ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรับแต่งประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินกับ Dynamics 365

สร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่รัดกุมและเร่งการเติบโตของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอัจฉริยะและกระบวนการอัตโนมัติ

ขับเคลื่อนธุรกิจบริการทางการเงินของคุณให้ก้าวหน้า

ปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

การหาลูกค้าใหม่

ดึงดูดลูกค้าคาดหวังโดยการปรับแต่งการโต้ตอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมฝ่ายขายโดยการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย

 • เร่งการหาลูกค้าใหม่ผ่านแคมเปญการตลาดแบบปรับแต่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีการเปิดใช้งาน AI
 • ปรับปรุงและนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย โดยการใช้แชทบอทอัจฉริยะเพื่อเริ่มการสนทนาเชิงรุก รับรองลูกค้าเป้าหมายล่วงหน้า และทำการเสนอราคา
 • ช่วยให้พนักงานธนาคารและผู้จัดการฝ่ายบริหารสัมพันธ์ลูกค้ามุ่งเน้นไปที่ลูกค้าคาดหวังที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงๆ โดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
 • มอบการโต้ตอบกับกลุ่มลูกค้าคาดหวังที่ราบรื่นและมีการปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ ในช่องทางต่างๆ รวมทั้งการประชุมเสมือนด้วย Microsoft Teams

การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า

ต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดายและทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความภักดี

 • รวบรวมข้อมูลการเงิน พฤติกรรม และข้อมูลพื้นฐานของบุคคลเพื่อสร้างมุมมอง 360 องศาสำหรับลูกค้า
 • เข้าถึงมุมมองทั้งหมดที่แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน พร้อมกับโอกาสในการขายพ่วง (Cross Selling) และการเพิ่มยอดขาย (Up Selling)
 • วางแผนและจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ตามช่องทางที่ลูกค้าต้องการ
 • มอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ราบรื่นผ่านช่องทางในสาขาปกติและแบบดิจิทัล
 • ลดความซับซ้อนของประสบการณ์ผู้ใช้โดยการสร้างเว็บไซต์แบบโต้ตอบที่มีโค้ดต่ำ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับข้อมูลทางการเงินของตนได้

ส่วนบริการลูกค้า

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยคาดการณ์ปัญหาของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

 • ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยใช้แชทบอทระบบการสนทนาอัจฉริยะแบบบริการตนเอง
 • ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก พร้อมให้การสนับสนุนแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึงประสบการณ์ดิจิทัลและประสบการณ์มนุษย์ที่สอดคล้องกัน
 • ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ที่แนะนำและมุมมองโดยรวมทั้งหมดของลูกค้า

การจัดการความเสี่ยง

ทำให้กระบวนการมีมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังแบบโค้ดต่ำและไม่ต้องใช้โค้ด

 • ช่วยป้องกันบัญชีออนไลน์ต่างๆ ไม่ให้มีการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะตรวจติดตามรูปแบบการฉ้อโกงที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
 • ลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการกำหนดมาตรฐานและทำให้กระบวนการแบบแมนนวลเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation - RPA)

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านกระบวนการอัตโนมัติ

 • เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความพอใจของพนักงานโดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงานด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation - RPA)
 • ลดต้นทุนและความเสี่ยงโดยการจัดซื้อทางอ้อมแบบอัตโนมัติ
 • เปิดใช้งานเครื่องมือแบบบริการตนเองสำหรับพนักงาน รวมไปถึงฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที การรายงานค่าใช้จ่าย การเบิก และสวัสดิการต่างๆ

เร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในการดำเนินการแบบอัตโนมัติและคาดการณ์ความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การหาลูกค้าใหม่

ดึงดูดลูกค้าคาดหวังโดยการปรับแต่งการโต้ตอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมฝ่ายขายโดยการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย

 • เร่งการหาลูกค้าใหม่ผ่านแคมเปญการตลาดแบบปรับแต่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีการเปิดใช้งาน AI
 • ปรับปรุงและนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย โดยการใช้แชทบอทอัจฉริยะเพื่อเริ่มการสนทนาเชิงรุก รับรองลูกค้าเป้าหมายล่วงหน้า และทำการเสนอราคา
 • ช่วยให้ทีมฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าคาดหวังที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงๆ โดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
 • มอบการโต้ตอบกับกลุ่มลูกค้าคาดหวังที่ราบรื่นและมีการปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ ในช่องทางต่างๆ รวมทั้งการประชุมเสมือนด้วย Microsoft Teams

การเริ่มต้นใช้งานของผู้ถือกรมธรรม์

ต้อนรับผู้ถือกรมธรรม์และทำให้ผู้ถือกรมธรรม์มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการอัตโนมัติในช่องทางที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก

 • รับมุมมอง 360 องศาสำหรับผู้ถือกรมธรรม์และแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดต่อไป
 • ปรับแต่งประสบการณ์ในช่องทางช่องทางปกติและดิจิทัล
 • กำหนดผู้ถือกรมธรรม์รายใหม่ให้กับตัวแทนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเส้นทางลูกค้าตามกฎการกำหนดตัวแทนที่ปรับแต่งได้
 • วางแผนและจัดเตรียมการมีส่วนร่วมเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ในช่องทางต่างๆ

ฝ่ายสนับสนุนผู้ถือกรมธรรม์

ช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาในช่องทางที่ตนเลือก

 • ตอบสนองความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์และตัวแทนได้รวดเร็วโดยใช้แชทบอทอัจฉริยะแบบบริการตนเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
 • เชื่อมโยงผู้ถือกรมธรรม์ ตัวแทน และผู้เจรจาตกลงในทุกช่องทางเพื่อการสนับสนุนที่เฉพาะตัว
 • ดูมุมมองโดยรวมทั้งหมดของลูกค้าเพื่อการสนับสนุนการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการจัดการความเสี่ยงด้วย AI และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้โค้ดต่ำและมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงความพอใจของพนักงาน และลดความเสี่ยงโดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานที่ต้องลงมือทำเองด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation - RPA)
 • เปิดใช้งานเครื่องมือแบบบริการตนเองสำหรับพนักงาน รวมไปถึงฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที การรายงานค่าใช้จ่าย การเบิก และสวัสดิการต่างๆ
 • ลดต้นทุนและความเสี่ยงโดยการจัดซื้อทางอ้อมแบบอัตโนมัติ
 • ช่วยป้องกันบัญชีออนไลน์ต่างๆ ไม่ให้มีการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะตรวจติดตามรูปแบบการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง

การเงิน

ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มการเติบโตและความคล่องตัว

 • จัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและการเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการคาดคะเนการชำระเงินของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเพิ่มการชำระเงินที่ตรงเวลา ปรับปรุงกระแสเงินสด และประหยัดเวลา
 • สัมผัสกับความสามารถด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปอย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงผังบัญชีที่ใช้กฎเป็นพื้นฐานและกำหนดค่าได้ ชั้นของการลงรายการบัญชีเพื่อจัดการ GAAP หลายรายการ และความสามารถในการจัดการสกุลเงินหลายสกุลเงินและการแปลภาษีเป็นภาษาท้องถิ่น
 • การสนับสนุนการเรียกเก็บเงินรวมถึงตัวเลือกการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับรูปแบบ ช่วงเวลา และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

การช่วยให้ผู้ให้บริการทางการเงินประสบความสำเร็จ

โลโก้ Metro Bank

"ระบบของเรามีความรวดเร็วและสะดวก...
พิมพ์เช็คและบัตรเดบิตได้ในไม่กี่นาที และมอบให้กับลูกค้าที่หน้างานได้อย่างง่ายดาย"

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

สำรวจผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Insights

รับมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ผสานรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการเงิน ในขณะที่ยังคงรักษาข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Sales

ปรับแต่งการโต้ตอบทั้งหมดและติดตามความสัมพันธ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความภักดี เพิ่มรายได้ต่อลูกค้า และแสวงหาโอกาสทางการขายใหม่ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Marketing

วางแผนและจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Customer Service

ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกในการมีส่วนร่วมแบบช่องทาง Omni และแบบบริการตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนตามที่พวกเขาคาดหวัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Finance

ตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินของคุณในแบบเรียลไทม์ คาดคะเนผลลัพธ์ในอนาคต และตัดสินใจด้วยการพิจารณาจากข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Fraud Protection

คุ้มครองบัญชีลูกค้า ปกป้องชื่อเสียงทางธุรกิจของคุณและผลกระทบต่อรายได้อันเนื่องมาจากการฉ้อโกงในการสร้างบัญชี/การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Customer Voice

ตอบข้อคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ และรวบรวมข้อคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรงผ่านแบบสำรวจที่ปรับแต่งให้เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม

Microsoft Power Platform

ทำงานร่วมกันเพื่อรับมือความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Power Platform วิเคราะห์ข้อมูล สร้างโซลูชัน ปรับกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ และสร้างตัวแทนเสมือน

เรียนรู้เพิ่มเติม
g

ช่วยสร้างสิ่งที่คุณต้องการด้วยโซลูชันทางการเงินของคู่ค้าบน AppSource

ปรับปรุงโซลูชันของคุณด้วย Microsoft Cloud for Financial Services

มอบประสบการณ์ ความพึงพอใจ และบริการที่ดีกว่าเดิม โดยนำเอาความสามารถทางการเงินของ Dynamics 365 มารวมกับ Azure, Microsoft 365 และ Microsoft Power Platform