ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การเสนอชื่อ Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect—Power Automate 2024

การเสนอชื่อ Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect—Power Automate

ทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Power Automate จะมอบตำแหน่ง FastTrack Recognized Solution Architect ให้แก่สถาปนิกโซลูชันระดับองค์กรที่แสดงความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอและสร้างโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะทำงานให้กับคู่ค้าผู้รวมระบบซึ่งอาจเป็นผู้เสนอชื่อสถาปนิกโซลูชันเพื่อยกย่องความเชี่ยวชาญของพวกเขา

ทำไมต้องเสนอชื่อ

 • โปรไฟล์ของสถาปนิกที่ได้รับการยกย่อง และคู่ค้าที่พวกเขาทำงานด้วย มีระบุอยู่ในหน้า FastTrack Recognized Solution Architects—Power Platform*

 • คู่ค้าอาจระบุจำนวนสถาปนิกที่ได้รับการยกย่องในเอกสารส่งเสริมการขายของพวกเขา และอาจนำผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปยังหน้าโปรไฟล์สถาปนิกที่ได้รับการยกย่อง

 • สถาปนิกที่ได้รับการยกย่องจะได้รับป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแชร์บน LinkedIn และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ

*คู่ค้าและสถาปนิกอาจเลือกไม่รับรายชื่อนี้ได้

กระบวนการเสนอชื่อและประเมินผล

 • คู่ค้าเสนอชื่อสถาปนิกโซลูชันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้แบบฟอร์มนี้ เวลาสิ้นสุดคือวันที่ 15 ธันวาคม

 • สถาปนิกโซลูชันกลุ่มหนึ่งจากทีมวิศวกรรม Power Automate จะเป็นผู้ประเมินผู้สมัครตามสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและคุณภาพโซลูชันโครงการของพวกเขา

 • ผู้สมัครจะถูกประเมินเกี่ยวกับ:

  • ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
  • ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำ
  • ระดับของความซับซ้อนที่สัมพันธ์กับการใช้งานของลูกค้า
  • คุณภาพของการออกแบบสถาปัตยกรรม และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

 • กระบวนการประเมินจะใช้เวลา 8 - 12 สัปดาห์ ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดสินผ่านทางอีเมล พร้อมกับขั้นตอนถัดไปสำหรับสถาปนิกที่ผ่านการคัดเลือก

ข้อกําหนดการมีสิทธิ์

ผู้สมัครต้อง:

 • ต้องมีประสบการณ์กับ Power Automate อย่างน้อยสองปี และมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (Microsoft 365, Azure หรือ Dynamics 365) หรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์อย่างน้อย 5 ปี

 • มีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในตำแหน่งสถาปนิกโซลูชัน

 • เป็น Microsoft Power Platform Solution Architect Expert (PL-600) ที่ได้รับการรับรอง หรือ นักพัฒนากระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ของ Microsoft Power Automate

 • เป็นหัวหน้าสถาปนิกในโครงการที่เกี่ยวกับการใช้งาน Power Automate ของลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งโครงการ โดยมีโฟลว์ระบบคลาวด์และโฟลว์เดสก์ท็อปที่มีความสำคัญต่อภารกิจอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนในการผลิตภายในองค์กรของลูกค้า

 • รับผิดชอบสถาปัตยกรรมและการออกแบบของโครงการที่เกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าอย่างน้อยสองโครงการ

 • ทำงานในองค์กรคู่ค้าของ Microsoft ที่มีความสามารถระดับ Gold อย่างน้อยหนึ่งรายการและอยู่ในขั้นตอนของการบรรลุความเชี่ยวชาญขั้นสูงของระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

 • เคยสร้างโซลูชันโดยใช้ Microsoft Dataverse, Microsoft Power Virtual Agents, Microsoft Power Automate (ทั้งโฟลว์ระบบคลาวด์และโฟลว์เดสก์ท็อป), การผสานรวมกับระบบหลายระบบ, บริการ Microsoft Power Platform อื่นๆ (AI Builder, การจัดการเอกสาร, ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการ ฯลฯ), บริการ Azure ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง และสามารถแสดงหลักฐานของประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นแบบเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้

ข้อมูลของผู้สมัคร

* ฟิลด์ที่ต้องระบุ

คุณสมบัติ

โครงการ Power Automate

ระบุโครงการลูกค้า 2-4 โครงการ

โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4