ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365 Finance

ปรับตัวให้เร็วขึ้น ทำงานอย่างชาญฉลาด และทำงานได้ดีขึ้นด้วย Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance

 

$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

โซลูชันการจัดการทางการเงินหลักที่ชาญฉลาด เป็นแบบอัตโนมัติ และเชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Supply Chain Management

 

$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปรับขนาดได้ ประกอบได้ ปลอดภัย และชาญฉลาด

Dynamics 365 Project Operations

 

$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

ขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจตามโครงการด้วย Dynamics 365 Project Operations

Dynamics 365 Human Resources

 

$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

สร้างสถานที่ทำงานที่บุคลากรและธุรกิจประสบความสำเร็จ

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365 และ LinkedIn

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป