ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดูการสาธิตของ Dynamics 365 Field Service

เปลี่ยนบริการภาคสนามของคุณให้เป็นศูนย์กลางผลกําไรโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ ที่เชื่อมต่อ

สำรวจเพิ่มเติม

องค์กรด้านบริการภาคสนามที่ใช้ AI

ดูว่าทีมภาคสนามที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจะหนีจากรูปแบบการทำงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างไร

อ่านบล็อก

เรียนรู้การประหยัดต้นทุนและประโยชน์ทางธุรกิจ

อ่าน The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Field Service ซึ่งเป็นการศึกษาที่ดําเนินการโดย Forrester Consulting

รับการศึกษา

ใช้ความเป็นจริงผสมเพื่อเพิ่มบริการภาคสนาม

Dynamics 365 Remote Assist

ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทำงานร่วมกันจากสถานที่ต่างๆ ด้วย Remote Assist บนอุปกรณ์ HoloLens, Android หรือ iOS

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Guides

ช่วยให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้นด้วย Guides ในอุปกรณ์ HoloLens โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่งมอบบริการเชิงรุกด้วย Microsoft Cloud for Manufacturing

ลดต้นทุนการดำเนินงานและส่งมอบบริการแบบครบวงจรที่ราบรื่นด้วยโซลูชัน connected field service