ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Dynamics 365 Finance

เพิ่มการมองเห็นทางการเงินและผลกำไรสูงสุด

ก้าวทันกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พลิกโฉมรูปแบบทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อม ตอบสนอง และเติบโตท่ามกลางการหยุดชะงัก

ภาพของการตัดสินใจทางการเงิน

ปรับปรุงการตัดสินใจทางการเงิน

ปรับปรุงสถานภาพของธุรกิจของคุณ ขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเติบโตโดยใช้เครื่องมือทางการเงินสำหรับการรายงาน การวิเคราะห์ที่ฝังตัว และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ภาพของกระบวนการทางธุรกิจ

ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ

ผสานรวมซอฟต์แวร์ด้านการเงินเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลักและปรับการทำงานที่น่าเบื่อและเสียเวลาให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รองรับรูปแบบธุรกิจที่กำลังพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุด

รูปภาพของการเรียกเก็บเงินตามการสมัครใช้งาน

สร้างผลกระทบและลดต้นทุน

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยกระบวนการอัตโนมัติ การควบคุมงบประมาณ ความฉลาดทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะห์

รูปภาพของการกำหนดค่าการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ลดความเสี่ยงทั่วโลก

ลดความซับซ้อนของการรายงานตามกฎระเบียบ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และการชำระเงินทั่วโลกโดยใช้ผังบัญชีที่อิงตามกฎและมีคำแนะนำ และบริการกำหนดค่าที่ไม่ต้องเขียนโค้ด

โลโก้ Forrester

The Total Economic ImpactTM of Microsoft Dynamics 365 Finance

อ่านการศึกษานี้จากเดือนกรกฎาคม ปี 2022 ซึ่งดำเนินการโดย Forrester Consulting ในนามของ Microsoft เพื่อเรียนรู้ว่าการปรับใช้ Dynamics 365 Finance ทำให้มี ROI ที่มากและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 3.5 ล้าน USD ได้อย่างไร

122%

ROI ด้วย Dynamics 365 Finance ตลอดสามปี1

3.5 ล้านดอลลาร์

การลดต้นทุนต่าง ๆ1

55%

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายการเงิน2

วิธีที่ลูกค้าใช้ Finance

รูปภาพ Bel Power Protect connect

การเพิ่มการมองเห็นและความคล่องตัวทางการเงิน

Bel Fuse ใช้ประโยชน์จากมุมมองข้อมูลทางการเงินทั่วโลกเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนได้ดีขึ้น

รูปภาพ Coca-Cola Beverages Africa

การปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงิน

Coca-Cola Beverages Africa เปลี่ยนไปใช้โซลูชันของ Microsoft เพื่ออัปเกรดการดําเนินงานทางการเงิน พัฒนาการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และผลักดันความสามารถด้าน HR โดยใช้การวิเคราะห์ที่รัดกุม

รูปภาพ Hitachi

การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

Hitachi เร่งขยายสาขาไปทั่วโลกโดยไม่ลดการตรวจสอบควบคุม โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบธุรกิจในแต่ละประเทศ

รูปภาพ Fieldfisher

การรวมข้อมูลระหว่างการดําเนินงานต่างๆ

บริษัทกฎหมายระหว่างประเทศ Fieldfisher ใช้ Dynamics 365 เพื่อรวมแอปพลิเคชันธุรกิจเข้าด้วยกันและเอาชนะคู่แข่งได้ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอน

รูปภาพของ ตระหนักถึงความสอดคล้องในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ตระหนักถึงความสอดคล้องในการปฏิบัติงานมากขึ้น

Dah Chong Hong เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินได้อย่างมาก ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานและเวลาในการดำเนินการลดลง

รูปภาพของ การได้รับข้อมูลเชิงลึกเชิงทำนายและขับเคลื่อนด้วย AI

การได้รับข้อมูลเชิงลึกเชิงทำนายและขับเคลื่อนด้วย AI

GN Group รวมข้อมูลทางการเงินเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเชิงทำนายและขับเคลื่อนด้วย AI และปรับตัวได้เร็วขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของคุณ

เป็นมากกว่าการจัดการทางการเงินเชิงธุรกรรมเพื่อดำเนินงานเชิงรุกที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ ปกป้องรายได้ ลดความเสี่ยง และลดต้นทุน

  • พื้นที่ทำงานตามบทบาทที่ใช้ง่าย
  • การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ที่ชาญฉลาด
  • การรายงานและการวิเคราะห์แบบองค์รวม
รูปภาพของข้อมูลเชิงลึกที่เข้าถึงได้
  • สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติ
  • การรับรู้รายได้ที่ลดขั้นตอนลง
  • การออกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายแบบไร้สัมผัส
รูปภาพของกระบวนการเสริม
  • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คุ้มค่า
  • บริการตามกฎระเบียบที่ครอบคลุม
รูปภาพของการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบง่ายๆ

ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ

Microsoft ขึ้นแท่นเป็นผู้นำใน Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ประจำเดือนกันยายน 20223

รูปภาพผู้หญิงที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

รูปภาพผู้หญิงที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป

1 ผลลัพธ์มากกว่าสามปีสำหรับองค์กรแบบผสมผสาน โดยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่สัมภาษณ์ The Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Finance, กรกฎาคม 2022

2 ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 55 เปอร์เซ็นต์, The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Finance, กรกฎาคม 2022

3 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 กันยายน 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith

Gartner เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการ และ Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้งานในที่นี้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์

Gartner ไม่ได้รับรองผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ อย่างเป็นทางการ ดังที่ระบุในการเผยแพร่งานวิจัย และไม่ได้แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้จำหน่ายหรือการออกแบบอื่นๆ ที่มีอันดับสูง การเผยแพร่งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรการวิจัยของ Gartner ซึ่งไม่ควรระบุว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธการรับประกันต่างๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันต่างๆ เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ