ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสามารถของ Dynamics 365 Project Operations

รับการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และความคล่องตัวที่จำเป็นในการผลักดันความสำเร็จในธุรกิจที่มีโครงการเป็นศูนย์กลางของคุณ

ความสามารถ

วิดีโอ

ชนะการประมูลได้มากขึ้นด้วยการจัดการข้อตกลงที่ดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากร

เร่งเวลาการส่งมอบโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและลดความซับซ้อนของเวลาและค่าใช้จ่าย

ผลักดันประสิทธิภาพทางการเงินของโครงการ

เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Dynamics 365 Finance
  • สนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์ด้วย AI

  • รวมกระบวนการทางการเงินของคุณและปรับเป็นแบบอัตโนมัติ

  • ลดความซับซ้อนและความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลก

Dynamics 365 Sales Enterprise
  • เริ่มการใช้งานการขายแบบดิจิทัล

  • เพิ่มศักยภาพให้ผู้ขายในการสร้างความสัมพันธ์ระยะไกล

  • เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยเครื่องมือสร้างความสอดคล้อง

Dynamics 365 Field Service
  • ให้บริการในเชิงรุก

  • จัดกำหนดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

  • รับประกันการแก้ไขได้ในครั้งแรก

บุคคลหนึ่งกำลังใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต

เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Project Operations

บุคคลหนึ่งกำลังใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต