ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสามารถของ Dynamics 365 Field Service

พลิกโฉมการดำเนินงานด้านการบริการของคุณและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วย AI แบบรู้สร้าง, อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และความเป็นจริงผสม

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับแดชบอร์ดการดูแล Dynamics 365 Field Service

ความสามารถ

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

 • ช่วยให้งานของตัวแทนง่ายขึ้น

 • เปิดใช้งานระบบบริการตนเองแบบอัจฉริยะ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

 • ช่วยให้พนักงานที่อยู่ห่างไกลสามารถทำงานร่วมกันได้

 • ใช้การทำงานร่วมกันแบบความเป็นจริงผสม

 • เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ในทันที

 • ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัย

 • ปิดช่องว่างทางความรู้

 • ปรับใช้กับงานของคุณในแบบเรียลไทม์

 • จัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ทั้งหมด

 • สร้างโรงงานอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน

 • สร้างระบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพให้การเติมสินค้า

โซลูชัน Microsoft AppSource สำหรับ Field Service

สำรวจบริการให้คำปรึกษาและโซลูชันในตัว

คนสองคนในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังใช้แท็บเล็ต

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Field Service

คนสองคนในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังใช้แท็บเล็ต

1Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, 24 ตุลาคม 2022, Jim Robinson และ Leif-Olof Wallin Gartner เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการ และ Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ และได้รับอนุญาตให้ใช้ในที่นี้ สงวนลิขสิทธิ์

Gartner ไม่ได้รับรองผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปรากฏในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ฉบับนี้ และไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับคะแนนการจัดอันดับสูงสุดหรือที่ได้รับการกำหนดแบบอื่นๆ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ของ Gartner จะประกอบไปด้วยความคิดเห็นจากองค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรเข้าใจว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันต่างๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันต่างๆ เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ