ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงาน

บรรลุการเติบโตในด้านการผลิตอย่างยั่งยืนด้วย Dynamics 365

สร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

โซลูชันที่สร้างมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านการผลิตของคุณ

เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการผลิตของคุณโดยการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้ากับข้อมูล เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและลดการหยุดชะงัก เพื่อร่นเวลาในการออกสู่ตลาด ทั้งหมดมาพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

การออกแบบและการฝึกอบรม

แนะนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างรวดเร็ว

 • จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ
 • ปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
 • ปรับปรุงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิตด้วยคําแนะนําเกี่ยวกับงานแบบแฮนด์ฟรี

การวางแผนและการจัดหา

ช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินต่อไปได้โดยการคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

 • วางแผนการผลิตและการกระจายสินค้าแบบใกล้เคียงเวลาจริงด้วยบริการในหน่วยความจำ
 • ใช้การคาดการณ์ความต้องการด้วยระบบ AI
 • นำข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมารวมกันด้วยตัวเชื่อมต่อที่มีโค้ดต่ำ
 • ลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดซื้อด้วยการจัดการสัญญา การจัดหาวัสดุใหม่ในช่วงวิกฤติ และการเลือกผู้จัดจำหน่ายตามข้อมูลในอดีต
 • ลดความซับซ้อนและนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการที่ต้องลงมือทำเองด้วยแอปพลิเคชันที่มีโค้ดต่ำ

การผลิตและจัดจำหน่าย

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างความคล่องตัวในห่วงโซ่อุปทานของคุณ

 • รับการสนับสนุนการแยก การประมวลผล การผลิตโหมดผสมผสาน และ lean manufacturing
 • ผลักดันการผลิตที่ยั่งยืนด้วยโรงงานผลิตที่มีการเชื่อมต่อโดยใช้ IoT และ AI
 • เพิ่มความยืดหยุ่นและปรับขนาดการประมวลผลด้วยเอดจ์
 • ปฏิบัติตามใบสั่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดการคลังสินค้าและคำสั่งซื้ออัจฉริยะ
 • จีดการสินค้าคงคลังด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์

การจัดการสินทรัพย์

เพิ่มความยืดหยุ่นของคุณด้วยการเชื่อมต่อสินทรัพย์

 • เปิดใช้งานการบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้โดยใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์และ AI
 • นำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานทั่วๆ ไปด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (RPA)
 • ปรับปรุงการเรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานได้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี Mixed Reality

ฝ่ายขาย

สร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับลูกค้า

 • ปรับปรุงและทำให้ขั้นตอนการขายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อทำการขายให้กับลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ๆ และระบุโอกาสในการขายกับลูกค้าที่มีอยู่
 • ติดตามความต้องการของความสัมพันธ์และคุณภาพความสัมพันธ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
 • ปรับแต่งความมีส่วนร่วมของลูกค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว

ฝ่ายบริการ

เพิ่มความภักดีของลูกค้าโดยการให้บริการที่พิเศษ

 • บริการภาคสนามเชิงรุก รวมไปถึงการกำหนดเวลาด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพ
 • การสนับสนุนระยะไกลแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี Mixed Reality
 • ส่วนบริการลูกค้าแบบบริการตัวเองและช่องทาง Omni

ช่วยให้ผู้ผลิตพัฒนานวัตกรรม

Bel Fuse

"ทุกคนตั้งแต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจไปจนถึงผู้จัดการส่วนการผลิตของโรงงานทำงานกับ Dynamics 365 เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา"

Stefan Naude,
General Manager, Slovakia, Bel Fuse

สำรวจผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Supply Chain Management

เพิ่มผลผลิตของสินทรัพย์ให้ได้สูงสุด แก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของอุปทาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการคลังสินค้าแบบครบวงจร และปรับปรุงการวางแผนการขายและการดำเนินงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Customer Insights

รับมุมมองของลูกค้าแต่ละรายแยกกัน ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Remote Assist

ช่วยให้ช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานร่วมกันจากระยะไกลขณะทำการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Finance

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจรโดยจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ระดับการบริการ และแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานด้วยความสามารถในการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Customer Service

สร้างความแตกต่างของตลาดโดยเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ Product-as-a-Service ที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมุมมองลูกค้าแบบมุมมองเดียวในทุกจุดติดต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Guides

ปรับปรุงความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานแบบแฮนด์ฟรีและแบบโต้ตอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Field Service

เพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงานและลดการปิดระบบโดยไม่คาดคิดโดยทำการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และใช้การกำหนดเวลาสำหรับทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dynamics 365 Sales

วางแผนการผลิตในเวลาจริงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบทางการเงินพร้อมกับความพร้อมใช้งานของสินค้าคงคลังในเวลาจริง

เรียนรู้เพิ่มเติม

Microsoft Power Platform

ทำงานร่วมกันเพื่อรับมือความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Power Platform วิเคราะห์ข้อมูล สร้างโซลูชัน ปรับกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ และสร้างตัวแทนเสมือน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยสร้างสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโซลูชันการผลิตของคู่ค้าบน AppSource

ปรับปรุงโซลูชันของคุณด้วย Microsoft Cloud for Manufacturing

เร่งสร้างนวัตกรรม การเติบโต และความยืดหยุ่นโดยการนำเอาความสามารถต่างๆ ของ Dynamics 365 มารวมกับ Azure, Microsoft 365 และ Microsoft Power Platform