ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365 Remote Assist

ค้นหาราคาของ Dynamics 365 Remote Assist และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Remote Assist

 

$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

Prices shown are for informational purposes only and may not be reflective of actual list price due to currency, country, and regional variant factors. Your actual price will be reflected at checkout.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Field Service

 

$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกำหนดการทรัพยากร สนับสนุนช่างเทคนิคภาคสนาม และให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยความสามารถของบริการภาคสนามหลัก

Dynamics 365 Guides

 

$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

เพิ่มศักยภาพให้พนักงานของคุณด้วยคำแนะนำแบบโฮโลแกรมทีละขั้นตอนซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาด เสริมสร้างทักษะ และปิดช่องว่างทางความรู้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ Dynamics 365

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ