ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเสนอชื่อ Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect

แบดจ์ Dynamics สำหรับ Fasttrack Recognized Solution Architect
แบดจ์ Power Platform สำหรับ Fasttrack Recognized Solution Architect

การเสนอชื่อ Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect

ทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ Microsoft Business Applications และ Platform จะมอบตำแหน่ง FastTrack Recognized Solution Architect ให้แก่สถาปนิกโซลูชันระดับองค์กรที่แสดงความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอและสร้างโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะทำงานให้กับคู่ค้าผู้รวมระบบซึ่งอาจเป็นผู้เสนอชื่อสถาปนิกโซลูชันเพื่อยกย่องความเชี่ยวชาญของพวกเขา

ทำไมต้องเสนอชื่อ

 • โพรไฟล์ของสถาปนิกที่ได้รับการยกย่อง และคู่ค้าที่พวกเขาทำงานด้วย มีระบุอยู่ในเว็บไซต์ สถาปนิก Microsoft Dynamics 365 และ Power Platform 1
 • คู่ค้าอาจระบุจำนวนสถาปนิกที่ได้รับการยกย่องในเอกสารส่งเสริมการขายของพวกเขา และอาจนำลูกค้าที่คาดหวังไปยังหน้าโพรไฟล์สถาปนิกที่เป็นที่ได้รับการยกย่อง
 • สถาปนิกที่ได้รับการยกย่องจะได้รับป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแชร์บน LinkedIn และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ
1 คู่ค้าและสถาปนิกอาจเลือกไม่รับรายชื่อนี้ได้

กระบวนการเสนอชื่อและประเมินผล

 • ไปที่แบบฟอร์มใบสมัครทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อกําหนดการมีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อสถาปนิกโซลูชัน กําหนดเวลาสิ้นสุดคือ 15 ธันวาคม
 • สถาปนิกโซลูชันกลุ่มหนึ่งจากทีมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ประเมินผู้สมัครตามสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและคุณภาพโซลูชันโครงการของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครจะถูกประเมินเกี่ยวกับ:
  • ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
  • ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำ
  • ระดับของความซับซ้อนที่สัมพันธ์กับการใช้งานของลูกค้า
  • คุณภาพของการออกแบบสถาปัตยกรรม และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว
 • กระบวนการประเมินจะใช้เวลา 8 - 12 สัปดาห์ ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดสินผ่านทางอีเมล พร้อมกับขั้นตอนถัดไปสำหรับสถาปนิกที่ผ่านการคัดเลือก

แบบฟอร์มและความต้องการ