ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365 Field Service

ส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าเพื่อจัดส่งทรัพยากรที่เหมาะสมไปให้ถูกสถานที่ภายในเวลาที่กำหนด

Dynamics 365 Field Service

 

$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

Get complete field service management, including step-by-step guides and remote expert assistance.

ราคาที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

Add-in สำหรับ Field Service

1 การกำหนดราคายอมรับ Resource Scheduling Optimization ของผู้เช่ารายเดียว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Customer Service

 

$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

รักษาลูกค้าให้อยู่กับคุณในระยะยาว

Compare Field Service plans

Easily identify the capabilities that are best suited to your business needs.

Dynamics 365 Field Service products

จำกัด

Limited  

รวม

Included  

Add-in

Add-in
  • Field Service
Field Service
App access from the web, on mobile, and through Microsoft 365

รวม

AI assistance from Copilot in Dynamics 365 Field Service for work order creation and updates, scheduling, and summarization

รวม

Access to Dynamics 365 Guides and Dynamics 365 Remote Assist 1

รวม

Technician performance analysis

รวม

Vendor and contractor management

รวม

Planned maintenance agreements

รวม

Returns processing

รวม

Scheduling and resource dispatching

รวม

1Dynamics 365 Guides is in the Field Service mobile app for Dynamics 365 Contractor.

รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล

99% or above uptime SLA

ทำงานกับ Microsoft 365 และ LinkedIn

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ

บุคคลที่กำลังทำงานบนแท็บเล็ตหน้าเฮลิคอปเตอร์

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Field Service

บุคคลที่กำลังทำงานบนแท็บเล็ตหน้าเฮลิคอปเตอร์