ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คนกลุ่มหนึ่งกำลังทำงานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ความเป็นจริงเสริมหรือ AR คืออะไร

การผสานรวมเทคโนโลยีที่สมัยใหม่นั้นจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) คุณจะสามารถข้ามไปมาระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัลได้ เพื่อสร้างแนวทางและการฝึกอบรมพนักงานให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิผลและการทำงานร่วมกัน และเตรียมการให้พร้อมยิ่งขึ้นเพื่ออนาคต


การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงเสริม

AR คืออะไร ความเป็นจริงเสริมเป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบสภาพแวดล้อมจริงๆ โดยอาศัยองค์ประกอบของการแสดงผลด้วยภาพแบบดิจิทัล รวมไปถึงเสียงและสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ผ่านเทคโนโลยีฮอโลกราฟี AR ประกอบด้วยคุณสมบัติสามประการ ได้แก่ การผสมผสานระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง การโต้ตอบที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ และการระบุวัตถุเสมือนจริงและวัตถุจริงแบบ 3 มิติที่แม่นยำ

ความเป็นจริงเสริมนำเสนอวิธีการที่ดีกว่าในการออกแบบ จัดการ และส่งคำแนะนำต่างๆ โดยการวางซ้อนเนื้อหาดิจิทัลในสภาพแวดล้อมการทำงานในโลกแห่งความจริง เมื่อธุรกิจเข้าใจว่า AR คืออะไรและวิธีการใช้งานให้ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะสามารถทำงานจากระยะไกลได้และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


AR กับ ความเป็นจริงเสมือน กับ ความเป็นจริงผสม กับ ความเป็นจริงแบบขยาย

ในปัจจุบันความเป็นจริงเสมือนนั้นมีการพัฒนาจนแตกแขนงไปเป็นประเภทต่างๆ แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประเภทของความเป็นจริงทางดิจิทัล ได้แก่:

 • ความเป็นจริงเสริม (AR) - ออกแบบมาเพื่อเพิ่มองค์ประกอบดิจิทัลในมุมมองของโลกแห่งความจริงที่มีการโต้ตอบที่จํากัด
 • ความเป็นจริงเสมือน (VR) - ประสบการณ์ที่เหมือนจริงจะช่วยแยกผู้ใช้ออกจากโลกแห่งความเป็นจริง มักจะผ่านอุปกรณ์ชุดหูฟังและหูฟังต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมดังกล่าว
 • ความเป็นจริงผสม (MR) - การรวมองค์ประกอบของ AR และ VR เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้วัตถุทางดิจิทัลสามารถโต้ตอบกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ หมายความว่า ธุรกิจต่างๆ สามารถออกแบบองค์ประกอบที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมจริงได้
 • ความเป็นจริงแบบขยาย (XR) - ครอบคลุมเทคโนโลยีทุกประเภทที่ช่วยในเรื่องประสาทสัมผัสของเรา รวมทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

เนื่องจากเทคโนโลยีทั้งหมดเข้ามาลดความชัดเจนของเส้นแบ่งระหว่างความเป็นจริง การพิจารณากรณีการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับธุรกิจจำนวนมาก AR มักจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของบริษัท

ประเภทของความเป็นจริงเสริม

ในการตัดสินว่าเทคโนโลยี AR ประเภทใดที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ ก่อนอื่น คุณต้องระบุชนิดของ AR ที่จะใช้ก่อน โดยความเป็นจริงเสริมนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภท ได้แก่ ประเภท Marker-based และ Marker-less การเลือก AR ประเภทใดประเภทหนึ่งนี้จะเป็นตัวระบุวิธีการที่คุณจะสามารถแสดงรูปภาพและข้อมูลของคุณ

AR แบบ Marker-based จะถูกสร้างโดยใช้การรับรู้รูปภาพเพื่อระบุวัตถุที่ได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วในอุปกรณ์หรือแอพลิเคชัน AR ของคุณ เมื่อวางวัตถุในมุมมองตามจุดอ้างอิง วัตถุดังกล่าวจะสามารถช่วยให้อุปกรณ์ AR ของคุณกำหนดตำแหน่งและทิศทางของกล้องได้ โดยทั่วไปแล้วจะทำได้โดยการเปลี่ยนกล้องของคุณเป็นระดับสีเทาและตรวจจับเครื่องหมายเพื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายนั้นกับเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดในคลังข้อมูล เมื่ออุปกรณ์ของคุณพบเครื่องหมายที่ตรงกัน อุปกรณ์จะใช้ข้อมูลนั้นกำหนดท่าทางและวางรูปภาพ AR ในจุดที่ถูกต้อง

AR แบบ Marker-less มีความซับซ้อนมากกว่าเพราะจะไม่มีจุดให้อุปกรณ์ของคุณโฟกัส ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์ของคุณต้องจดจำสิ่งต่างๆ เมื่อสิ่งเหล่านั้นปรากฏให้เห็น อุปกรณ์จะค้นหาสี รูปแบบ และคุณสมบัติที่คล้ายกันเพื่อกำหนดว่าวัตถุนั้นคืออะไรโดยใช้อัลกอริธึมการรู้จำ จากนั้นจะใช้ข้อมูลด้านเวลา เครื่องวัดความเร่ง GPS และข้อมูลเข็มทิศเพื่อปรับทิศทางตัวเองแล้วใช้กล้องเพื่อซ้อนภาพของสิ่งที่คุณต้องการภายในสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณ

วิธีการทำงานของความเป็นจริงเสริม

ความเป็นจริงเสริมจะสร้างประสบการณ์ที่เหมือนจริงให้กับผู้ใช้ทุกคน แม้ว่ารูปแบบ AR ที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็น AR แบบผ่านแว่นตาหรือเลนส์กล้อง แต่ความสนใจใน AR ก็เพิ่มขึ้น และธุรกิจต่างๆ ก็กำลังนำเสนอเลนส์และฮาร์ดแวร์ประเภทอื่นๆ ผ่านตลาดซื้อขาย ทั้งนี้ AR มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ห้าประการ ได้แก่

 1. ปัญญาประดิษฐ์ โซลูชันความเป็นจริงเสริมส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการโดยใช้การแจ้งเตือนด้วยเสียง นอกจากนี้ AI ยังช่วยประมวลผลข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน AR ของคุณได้อีกด้วย
 2. ซอฟต์แวร์ AR ต่อไปนี้คือเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเข้าถึง AR บางธุรกิจสามารถสร้างซอฟต์แวร์ AR ของตัวเองได้
 3. การประมวลผล คุณจะต้องใช้พลังของการประมวลผลเพื่อให้เทคโนโลยี AR ทำงานได้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการภายในของอุปกรณ์ของคุณ
 4. เลนส์ คุณจะต้องมีเลนส์หรือแพลตฟอร์มรูปภาพเพื่อดูเนื้อหาหรือรูปภาพของคุณ ยิ่งหน้าจอของคุณมีคุณภาพดีขึ้นเท่าใด ภาพของคุณก็จะยิ่งสมจริงมากขึ้นเท่านั้น
 5. เซนเซอร์ ระบบ AR จำเป็นต้องแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อปรับให้เข้ากับโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัล เมื่อกล้องของคุณบันทึกข้อมูลได้ กล้องจะส่งข้อมูลนั้นผ่านซอฟต์แวร์เพื่อทำการประมวลผล

การรวม AR เข้ากับการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงาน

ในสถานที่ทำงาน การเพิ่มความเป็นจริงเสริมเข้าไปในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของคุณสามารถช่วยปรับปรุงการเรียนรู้และเพิ่มผลประโยชน์ในด้านความเข้าใจสำหรับพนักงานของคุณ การฝึกอบรม AR เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่นำเสนอผ่านซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ AR เพื่อช่วยให้พนักงานได้รับทักษะทางวิชาชีพที่สำคัญๆ ประสบการณ์การฝึกอบรมประเภทนี้สามารถเปิดใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ AR ยังสามารถช่วยแนะนำและสนับสนุนพนักงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นและสภาพการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในสาขาของคุณ โดยการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้แบบเดิม วิธีนี้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น วิธีที่ทีมของคุณสามารถนำ AR ไปใช้งานได้มีดังนี้

 • การสนับสนุนประสิทธิภาพ
 • โมดูลการเรียนรู้และการฝึกอบรม
 • การออนบอร์ดพนักงานใหม่
 • โอกาสในการฝึกอบรมตามความต้องการ
 • การบริการลูกค้าและประสบการณ์การ

อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจหลายประเภทใช้ AR อยู่แล้วเพื่อกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึง:

 • การค้าปลีก พนักงานสามารถใช้ AR สำหรับการออนบอร์ดและการฝึกอบรมต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยพนักงานใหม่ในการทำทรานแซคชันต่างๆ ในอนาคต เช่น การฝึกอบรมการขาย การเข้าชมพื้นที่ขาย และการเตรียมความพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมการค้าปลีก นอกจากนี้ AR ยังช่วยลูกค้าในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อหรือเรียนรู้วิธีใช้งานในสภาพแวดล้อมของตนได้ ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นหรือช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาด้วยการให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริงได้
 • การผลิต เทคโนโลยีสามารถให้คำแนะนำแบบเป็นขั้นเป็นตอนได้ ช่วยให้ผู้ฝึกอบรมสามารถให้คำติชมได้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติเพื่อการจดจำที่ดีขึ้น การใช้ความเป็นจริงผสมยังช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ในขณะทำงาน โดยที่มือของพวกเขายังสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
 • การดูแลสุขภาพ การได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติตามขั้นตอนโดยไม่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ AR ให้คำแนะนำในการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และการผ่าตัดในทางปฏิบัติที่ปลอดภัย
 • การทหาร AR ถูกนำมารวมเข้ากับการฝึกการต่อสู้เพื่อจำลองสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทหารมีความตระหนักในเรื่องเวลา พื้นที่ และกองกำลังของตน
 • รถยนต์ AR สามารถช่วยฝึกอบรมและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทำการสำรวจโมเดลในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับระบบภายในของโมเดลต่างๆ

นอกเหนือจากการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรมแล้ว ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมจำนวนมากหันมาใช้แอป AR เพื่อระบุ ติดตาม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในบางกรณีที่ไม่ใช่ขั้นตอนทางกายภาพ เช่น เครื่องมือการโฆษณาเพื่อการตลาด ความบันเทิง และงานกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผู้ใช้รับข้อมูลได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ของตน


ใช้งานเครื่องมือ AR ที่จะช่วยแนะนำคุณและทีมของคุณ

ในขณะที่ทีมของคุณผสานรวมเทคโนโลยีเข้ากับเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงานต่างๆ การเพิ่มโซลูชันความเป็นจริงเสริมจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของธุรกิจของคุณได้ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Dynamics 365 Guides มี AR ที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ ด้วยความสามารถในการปรับตัวโดยใช้คู่มือฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมหรือกระบวนการแบบวันต่อวัน คุณจึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณด้วยคำแนะนำในการปฏิบัติงาน