ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Dynamics 365 Project Service Automation ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Dynamics 365 Project Operations

Dynamics 365 Project Operations เชื่อมต่อทีมการขาย การจัดหาทรัพยากร การจัดการโครงการ และการเงินภายในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น เร่งการส่งมอบโครงการ และเพิ่มผลกำไรสูงสุด ขยาย Project Operations โดยใช้ Microsoft Power Platform และรวมกับระบบที่คุณมีอยู่เดิม