ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสามารถของ Dynamics 365 Field Service

มอบประสบการณ์ของลูกค้าที่เหนือระดับ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับแดชบอร์ดการดูแล Dynamics 365 Field Service

ความสามารถ

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

 • ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือว่าให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น

 • ช่วยให้การทำงานมีความสอดคล้องกันและเชื่อถือได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและลดต้นทุน

 • ช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันจากระยะไกลได้

 • ใช้หลักการทำงานร่วมกันแบบผสมความเป็นจริง

 • ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

 • ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัย

 • ปิดช่องว่างทางความรู้

 • ปรับใช้กับงานของคุณในแบบเรียลไทม์

 • สร้างห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัวและเชื่อมต่อกัน

 • ปรับปรุงการวางแผนและการผลิต

 • เพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงานสูงสุด

โซลูชัน Microsoft AppSource สำหรับ Field Service

สำรวจบริการให้คำปรึกษาและโซลูชันในตัว

Two people in helicopter hanger working on a tablet

Get started with Dynamics 365 Field Service

Two people in helicopter hanger working on a tablet