ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365

เลือกส่วนของธุรกิจเพื่อดูข้อมูลราคา

รูปผู้ชายที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป
รูปผู้ชายที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป
Small and medium business
Small and medium business แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Business Central Essentials
จาก $70

ต่อผู้ใช้/เดือน

Business Central Premium
จาก $100

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Small and medium business
Small and medium business
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Business Central Essentials
จาก $70

ต่อผู้ใช้/เดือน

Business Central Premium
จาก $100

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales
Sales แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Enterprise2
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Premium2
$135

ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Relationship Sales2
$162

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales
Sales
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Enterprise2
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Premium2
$135

ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Relationship Sales2
$162

ต่อผู้ใช้/เดือน

Finance
Finance แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Finance
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Finance
Finance
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Finance
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Supply Chain
Supply Chain แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Supply Chain Management
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Guides
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

Intelligent Order Management
จาก $300

ต่อ1,000 รายการใบสั่ง/เดือน

Supply Chain
Supply Chain
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Supply Chain Management
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Guides
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

Intelligent Order Management
จาก $300

ต่อ1,000 รายการใบสั่ง/เดือน

Service
Service แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Enterprise
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Field Service
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Remote Assist
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20 4

ต่อผู้ใช้/เดือน

Service
Service
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Enterprise
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Field Service
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Remote Assist
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20 4

ต่อผู้ใช้/เดือน

Project Management
Project Management แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Project Operations
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Project Management
Project Management
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Project Operations
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Human Resources
Human Resources แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Human Resources
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Human Resources
Human Resources
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Human Resources
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Data Platform
Customer Data Platform แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Customer Voice
จาก $200 5

การตอบแบบสำรวจ 2,000 ครั้งต่อผู้เช่า/เดือน*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Customer Voice
จาก $200 5

การตอบแบบสำรวจ 2,000 ครั้งต่อผู้เช่า/เดือน*

Commerce
Commerce แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Commerce
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Fraud Protection
$1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Commerce
Commerce
แอป Dynamics 365 แรก การกำหนดคุณสมบัติในเวลาต่อมาสำหรับ1
แอป Dynamics 365
Commerce
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Fraud Protection
$1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

ราคาที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน


1 การกำหนดราคาในภายหลังมีผลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคล A ได้รับอนุญาตสำหรับแอปแรก ราคาในภายหลังจะไม่นำไปใช้กับบุคคล B การกำหนดราคาที่ตามมาสำหรับแอปตามผู้เช่าจะใช้กับผู้เช่าในองค์กรของคุณ ผู้เช่าประกอบด้วยโดเมน ผู้ใช้ กลุ่มความปลอดภัย และสิทธิ์การใช้งานที่ระบุเฉพาะ องค์กรของคุณอาจมีผู้เช่าหลายราย และผู้เช่ารายเดียวสามารถมีสภาพแวดล้อม Dynamics 365 (ออนไลน์) ได้หลายสภาพแวดล้อม หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

2 Microsoft Sales Copilot จะรวมอยู่ใน Sales Enterprise และแผนทุกแผนที่มี Dynamics 365 Sales Enterprise โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


3 ผู้ใช้อย่างน้อย 10 คนสำหรับแอป Dynamics 365 ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด


4 ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Dynamics 365 Field Service เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการลดราคา


5 เมื่อซื้อเป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนหรือความจุเพิ่มเติม

ราคาสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

Dynamics 365 สามารถช่วยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้บริจาค อาสาสมัคร และผู้รับผลประโยชน์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจัดการการเงินและการดำเนินงานได้ดีขึ้น

รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99.9 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365 และ LinkedIn

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ