ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยคำแนะนำแบบโฮโลแกรมทีละขั้นตอนในสถานที่ที่ทำงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มความปลอดภัย และเรียนรู้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

Dynamics 365 Guides

 

$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

ปรับตัวให้ทันกับความเร็วในการเปลี่ยนแปลง

ราคาที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

คุณอาจจะชอบ

Dynamics 365 Remote Assist

 

$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มศักยภาพให้ช่างเทคนิคในการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทำงานร่วมกันจากสถานที่ต่างๆ

Dynamics 365 Supply Chain Management

 

$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัว เชื่อมต่อ และยืดหยุ่น

Dynamics 365 Field Service

 

$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำหนดการทรัพยากร สนับสนุนช่างเทคนิคภาคสนาม และให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยความสามารถของบริการภาคสนามหลัก

รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ทั้งหมด

  • ความปลอดภัยของข้อมูล

  • SLA เวลาทำงาน 99 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

  • เทคโนโลยีอัจฉริยะ

  • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ

บุคคลกำลังยืนอยู่พร้อมกับถือแท็บเล็ต

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Guides

บุคคลกำลังยืนอยู่พร้อมกับถือแท็บเล็ต