ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Dynamics 365

เลือกส่วนของธุรกิจเพื่อดูข้อมูลราคา

รูปผู้ชายที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป
รูปผู้ชายที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป
Small and medium business
Small and medium business แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Business Central Essentials
จาก $70

ต่อผู้ใช้/เดือน

Business Central Premium
จาก $100

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Small and medium business
Small and medium business
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Business Central Essentials
จาก $70

ต่อผู้ใช้/เดือน

Business Central Premium
จาก $100

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales
Sales แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Enterprise2
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Premium2
$135

ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Relationship Sales2
$162

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales
Sales
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Sales Professional
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Enterprise2
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Sales Premium2
$135

ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Relationship Sales2
$162

ต่อผู้ใช้/เดือน

Finance
Finance แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Finance
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Finance
Finance
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Finance
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Marketing
Marketing แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Marketing
จาก $1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $750 3

ต่อผู้เช่า/เดือน

Marketing
Marketing
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Marketing
จาก $1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $750 3

ต่อผู้เช่า/เดือน

Supply Chain
Supply Chain แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Supply Chain Management
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Guides
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

Supply Chain
Supply Chain
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Supply Chain Management
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Guides
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

Service
Service แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Enterprise
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Field Service
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Remote Assist
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20 4

ต่อผู้ใช้/เดือน

Service
Service
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Customer Service Professional
$50

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Service Enterprise
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Field Service
$95

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน

Remote Assist
$65

ต่อผู้ใช้/เดือน

$20 4

ต่อผู้ใช้/เดือน

Project Management
Project Management แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Project Operations
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Project Management
Project Management
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Project Operations
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Human Resources
Human Resources แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Human Resources
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Human Resources
Human Resources
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Human Resources
$120

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Customer Data Platform
Customer Data Platform แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Customer Insights
$1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Customer Voice
จาก $200 5

การตอบแบบสำรวจ 2,000 ครั้งต่อผู้เช่า/เดือน*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Customer Insights
$1,500

ต่อผู้เช่า/เดือน

จาก $1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Customer Voice
จาก $200 5

การตอบแบบสำรวจ 2,000 ครั้งต่อผู้เช่า/เดือน*

Commerce
Commerce แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Commerce
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Fraud Protection
$1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

Commerce
Commerce
แอป Dynamics 365 แรก Subsequent qualifying1
Dynamics 365 app
Commerce
$180

ต่อผู้ใช้/เดือน

$30

ต่อผู้ใช้/เดือน

Fraud Protection
$1,000

ต่อผู้เช่า/เดือน

1 Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. Subsequent pricing for tenant-based apps applies to any tenant in your organization. A tenant contains uniquely identified domains, users, security groups, and licenses. Your organization may have multiple tenants, and a single tenant can contain multiple Dynamics 365 (online) environments. To learn about qualifying apps and other discounts, see the คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน or ติดต่อเรา.

2 Viva Sales is included in Sales Enterprise, Sales Premium and Relationship Sales at no extra cost.


3 10 users minimum of qualifying Dynamics 365 app.


4 User must be licensed for Dynamics 365 Field Service to qualify for reduced pricing.


5 When purchased as a standalone application or additional capacity.

ราคาสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

Dynamics 365 สามารถช่วยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้บริจาค อาสาสมัคร และผู้รับผลประโยชน์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจัดการการเงินและการดำเนินงานได้ดีขึ้น

รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 ทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล

SLA เวลาทำงาน 99.9 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า

ทำงานกับ Microsoft 365 และ LinkedIn

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บ