ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365

เลือกส่วนของธุรกิจเพื่อดูข้อมูลราคา

  • Customer Data Platform
  • Sales
  • Service
  • Marketing
  • Commerce
  • Supply Chain
  • HR
  • Finance
  • Project Management
  • Small and medium business
Customer Data Platform
Customer Data Platform แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Customer Insights
$1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Customer Voice
จาก $200 2

การตอบแบบสำรวจ 2,000 ครั้งต่อผู้เช่า/เดือน*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Customer Insights
$1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Customer Voice
จาก $200 2

การตอบแบบสำรวจ 2,000 ครั้งต่อผู้เช่า/เดือน*

1 ราคาในภายหลังจะมีผลกับผู้เช่าในองค์กรของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

2 เมื่อซื้อเป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนหรือความจุเพิ่มเติม

Sales
Sales แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Enterprise2
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Premium2
$135

ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Relationship Sales
$162

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales
Sales
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Enterprise2
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Premium2
$135

ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Relationship Sales
$162

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้ใช้จะมีผลกับผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้เช่าจะมีผลกับผู้เช่าในองค์กรของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

2 ขณะนี้มี Viva Sales แล้ว

3 Viva Sales is included in Sales Enterprise and Sales Premium at no extra cost.

Service
Service แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Enterprise
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Field Service
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Remote Assist
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20 2

ต่อผู้ใช้/เดือน

Service
Service
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Enterprise
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Field Service
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Remote Assist
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20 2

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้ใช้จะมีผลกับผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้เช่าจะมีผลกับผู้เช่าในองค์กรของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

2 ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Dynamics 365 Field Service เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการลดราคา

Marketing
Marketing แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Marketing
จาก $1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $750 2

ต่อผู้เช่า/เดือน

Marketing
Marketing
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Marketing
จาก $1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $750 2

ต่อผู้เช่า/เดือน

1 ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้ใช้จะมีผลกับผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้เช่าจะมีผลกับผู้เช่าในองค์กรของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

2 ผู้ใช้อย่างน้อย 10 รายของแอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์

Commerce
Commerce แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Commerce
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Fraud Protection
$1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Commerce
Commerce
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Commerce
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Fraud Protection
$1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

1 ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้ใช้จะมีผลกับผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B ราคาในภายหลังสำหรับแอปที่อิงตามผู้เช่าจะมีผลกับผู้เช่าในองค์กรของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

Supply Chain
Supply Chain แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Supply Chain Management
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Guides
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

Supply Chain
Supply Chain
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Supply Chain Management
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Guides
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังจะใช้กับบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

HR
HR แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Human Resources
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

HR
HR
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Human Resources
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังจะใช้กับบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

Finance
Finance แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Finance
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Finance
Finance
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Finance
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังจะใช้กับบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

Project Management
Project Management แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Project Operations
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Project Management
Project Management
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Project Operations
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังจะใช้กับบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

Small and medium business
Small and medium business แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Small and medium business
Small and medium business
แอป Dynamics 365 แรก 1 แอป Dynamics 365 ที่เข้าเกณฑ์ในภายหลัง
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

1 ราคาในภายหลังจะใช้กับบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบุคคล A ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปแรก ราคาที่ตามมาจะไม่มีผลกับบุคคล B หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่เข้าเกณฑ์และส่วนลดอื่นๆ โปรดดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน หรือ ติดต่อเรา

ราคาสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

Dynamics 365 สามารถช่วยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้บริจาค อาสาสมัคร และผู้รับผลประโยชน์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจัดการการเงินและการดำเนินงานได้ดีขึ้น

รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99.9 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365 และ LinkedIn

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ