ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทรัพยากรใน Dynamics 365 Field Service

สำรวจการวิจัยของนักวิเคราะห์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dynamics 365 Field Service

บุคคลกำลังอ่านรายงาน
บุคคลกำลังอ่านรายงาน

การวิจัยของนักวิเคราะห์และเครื่องมือ

โลโก้ Gartner

Microsoft ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำใน Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management ประจำเดือนตุลาคม 20221

โลโก้ Forrester

ประมาณการ Total Economic Impact™ ของ Dynamics 365 Field Service ด้วยโปรแกรมคำนวณ ROI

ดูการทำงานของ Field Service

บุคคลคนหนึ่งอยู่ที่ทำงาน

Phillips Corporation ปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัยและเพิ่มรายได้โดยใช้ Field Service

อ่านเรื่องราว
รูปภาพเรื่องราวของ Team Rubicon

Team Rubicon จะเพิ่มประสิทธิภาพลอจิสติกส์และระดมกำลังอาสาสมัครเพิ่มขึ้นด้วย Dynamics 365 Field Service

อ่านเรื่องราว
ครอบครัวหนึ่งกำลังโพสท่า

Santam ใช้ Microsoft Dynamics 365 Field Service เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเรื่องราว
รูปภาพเรื่องราวของ Pepsi

G&J Pepsi-Cola Bottlers เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า รายได้ และการประหยัดต้นทุน

อ่านเรื่องราว
รูปภาพของ UD Truck

UD Trucks เร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลา

อ่านเรื่องราว

การฝึกอบรม

เริ่มต้นใช้งาน Field Service Mobile

กำหนดค่า Field Service

กำหนดค่าทรัพยากรที่สามารถจองได้ใน Field Service

บุคคลสวมใส่หมวกนิรภัยที่กำลังทำงานบนแล็ปท็อป

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Field Service

บุคคลสวมใส่หมวกนิรภัยที่กำลังทำงานบนแล็ปท็อป

1Gartner เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการ และ Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ และได้รับอนุญาตให้ใช้ในที่นี้ สงวนลิขสิทธิ์ Gartner Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, Rick LaFond, Julian Poulter, Jeffrey L. Cohen, Matt Wakeman และ Jeff Goldberg, 19 กันยายน 2022

Gartner ไม่ได้รับรองผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปรากฏในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ฉบับนี้ และไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับคะแนนการจัดอันดับสูงสุดหรือที่ได้รับการกำหนดแบบอื่นๆ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ของ Gartner จะประกอบไปด้วยความคิดเห็นจากองค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรเข้าใจว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันต่างๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันต่างๆ เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ