ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365 Remote Assist

ค้นหาราคาของ Dynamics 365 Remote Assist และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Remote Assist

 

$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

ราคาที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Field Service

 

$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำหนดการทรัพยากร สนับสนุนช่างเทคนิคภาคสนาม และให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยความสามารถของบริการภาคสนามหลัก

Dynamics 365 Guides

 

$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มศักยภาพให้พนักงานของคุณด้วยคำแนะนำแบบโฮโลแกรมทีละขั้นตอนซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาด เสริมสร้างทักษะ และปิดช่องว่างทางความรู้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Dynamics 365

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ