ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Power BI 2022

Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Power BI

ทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Power BI จะมอบตำแหน่ง FastTrack Recognized Solution Architect ให้แก่สถาปนิกโซลูชันระดับองค์กรที่แสดงความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอและสร้างโซลูชันคุณภาพสูงสำหรับลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะทำงานให้กับคู่ค้าผู้รวมระบบซึ่งอาจเป็นผู้เสนอชื่อสถาปนิกโซลูชันเพื่อยกย่องความเชี่ยวชาญของพวกเขา

ทำไมต้องเสนอชื่อ

 • โพรไฟล์ของสถาปนิกที่ได้รับการยกย่อง และคู่ค้าที่พวกเขาทำงานด้วย มีระบุอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Power Platform1

 • คู่ค้าอาจระบุจำนวนสถาปนิกที่ได้รับการยกย่องในเอกสารส่งเสริมการขายของพวกเขา และอาจนำลูกค้าที่คาดหวังไปยังหน้าโพรไฟล์สถาปนิกที่เป็นที่ได้รับการยกย่อง

 • สถาปนิกที่ได้รับการยกย่องจะได้รับป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแชร์บน LinkedIn และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ

 • สถาปนิกที่ได้รับการยกย่องจะได้รับการอ้างถึงเป็นกรณีพิเศษในการปราศรัย Microsoft Business Applications Summit ประจําปี

1คู่ค้าและสถาปนิกอาจเลือกไม่รับรายชื่อนี้ได้

กระบวนการเสนอชื่อและประเมินผล

 • คู่ค้าเสนอชื่อสถาปนิกโซลูชันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้แบบฟอร์มนี้เวลาสิ้นสุดคือวันที่ 30 ธันวาคม

 • สถาปนิกโซลูชันกลุ่มหนึ่งจากทีมวิศวกรรม Power BI จะเป็นผู้ประเมินผู้สมัครตามสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและคุณภาพโซลูชันโครงการของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครจะถูกประเมินเกี่ยวกับ:

  • ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคและความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
  • ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำ
  • ระดับของความซับซ้อนที่สัมพันธ์กับการใช้งานของลูกค้า
  • คุณภาพของการออกแบบสถาปัตยกรรม และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

 • กระบวนการประเมินจะใช้เวลา 8 - 12 สัปดาห์ ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดสินผ่านทางอีเมล พร้อมกับขั้นตอนถัดไปสำหรับสถาปนิกที่ผ่านการคัดเลือก

ข้อกําหนดการมีสิทธิ์

ผู้สมัครต้อง:

 • มีประสบการณ์กับ Power BI อย่างน้อยสองปี และมีประสบการณ์กับโซลูชัน BI ระดับองค์กรอย่างน้อยห้าปี

 • มีประสบการณ์เป็นสถาปนิก BI ในระดับองค์กรอย่างน้อยสองปี

 • ทำงานกับคู่ค้าที่มีการรับรองในระดับ Gold ในด้านความสามารถ การวิเคราะห์ข้อมูล MPN

 • เป็นหัวหน้าสถาปนิกในการปรับใช้งาน Power BI ในการผลิตอย่างน้อยสองปี โดยมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อย่างน้อย 200 ราย โดยเฉพาะลูกค้าที่จัดการด้วย CAT

ข้อมูลของผู้สมัคร

* ฟิลด์ที่ต้องระบุ

คุณสมบัติ

โครงการ Power BI

ระบุโครงการลูกค้า 2-4 โครงการ

โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4

1ความซับซ้อนหมายถึงจํานวนของแหล่งข้อมูล ขนาดข้อมูลรวม จํานวนของรายงานและผู้ใช้ และคุณสมบัติขั้นสูงของ Power BI เช่น กระแสข้อมูล, ความปลอดภัย, ปัญญาประดิษฐ์ และการรักษาความปลอดภัยระดับแถว