันและก๊าซ, บริการทางวิชาชีพ

Unified Operations

รูปภาพของ Gertjan van der Linden

Gertjan van der Linden


Principal Solution & Technical Architect, Avanade, Netherlands

 • ประสบการณ์ 16 ปี กับแอปพลิเคชัน ERP ของ Dynamics 365
 • 11 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 8 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: การค้าปลีก การบริการและการค้า การจัดจำหน่าย

Customer Engagement

รูปภาพของ Grégory Mao

Grégory Mao


Solution Architect, Avanade, Spain

 • ประสบการณ์ 8 ปี กับแอปพลิเคชัน CRM ของ Dynamics 365
 • 12 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 3 โครงการ FastTrack

Unified Operations

รูปภาพของ Gudni Vilmundarson

Gudni Vilmundarson


Principal Solution Architect, Amicis Solutions, United States

 • ประสบการณ์ 18 ปี กับแอปพลิเคชัน ERP ของ Dynamics 365
 • 13 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 5 โครงการ FastTrack
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: การค้าปลีกแบบพิเศษ ร้านสะดวกซื้อ บริการท่องเที่ยว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดการมีสิทธิ์และกระบวนการเสนอชื่อสำหรับ FastTrack Recognized Solutions Architects